గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

27, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

మధుర స్మృతి మాత్ర గోచరులు‘కొండేపూడి సుబ్బారావు కవి.

1 comments


మధురకవి ‘కొండేపూడి’

-బులుసు వెంకటేశ్వర్లు

జనవరి 26, 2011 తేదీన దివంగతులైన కొండేపూడి సుబ్బారావుగారు ప్రసన్న భారతి సాహిత్య మాసపత్రిక సంపాదకులు. వ్యవస్థాపకులు కూడా. సుమారు తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు జీవించి ఆశ్వాసాంతము పద్య రచన చేస్తూనే తనువు చాలించిన ధన్యులు. కొండేపూడి సుబ్బారావుగారు సాహిత్యంలో సంప్రదాయవాది. సుమారుగా శత గ్రంథ కర్త. ఈశ్వరార్పణము, హనుమత్ ప్రబంధము, గీతాసారము, ప్రసన్నభారతి మొదలైన పద్య కావ్యాలు; మహాభారత ధర్మశాస్తమ్రు, దేవీ భాగవతం, సౌందర్య లహరి, ముకుందమాల మొదలైన వచనానువాదాలు ఆయన సృష్ఠి. ‘ఆంధ్ర పద్య కవితా సదస్సు’ అనే సాహిత్య సంస్థను స్థాపించి, శిష్టా వేంకట్రావు, బులుసు, కోటారావువంటి సభ్యులతో ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించి పద్య రచయితలకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన కార్యశూరుడాయన. డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ శాఖలో ఆఫీసర్‌గా పదవీ విరమణ చేసిన కొండేపూడి ఆశువుగా పద్యాలల్లేవారు. మరోపక్క భావుకతా ప్రధానంగా కావ్యాలూ రచించేవారు.

కొండేపూడి వారి సాహిత్య జీవితంలో ‘ప్రసన్నభారతి’ పత్రికా స్థాపనం గొప్ప మలుపు. పద్య కవితాభిమానులకు మేలుకొలుపు. వారు రచించిన కావ్యాల్లో హనుమత్ ప్రబంధము, కవితా మందాకిని మేలి రచనలు. ‘కవితామందాకిని’ని దేవతా-దేశభక్తి-ప్రకృతి-సాహిత్య సమాజ-ప్రకరణములు విభజించారు. ఇది బృహత్ ఖండకావ్యం-600 పద్యాలు. ‘‘కొందమ్మి రేకులో కురిసిన నునుమంచుటద్దమ్ముపై నరుణాంశు రేఖ’’ వంటి మాధుర్యధుర్యమైన శైలి వారిది. ప్రతిపద్యం ఆపాత మధురము. జీవితంలోనూ, రచనా రంగంలోనూ అచ్చమైన కర్మయోగిగా నడయాడిన కొండేపూడి సుబ్బారావు మహాకవికి శ్రద్ధాంజలి.
February 21st, 2011(ఆంధ్ర భూమి సౌజన్యంతో)

25, ఫిబ్రవరి 2011, శుక్రవారం

నిశ్చలాత్ములే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలరు.

0 comments

శ్లో:-
శ్రుతివిప్రతిపన్నా తేజ్యోతి పగిది
యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా
సమాధా వచలా బుద్ధి
స్తదా యోగ మవాప్స్యసి.
క:-
శ్రవణాదుల కలత పడని
యెవని మదిని దైవ భక్తి, ఎఱుకయు యుండున్
భవ బంధ దూరుడాతడు.
సవిధంబుగ గాంచు నాత్మ శక్తిని, దీప్తిన్.
భావము:-
నానావిధములగు శ్రవణాదులచే కలత జెందియున్న నీ బుద్ధి యెపుడు చలింపనిదై పరమాత్మ ధ్యానమందు స్థిరముగ నిలిచియుండునో, అపుడు నీవాత్మసాక్షాత్కారమును బొందగలవు.
జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

23, ఫిబ్రవరి 2011, బుధవారం

హరి యను రెండక్షరములు హరియించును పాతకములు.

4 comments


శ్లోll
కలౌకల్మష చిత్తానాం పాప ద్రవ్యోపజీవినామ్
విధి క్రియా విహీనానాం హరేర్నామైవ కేవలమ్.
తే.గీll
కలి యుగంబున కల్మష కలితులకును,
పాప ద్రవ్యోప భుక్కులౌ పాపులకును,
విహిత క్రియ వీడి చరియించు వెడఁగులకును
హరి ముదావహ నామము శరణమరయ.
భావము:-
కలియుగంలో కల్మష చిత్తమున్న వారికి, 
పాప సంపాదనతో జీవిస్తున్న వారికి,
వేద విహిత కర్మాచరణ లేనివారికి
కేవల హరి నామమే మార్గము.
జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

18, ఫిబ్రవరి 2011, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము. 11.

