గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, ఆగస్టు 2013, శనివారం

పని సంపద గని. రచన సహస్రపద్య కంఠీరవ శ్రీ చిక్కా రామదాసు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! సహస్రపద్య కంఠీరవ బిరుదాంకితులైన శ్రీ చిక్కా రామ దాసు విలిఖించిన పని సంపద గని చదివి చూచినచో అక్షర సత్యంగా గుర్తించక మానము. మీరూ చదివి చూడండి.
జైహింద్.

27, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

సహస్ర పద్య కంఠీరవ శ్రీ చిక్కా రామదాసు విలిఖించిన ఒక మంచి మాట.

4 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!  సహస్ర పద్య కంఠీరవ బిరుదాంకితులైన శ్రీ చిక్కా రామ దాసు విలిఖించిన ఒక మంచి మాటను చదివి చూడండి. ఎంతటి మహోన్నత భావనాభరితమో అర్థమౌతుంది.
జైహింద్.

26, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

దానేన భోగీ భవతి . . . మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి144.

5 comments

జై శ్రీరామ్.
శ్లో: దానేన భోగీ భవతి - మేథావీ వృద్ధ సేవయా.
అహింసయాచ దీర్ఘాయుః - ఇతి ప్రాహుర్మనీషిణః.
క: దానముచే భోగంబులు,
జ్ఞానము సద్వృద్ధ సేవ సలుపుట వలనన్
ప్రాణుల హింసింపమిచే
మానిత దీర్ఘాయువమరు. మరువకుడయ్యా.
భావము: దానములు చేయుట వలన భోగిగాను, వృద్ధుల సేవ వలన జ్ఞానిగాను, అహింస వలన చిరాయుష్మంతుడుగాను మానవుఁడు అగునని మహాత్ములు చెప్పియున్నారు.
జైహింద్.

21, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం . . . మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి143.

2 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో: కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం, జపతో నాస్తి పాతకః.
మౌనేనకలహంనాస్తి, నాస్తి జాగరుతో భయమ్.
గీ: కఱవు లుండవు కృషి చేయ కమల నయను
జపముతో పాప హరమగు. సహన మతిని
మౌనముగనున్న కలహంబు కానమెపుడు
జాగరూకున కభయంబు జగతిలోన.
భావము:
వ్యవసాయము చేసినచో కఱవుండదు. జపమొనర్చిన పాతకములు తొల్సగిపోవును. మౌనముగా నుండినచో పోట్లాటలు రావు. జాగరూకులమై ఉండినచీ భయముండదు.
జైహింద్.

20, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

విశ్వ ముఖ మత్స్యత్రయ బంధము.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
అనే శీర్షికతో విశ్వ ముఖ మత్స్యత్రయ బంధ చిత్రమి ఏ విధముగా ఉంటుందో తెలియ జేయ వలసినదిగా విన్నవించుకొంటూ మొన్న 17వ తేదీన ఆంధ్రామృతములో ప్రచురించి యున్నాను. ఆ పరంధాముని సూచన మేరకు ఈ క్రింది విధముగా ఉండునని ఊహించి మీ ముందుంచుచున్నాను. ఇంతకు మించి మెఱుగుగా బహుళార్థ సాధకముగా ఉండే విధమైన చిత్రమును ఎవరైనా సూచింతురేని, వారికి సర్వదా కృతజ్ఞుఁడనై యుందునని మనవి చేయుచున్నాను. ఈ క్రింది పద్యమును దానికి సంబంధించిన చిత్రమును చూడ గలరు.
విశ్వ ముఖ మత్స్యత్రయ బంధము.
చ: కరి నుత చిద్విలాస. యనఘస్మరఘస్మర మిత్ర బాంధవా.
     శరజ విలోచనా విజయ.సత్వరసత్వర తాత్మ శైశవా.
     విరచిత శీల రాఘవ రవిగ్రహ విగ్రహ వర్తి మాధవా.
     విరళ కథోత్సవా నిఖిల విద్విభవా. జగదీశ కేశవా.
శ్రీమాన్ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులవారుమహోన్నత కార్య సాధనలో భాగముగా 18 వ శతాబ్దమునకు చెందిన మహనీయ కవి కాణాదం పెద్దన సోమయాజి కృత " అధ్యాత్మ రామాయణము " ను ముద్రించే ప్రయత్నములో భాగముగా ఆ గ్రంథమునందు ప్రయోగింప బడిన బంధ చిత్రములకు రూప కల్పన చేయుచూ, ఎనిమిదింటా ఆరు బంధములకు రూప కల్పన చేసి, "జాంబవత్పాద బంధము - విశ్వ ముఖ మత్స్య త్రయ బంధము" అనే రెండు బంధముల స్వరూపముల కొఱకై సుమారు రెండు దశాబ్దముల నుండి ప్రయత్నించుచు, ఈ మధ్య ప్రొఫిసర్ సత్యానందం గారి ద్వారా తెలుసుకొని నన్ను సంప్రదించినారు. వారి యొక్క మహదాశయము నాద్వారా నెరవేరునని ఆశించుచున్నాను.
అతి త్వరలో జాంబవత్పాద బంధమును కూడా చిత్రీకరించే ప్రయత్నము చేయగలనని సవినయముగా శ్రీమాన్ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులవారికి విన్నవించుకొనుచున్నాను.
జైహింద్.

19, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

సుదర్శన చక్ర రాజ శతకము.రచన. శ్రీమాన్ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
సాహితీ ప్రియ మిత్రులారా౧ శ్రీమాన్ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులవారు సాహితీ సంసేవనా తత్పరులే కాదు. మహా భక్తులు కూడాను. వీరు రచించిన సుదర్శన చక్ర రాజ శతకము  అవశ్య పఠనీయ గ్రంథమని పఠించిన వారికి తెలియక మానదు.మీరూ చదివి చూడండి.
చదివినారు కదా! మరి మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తారుకదూ? నమస్తే.
జైహింద్.

17, ఆగస్టు 2013, శనివారం

ఈ(వి)చిత్రములను దయ చేసి తెలియ జేయ వలసినదిగా మనవి.

0 comments

    జైశ్రీరామ్.
    ఆర్యులారా! చిత్రకవితాప్రవీణులారా! ముఖే ముఖే సరస్వతీ అన్నారు ఆర్యులు. మీలో ఎవ్వరి నుండైనా నా కోరిక తీరకపోతుందా అని ఈ విన్నపము చేయుచున్నాను. చిత్ర కవితలో అనేకమైనవి మహనీయ చిత్రకవులు ప్రదర్శించారు. ఐతే జాంబవత్పాద బంధము, విశ్వ ముఖ మత్స్య త్రయ బంధము అనే చిత్ర కవితలవిషయంలో అవి యెలాగుంటాయో, వాటిలో ఉండే వైవిధ్యమేమిటో మీలో ఎవరైనా దయ చేసి నాకు తెలియ పరచ గలరని ఆశిస్తున్నాను. ఒక మహనీయులు ఈ చిత్రములను గూర్చి నన్ను అడిగి యున్నారు.
దయ చేసి చిత్రముతో సహా తెలుప గలిగిరేని మిక్కిలి ఆనంద ప్రదులగుదురని మనవి చేయుచున్నాను.
ఇక ఆ పద్యములను చూడండి.
    జాంబవత్ పాద బంధ చిత్రము.
ఉ: రామ సహాస తిర్మల ధరావర. సోమ నృపాత్మ సారసా.
     రామ ధరావరావర వరస్తవ నాదరణ ప్రమోద సా
     రామల శీల ధర్మ రచితాద్యవతార కృతానవప్రకా
     రాముని మానితాదురిత రాజ విభంజక భక్త రంజకా.

