గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

శ్రీ యాదాద్రి లక్ష్మీనృసింహ శతకము 100వ పద్యము .... రచన. చింతా రామకృష్ణారావు. గానం. శ్రీ కుమార సూర్యనారాయణ.

 జైశ్రీరామ్.

100. ఓం నిర్గుణాయ నమః.

1.చంపక, 2.మధ్యాక్కర, 3.నర్కుట, 4.కోకిలక, 5.మణిభూషణ, 6.ద్రుతవిలంబిత, 7.కంద, 8.గీత గర్భ సీసము.

స్థిర వర సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్య - ము శ్రీధి యౌనుగా పుణ్య గుణుఁడ!

సరస రసా వనాజవన సత్వ రజ స్త -  క్ష్మాధరాన భాసూక్ష్మ రూప!

పుర ధర బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్య - పు భ్రూధరార్యకా పూజ్య చరిత!

ధర వర ధావనాస్తవ నితాంతరతా భు - వి త్రాత వేగదా వినుత నృహరి!

గీ. పెక్కు ఛందంబులిమిడిన చక్కనైన - సీస సంభాస *నిర్గుణా*! క్షేమమిడుమ!

భక్త జన పోషభవశోషపాపనాశ! - శ్రితజనోద్భాసయాదాద్రి శ్రీనృసింహ!

 (1)100 సీస గర్భస్థ చంపకమాల. ( .. యతి 11)

స్థిర వర సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీధి యౌనుగా !

సరస రసా వనాజవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మాధరాన భా

పుర ధర బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూధరార్యకా!

ధర వర ధావనాస్తవ నితాంతరతా భువి త్రాత వేగదా!

(2)100 సీస గర్భస్థ మధ్యాక్కర. (2 ఇం.. 1 సూ.. 2 ఇం.. 1 సూ. .. యతి 4 గణము 1 అక్షరం )

స్థిర వర సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీధి!

సరస రసా వనాజవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మాధ!

పుర ధర బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూధ!

ధర వర ధావనాస్తవ నితాంతరతా భువి త్రాత!

(3)100 సీస గర్భస్థ నర్కుటము. (      .. యతి 11)

స్థిర వర సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీ !

సరస రసా వనాజవన సత్వ రజస్తమ క్ష్మా!

పుర ధర బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూ!

ధర వర ధావనాస్తవ నితాంతరతా భువి త్రా!

(4)100 సీస గర్భస్థ కోకిలకము. ( .. యతి 14)

స్థిర వర సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీ!

సరస రసా వనాజవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మా!

పుర ధర బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూ!

ధర వర ధావనాస్తవ నితాంతరతా భువి త్రా!

(5)100 సీస గర్భస్థ మణి భూషణము. ( .. యతి 10)

సేవలే శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీధి యౌ

సా వనాజవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మాధరా !

బ్రోవగా భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూధరా

ధావనాస్తవ నితాంతరతా భువి త్రాత వే!

(6)100 సీస గర్భస్థ ద్రుతవిలంబితము. ( .. యతి 7)

శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీధి యౌ ! 

జవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మాధరా

భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూధరా ! 

స్తవ నితాంతరతా భువి త్రాతవే!

(7)100 సీస గర్భస్థ కందము.

వర సేవలే శివము శ్రీ

కర సేవ్యము శ్రీధి యౌనుగా! సరస రసా

ధర బ్రోవగా భువన ప్రో

క్తర పూజ్యపు భ్రూధరార్యకాధర వర ధా!

(8)100 సీస గర్భస్థ గీతము.

శివము శ్రీకర సేవ్యము శ్రీధి యౌను

జవన సత్వ రజ స్తమ క్ష్మాధరాన

భువన ప్రోక్తర పూజ్యపు భ్రూధరార్య

స్తవ నితాంతరతా భువి త్రాత వేగ!

భావము.

భక్తులను పోషించువాఁడా! భవబంధములను నశింపఁజేయువాఁడా! పాపమును నశింపఁజేయువాఁడా! ఆశ్రిత జనమున

ప్రకాశించువాఁడా! యాదాద్రివాసుఁడవైన లక్ష్మీ నారసింహా! పుణ్యగుణ సంపన్నుఁడా! స్థిరమగు శ్రేష్ఠమైన సేవలే

శుభకరము. మంగళప్రదముగా సేవింపఁదగిన లక్ష్మీ నిలయము అగును కదా. సరస రసావనా! సూక్ష్మ రూపా!

భూమిపై ప్రకాశించువాఁడా! వేగముతో నొప్పెడి సత్వ రజస్తమోగుణ రూపా! పురధరుఁడా! పూజ్య చరితా! చతుర్దశ

భువనములందు భూమిని కాపాడుటకు గొప్పగా చెప్పబడెడి పూజ్య భృకుటి ధరించినవాఁడా! భువిపై శ్రేష్ఠత్వమును

భువిని శ్రేష్ఠమైన శుద్ధమైన వాఁడా! పొగడబడెడి అంతులేనిబ్రహ్మైక్యనందు కలవాడా! భువిని నీవు రక్షించు దైవమే కదా.

అష్టాధిక ఛందస్సులు గర్భందుకల సీసపద్యమున ప్రకాశించునిర్గుణా! మాకు క్షేమమును ప్రసాదించుము.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.