13 comments


సాహితీ ప్రియులారా! చాలా కాలంగా శంకరాభరణం బ్లాగులో అద్భుతమైన పూరణలతో సమస్యలను పూరిస్తూ అనేకమంది పాఠక లోకాన్ని రంజిపఁ జేస్తున్నారు కవి పండితులు. వారందరికీ మనసారా నా అభినందనలు తెలియఁ జేస్తున్నాను. అమృత ప్రాయమైన మీ అపురూప మేధా సంపత్తిని మీ పూరణల రూపంలో ఆంధ్రామృత రూపంలో అందజేయడం కోసం ఒక సమస్య పూరణార్థం మీ ముందుంచుతున్నాను. చూడండి ఆ సమస్యేమిటో.
బక మంత్రము కాచు నిన్ను పావన చరితా!
అప్పుడే పూరించడానికి సంసిద్ధులైపోతున్నారా! చాలా సంతోషం.
ఐతే నాదొక చిన్న మనవి.
ఈ సమస్యనుమీరు ఎన్ని ఛందములలో నింపగలరో అన్ని ఛందములలోనూ నింప గలందులకు మనవి.
ఈ సందర్భంగా అందులో ఉన్న సంబోధనను విడిచిననూ అపురూపముగనే ఉండును.
మీ ఆలోచనామృతాన్ని పాఠకలోకానికి మీ పూరణల ద్వారా అందించండింక.
శుభమస్తు.
జై శ్రీరాం.
జైహింద్.

17, ఫిబ్రవరి 2011, గురువారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో ఆరవది.)

1 comments


పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య పంచ త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.

కవుల కంటె జాతి ఘన గౌరవాల్ నిలుపు
వారు గలరె ? వారి మీఱ గలరె?
కవుల తిమిర జగతి రవి చంద్ర తేజులు 
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౨౬.
కవికి జన్మ భూమి కాదొకో లోకమ్ము? 
లోక వృత్తి కవిత లోని కొదుగు.
కవుల రస పిపాస భువిని స్వర్గము సేయు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౨౭.
పదవి కొఱకు ఘనుల ప్రాపకము కొఱకు
గతుల కొఱకును బహుమతుల కొఱకు
భజన సేయు కవులు ప్రజకేల? మనకేల?
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౨౮.
గత చరిత్రమెల్ల కల్మష భరితమ్ము
నేడు వాడు గొప్పవాడునయ్య.
వాని పొగడు కవులపై జాలి పడుమయా.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౨౯.
ఆటగానికిత్తురాఫీసరుద్యోగ
మకట! కవికి తిండి యైన లేదు.
కడుపు మండుచుండ కైతలో దుఃఖించు
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౦.
జాతి మెచ్చునట్టి చక్కని కావ్యాలు
వ్రాయు కవికి బ్రతుకు భారమయ్యె.
బూతు పాట వ్రాయ భోగమ్ము వానిదే.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౧.
ఆత్మ గౌరవమ్ము ఆరవ ప్రాణమ్ము
గాగ కవితలల్లు కవుల కెల్ల
నొనర జేయుచుంటి నొక వేయి దండాలు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౨.
మ్రాను వంపు తీర్ప మహిలో నసాధ్యమ్ము
మొక్క వంపు తీర్ప చక్కనగును.
నైతికత పునాది నవతరానికి నాంది.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౩.
హృదయ వర్తనంపు చదువులు చదవక
యంత్రములకు దాసుడయ్యె నరుడు.
తానె యంత్రమగునొ! తలపోయగా నింక.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౪.
నిజము చెప్పువాని నిందలపాల్జేయు.
సంప్రదాయమునకు చావు లేదు.
సత్య దర్శనమ్ము చాల కష్టమ్మురా.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ! ౩౫.
సమాప్తం.
ఇంత చక్కటి సులభ శైలిలో కవితలల్లి, కవితపై పాఠకులకుత్సాహం కలిగించిన శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు కవి వతంసులను మనసారా అభినందిస్తూ, ధన్యవాదాలు తెలియ జేస్తున్నాను.

జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

15, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో ఐదవది.)

1 comments

పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.