    విశ్వ ముఖ మత్స్యత్రయ బంధము.
చ: కరి నుత చిద్విలాస. యనఘస్మరఘస్మర మిత్ర బాంధవా.
     శరజ విలోచనా విజయ.సత్వరసత్వర తాత్మ శైశవా.
     విరచిత శీల రాఘవ రవిగ్రహ విగ్రహ వర్తి మాధవా.
     విరళ కథోత్సవా నిఖిల విద్విభవా. జగదీశ కేశవా.
మీ నుండి సత్వర సమాధానమును ఆశించుచున్నాను. నమస్తే.
జైహింద్.

16, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

వరలక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు.

3 comments

జైశ్రీరామ్.
ప్రియ మహనీయ భావ సంపన్నులారా!   ఈ పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ శుక్రవారము సందర్భముగా మనోజ్ఞముగా అలంకరింప బడిన ప్రతీ మహనీయ గృహస్తుని ఇంటిలోను అనేక రూపములలో ఆ జగన్మాత శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మనోహారిణి అయిన శ్రీమన్మహాలక్ష్మి అన్నందచంద్రికలను వెదజల్లుతూ, మీ కుటుంబమంతా నిరంతరం ఆనంద పారవశ్యంతో లోక కల్యాణకరంగా వర్ధిల్లేవిధంగా తన చిఱునవ్వులతో చేయాలని మనసారా  కోరుకొంటున్నాను.
మీ అందరికీ శ్రావణ శుక్రవారము సందర్భముగా శుభాకాంక్షలు.
నాది ఒక్కటే మనవి. ఈ సర్వ జగత్తుకు మూలమైన ఆ జగన్మాతకు ప్రతిరూపాలైన స్త్రీమూర్తులందరినీ కూడా ఆ జగన్మాతగానే భావించుతూ, సముచిత గౌరవమర్యాదలకు లోటు చేయకుండా చూచుకోవాలి. అనవసరమైన వివాదాస్పదులుగా స్త్రీలను చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేయవలదని నా మనవి.
తల్లిగ, చెల్లిగా నమృత ధారల పల్కుల పాలవెల్లిగా,
మల్లెల మానసోన్మహిత మంగళ  సద్గృహ భాగ్య లక్ష్మిగా,
కల్లలెఱుంగనట్టి పసి కందుగ వెల్గెడి మల్లెమొగ్గగా
నుల్లము పొంగ, మీ కిల సమున్నతి బెంచెడి దేవి లక్ష్మియే.

ఆ వరలక్ష్మీ దేవి మీ యింటనుండు స్త్రీల ముఖములలో పొంగిపొరలు ఆనంద స్వరూపిణి. ఈ విధముగా ఆ జగన్మాత మీయింట నిరంతరము స్థిరమై సిరులు కురిపించుచు, లోకకల్యాణ కారకులుగా మిమ్ములను వరలించు గాక.
శుభమస్తు.
జైహింద్.

15, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సోదరీ సోదరులారా. 67 వ శ్రీమద్భారత దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

2 comments

జైశ్రీరామ్.

విజయోస్తు భారతీయా!
శ్రీమత్ సోదరీ సోదర భారతీయులకు, ప్రియ మిత్రులకు 67 వ శ్రీమద్భారత దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
జైహింద్.

14, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

శ్రీ హనుమత్ ప్రభాకరుల శ్రీ సత్యనారాయణ శతకము.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! ఆంధ్రభాషా పరిరక్ష్ణోత్సుకులై  తమ వంతు కృషి చేయాలనే ఆసక్తితో శ్రీయల్లాప్రగడ ప్రభాకర రావు మరియు శ్రీ పంగులూరి హనుమంతరావు జంటగా రచించిన శ్రీ సత్యనారాయణ శతకము పఠనీయమై అభినందనీయముగనున్నందున మీముందుంచుచున్నందుకు ఆనందముగానున్నది. పఠించి, మీ అమూల్యమైన సూచనలను ఆంధ్రామృతముద్వారా కవులకు అందించ వలసినదిగా మనవి. ఇక చదవండి.
సుకవిద్వయమునకు అభినందనలు తెలియ జేయుచున్నాను.
జైహింద్.