ఒక సదాశయమ్ము ప్రకటమై యుండ్య్ట
కేండ్లుపూండ్లు పట్టు నెచట నైన.
అదియె దుష్ప్రవృత్తి వ్యాపించి నిమిషాన
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౨౧.
జ్ఞాన మూర్తులైన సంస్కర్తలెల్ల పో
రాడి తెచ్చినట్టి యమృత ఫలము
లనుభవింప లేని యర్భకుల్ పుట్టిరి.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౨౨.
మతము కంటె గొప్ప మనవత్వ మిలను
గతము లంటె నేటి గాధ ఘనము.
మతము గతము లోని మంచియే సంస్కృతి.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౨౩.
సుతులు చదువు కొఱకు చుట్టాలు ఋణముకై
తరుణి క్రొత్త నగలు దాల్చు కొఱకు
పైరు లెరువు కొఱకు బంధింత్రు రైతును.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౨౪.
ప్రజల సొమ్ము తినెడి పందికొక్కుల ముందు
తలను వంచి రైతు నిలవ బడియె.
బంటు ముందు రాజు భయపడె నౌరౌర.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౨౫.

(త్వరలో ఆరవ భాగం మీ ముందుంటుంది. నమస్తే)
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

14, ఫిబ్రవరి 2011, సోమవారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో నాలుగవది.)

1 comments


పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.

సకల దుర్ వ్యసనములకు సెలవీయంగ
దీక్ష పూనె నొకఁడుధీర వృత్తి.
దీక్ష విడుచు రేయి తెప్పించె సారాయి
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౬.
అమ్మ ఒడిని చేరి హాయి పరుండెడు 
పిల్లకాయ బడికి వేయబడెను.
చేయి పలకపైన చిత్తమ్ము తల్లిపై.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౭.
పోతనార్యుపద్దెమును పఠింపగ లేరు.
విశ్వదాభిరామ వినగ రారు.
ఆంగ్ల గీతి పాడ నభ్యసింతురు తొల్త.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౮.
తన ప్రీక్ష ఒకటి తప్పుచు నుండంగ
ఎట్లు ప్యాసు అగుతో ఎఱుగ లేడు
చదువు చెప్పనెంచి స్థాపించె కాన్వెంటు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౯
గోల చేసి చేసి గురువుల బెదిరించి,
చదువు లేమివారు చదువుకొంద్రు.
కాకి గోల లోన కోకిల కూయునా.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ .౨౦.
(త్వరలో ఐదవ భాగం మీ ముందుంటుంది. నమస్తే)
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

13, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో మూడవది.)

3 comments

పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.
పదవి వచ్చి ఒక్క పది నెలలు కాలేదు 
కుంభకోణమందు కూరుకొనియె
గ్రహ బలమ్ము బాగుగా లేదనె నతండు. 
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౧.
ఇంతి కోర్కె తీర్ప నిక్కట్లు పడి, టీ.వి.
కొనియె నొకడు నాటగోలె నింట
ఉడుగని తల పోటు లుమ్మడి జబ్బయ్యె.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౨.
కట్ణమాశ చెంది కాల్చె కోడలి నొక్క 
అత్తగారు గొడవ యయ్యె తుదకు.
శిక్ష తప్పు కొఱకు చేయించె యాగాలు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౩.
పది నెలలును మోసి పాలిచ్చి పెంచుట
కొడుకునమ్ముకొనుట కొఱకు కాదు.
పడతు లొక్కటైన వరకట్నములు పోవు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౪.
కొడుకు పెండ్లి నాడు కోరు కట్నంబులు 
కూతు పెండ్లి వేళ ఘోరమనును.
ద్వంద్వ నీతి మనకు పాత కాలపు జబ్బు.
విమల కావ్య దాస వేంకటేశ. ౧౫.

(త్వరలో నాలుగవ భాగం మీ ముందుంటుంది. నమస్తే)

జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

12, ఫిబ్రవరి 2011, శనివారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో రెండవది.)

3 comments


పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.

పాఠమొక్క సారి పఠియించు మాష్టారు
మఱల చెప్పుడనిన మండి పడును.
వంద రూకలిమ్ము ప్రైవేటులో చెప్పు
విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! ౬.
తెలుగు పాఠ మనిన తేలికగా చూచి,
క్లాసు వదలి తిరిగె ఘనుడొకండు.
ప్రేమ లేఖ వ్రాయ వేయి తప్పులు వచ్చె
విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! ౭.
కట్ణ కానుకలకు కాంతను హింసించి
చంపుటొకటి క్రొత్త జబ్బు. పోదు.
సతి యొనర్చు ప్రాత జబ్బు కన్పడెతిర్గి
విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! ౮.
వందలేండ్ల క్రింద వరలు దురాచార
లతల మూల కంద వితతి నేడు
చావు లేక కొనలు సాగి వర్తిల్లెరా!
విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! ౯.
మంచి చెడ్డదనుచు మాటలాడగ వచ్చు
చెడ్డ మంచిదనుచు చెప్ప వచ్చు.
రెండు తలల పాము నిండు పాండిత్యమ్ము.
విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! ౧౦.
(రూప్ కన్వార్ ఉదంతం)
(త్వరలో మూడవ భాగం మీ ముందుంటుంది. నమస్తే)
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

11, ఫిబ్రవరి 2011, శుక్రవారం

విమల కావ్య దాస! వేంకటేశ! (ఆరింటిలో మొదటిది.)

1 comments


అసామాన్య పాండితీ విరాజితులు కవివతంస శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు.
పాఠకావతంసులారా! కవిసమ్రాట్టు  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాణ  యొక్క శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును ఆపోసన పట్టి కల్పవృక్షం నీడన తలదాచుకొనుచున్న కవివతంసులైన శ్రీమాన్ బులుసు వేకటేశ్వర్లు కవితా సంకలనమైన మువ్వ లో గల కవితలను కవితామృత ఖండికలనఁ దగి యున్నవి. 
నిరంకుశాః కవయః అన్నది ఎంతటి సత్యమో వీరి రచనయైన విమల కావ్యదాస! వేంకటేశ! మకుటముతో గల పద్య త్రింశత్తు గమనించినట్లైతే మన కవగతము కాక మానదు.
పాఠకులు ఆనంద పరవశు లగుదు రనే ఉద్దేశ్యంతో ఆరు భాగాలుగా మీ కందిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇక చదివి మీరే చూడండి. చూచి మీ ఆనందాన్ని కవివతంసులకు మీ అపురూపమైన వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియఁ జేయండి.
ఇక చదవండి.
కవికి తాను వ్రాయు కైత గుర్తుండదు.
విన్నవాని కసలె వేడ్క లేదు.
నేటి కవిత వట్టి నేతి బీరైపోయె.
విమల కావ్యదాస వేంకటేశ. ౧.
విశ్వసించునొకటి. వివరించు నొక్కటి.
వ్రాయునొకటి తాను చేయునొకటి.
కవులు గణికలట్లు కాలంబు పుత్తురో?
విమల కావ్యదాస వేంకటేశ. ౨.
ఇంటి దాని గూర్చి, చంటి దానిని గూర్చి
ప్రథమ రాత్రి గూర్చి, వలపు గూర్చి
ఏదొ చెత్త వ్రాసి ఎత్తుమా కవి రూపు.
విమల కావ్యదాస వేంకటేశ. ౩.
కవిత లాలకించి ఘన గౌరవాల్ సేయు
రాజులేగిరట్టి రోజులేగె.
ఆలకించువాఁడె ఆంధ్రభోజుఁడు నేడు
విమల కావ్యదాస వేంకటేశ. ౪.
ప్రజల నుద్ధరింప పదవేల? ఓట్లేల? 
జయము కొఱకు నోట్లు చెల్లుటేల?
దొంగడబ్బు జల్లి దొరలౌట గనుమయా
విమల కావ్యదాస వేంకటేశ. ౫.
(త్వరలో రెండవ భాగం మీముందుంటుంది. నమస్తే)
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

10, ఫిబ్రవరి 2011, గురువారం

నా సందేహం తీర్చ గలరా?

0 comments

సదసద్వివేక సంపన్నులారా! నమస్సులు.
మీ నుండి నేను నాకు కలిగిన సందేహ నివృత్తిని కోరుకొంటున్నాను.
౧)పుట్టిన ఆడ పిల్లకు నెల లోపు నామ కరణకు  ఇన్నవ రోజు ప్రశస్తమనే నియమముందా?
౨)౨౯ వ రోజున నామకరణ చేస్తారని వినికిడి. 
ఐతే దానికి ముహూర్తమక్కరలేదని కొదరి అభిప్రాయము సరైనదేనా?
౩)గురు మూడములో నామకరణ చేయ వచ్చునా?
౪)(ఆడపిల్లైతే బేసి, మగపిల్లడైతే సరి సంఖ్యలో అక్షరనియమముందని వినికిడి)
ఆడ పిల్లకు నామకరణమప్పుడు పాటించ వలసిన అక్షర నియమమేదైనా ఉందా?
నాలుగు సందియంబులను నల్వురు చింతన చేసి చెప్పుగన్
జాల గలారు మీరు. సరసామృత వాక్కులు. సద్గుణాలయల్.
చాలను నే మిమున్ బొగడ. సద్గుణ పుణ్య ధరిర్తి వర్ధనుల్.
మేలగు సూచనల్ సలుపు మీరల కందరి కంజలించెదన్.
ఇట్లు
సద్విధేయుఁడు.
చింతా రామ కృష్ణా రావు.
http://andhraamrutham.blogspot.com/

9, ఫిబ్రవరి 2011, బుధవారం

యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామీ నమోనమః

0 comments

http://www.thehindu.com/2007/02/24/images/2007022410440301.jpg
యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి.
ఉll దుర్జనపాళి దౌష్ట్యములు తోయజ నాభ! సహింపఁ జాలకే
గర్జన చేయుచున్ దురిత గర్వ మదాంధ తమోపహారివై
భర్జన చేయగా వలచి; భక్తుల పాలిట కల్పవల్లివై
యూర్జముతో నృసింహునిగ యుర్విని యాద గిరిన్ రహించితే?

దయామయా! మరెందుకాలస్యం? దుష్ట సంహారం చేసి శిష్టుల్ని కాపాడు.
జై శ్రీ నార సింహా!
జైహింద్.

8, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

నిజంగా వల్లభవఝల కవి హృదయం ఆలోచనామృతం. అభినందనీయం.

0 comments

జై శ్రీరామ్.

జైహింద్.

5, ఫిబ్రవరి 2011, శనివారం

మూడు పాదాల్లో ఉన్న గూఢ చతుర్థ పాదాన్ని కనుక్కోండి చూద్దాం?

7 comments

సాహితీ ప్రియులారా!
ఈ క్రింది చంపక మాల వృత్తంలో గూఢ చతుర్థ పాదము అనెడి చిత్ర కవితా విధానము అమరి ఉంది. కవి లోకానికి ఇది సుపరిచితమే. మీరు ఈ మూఢు పాదాలలో గూఢముగా ఉన్న నాలుగవ పాదాన్ని వెలికి తీసి, వ్రాసి. అది అర్థవంతంగా ఉందో , లేదో, తెలియఁ జేయ గలరని ఆశిస్తున్నాను.
చ:-
స్తుత గుఁ గాదె సత్ స్మృతులు? దుర్భరులై విరేలకో?  
త్కతక శరంబొ? భావుకులు క్రాంతిని చూతురు. గూఢతన్ గనున్.
హతవిధి! గూ సచ్ చతుర సార్థ పావనమైన వేదమున్.
? ?    ? ? ? ?     ? ? ? ?      ? ? ?     ? ?      ? ? ?     ? ? ?.
అవకాశం ఉంటే మీరూ ఇటువంటి పద్యాన్ని వ్రాసి పంపండి. పదిమందికీ సాహితీ సౌరభాన్ని పంచుదాం.
http://chramakrishnarao.blogspot.com/2011/02/blog-post.html ద్వారా పద్య విపంచి కూడా చూడగరు.
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.

4, ఫిబ్రవరి 2011, శుక్రవారం

సర్వం విష్ణుమయం జగత్.

2 comments

శ్లో:-
జలం విష్ణుః స్థలం విష్ణుః. విష్ణురాకాశముచ్యతే.
ఇదం సర్వ జగం విష్ణుః సర్వం విష్ణుమయం జగత్.
జలము విష్ణువు, స్థలము విష్ణువు. నీలి యాకాశమ్ము విష్ణువు.
ముజ్జగంబులు విష్ణు మయమగు. విష్ణుడే జగమంతటన్.
భావము:-
నీరు విష్ణువే. నేల కూడా విష్ణువే. నీలముగా కనిపించే ఆకాశమంతా విష్ణువే. ఈ సమస్త జగత్తు విష్ణువే. సమస్తమైన జగత్తూ విష్ణుమయమై యున్నది.
నమో నారాయణాయ.
జైహింద్.

2, ఫిబ్రవరి 2011, బుధవారం

सुंदरॆ किम् न सुंदरम्?అసుందరమెయ్యది సుందరమ్మునన్?

1 comments

सुंदरॆ सुंदरॊ रामः. सुंदरॆ सुंदरी कथा.
सुंदरॆ सुंदरी सीता. सुंदरॆ सुंदरं वनम्.
सुंदरॆ सुंदरम् काव्यम्.सुंदरॆ सुंदरः कपिः.
सुंदरॆ सुंदरं मंत्रम्. सुंदरॆ किम् न सुंदरम्?

సుందరే సుందరో రామః. సుందరే సుందరీ కథా.
సుందరే సుందరీ సీతా. సుందరే సుందరం వనం.
సుందరే సుందరం కావ్యం. సుందరే సుందరః కపిః.
సుందరే సుందరం మంత్రం. సుందరే కిం న సుందరం?
నా ఆంధ్రానువాదిత పద్యము:-
సుందరుడా రఘూద్వహుఁడు, సుందరమైనది తత్కథాంశమున్.
సుందరి జానకీ సతియు, సుందరమైన వనంబు నొప్పు. సత్
సుందరమైన కావ్యమది, సుందరుడా కపి. సుందరం బహో
సుందరమైన మంత్రము న సుందర మెయ్యది సుందరమ్మునన్?
sundarE sundarO raama@h sundarE sundarI kathaa.
sundarE sundarI sItaa sundarE sundaram vanam.
sundarE sundaram kaavyam sundarE sundara@h kapi@h.
sundarE sundaram mantram sundarE kim na sundaram?
સુંદરે સુંદરો રામઃ. સુંદરે સુંદરી કથા.
સુંદરે સુંદરી સીતા. સુંદરે સુંદરં વનં.
સુંદરે સુંદરં કાવ્યં. સુંદરે સુંદરઃ કપિઃ.
સુંદરે સુંદરં મંત્રં. સુંદરે કિં ન સુંદરં?
ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰੋ ਰਾਮਃ. ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰੀ ਕਥਾ.
ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰੀ ਸੀਤਾ. ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰਂ ਵਨਂ.
ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰਂ ਕਾਵ੍ਯਂ. ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰਃ ਕਪਿਃ.
ਸੁਂਦਰੇ ਸੁਂਦਰਂ ਮਂਤ੍ਰਂ. ਸੁਂਦਰੇ ਕਿਂ ਨ ਸੁਂਦਰਂ?
ಸುಂದರೇ ಸುಂದರೋ ರಾಮಃ. ಸುಂದರೇ ಸುಂದರೀ ಕಥಾ.
ಸುಂದರೇ ಸುಂದರೀ ಸೀತಾ. ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಂ ವನಂ .
ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಂ ಕಾವ್ಯಂ. ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಃ ಕಪಿಃ.
ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಂ ಮತ್ರಂ. ಸುಂದರೇ ಕಿಂ ನ ಸುಂದರಂ?
ஸும்தரே ஸும்தரோ ராமஃ. ஸும்தரே ஸும்தரீ கதா.
ஸும்தரே ஸும்தரீ ஸீதா. ஸும்தரே ஸும்தரம் வனம்.
ஸும்தரே ஸும்தரம் காவ்யம். ஸும்தரே ஸும்தரஃ கபிஃ.
ஸும்தரே ஸும்தரம் மம்த்ரம். ஸும்தரே கிம் ன ஸும்தரம்?
జై శ్రీరామ్.
జైహింద్.

1, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

శ్రీ వల్లభవఝల కవి బంధ కవిత్వ నిర్మాణ నైపుణి

2 comments

సద్గుణ సంపన్నులారా!
యత్నే కృతే యది న సిధ్యతి కోz త్ర దోషః? అన్న పెద్దల నుడిని వంట పట్టించుకున్న కవి వరులు శ్రీ వల్లభ వఝల నరసింహ మూర్తి. వారూ కంద - గీత - గర్భ చంపక మాలనే కాదు, నర్కుటక - కోకిలక  గర్భ చంపకమాలను కూడా సునాయాసంగా వ్రాయ గలిగారు అంటే ప్రయత్నిస్తే సాధ్యం కానిది లేదు అని మనకు ప్రబోధించడమే. చూడండీ క్రింది చంపకద్వయాన్ని. 


చూచారు కదా ఎంత అవలీలగా గర్భకవిత వ్రాయ గలిగారో.
మనమూ ప్రయత్నిస్తే ఆంధ్ర భాషామతల్లి దీవనలు మనకీ లభించకపోతాయా? ప్రయత్నిద్దామా మరి? మీరు వ్రాసిన చిత్ర - బంధ కవితలు ఆంధ్రామృత పాఠకులకూ అందించండి. ధన్యవాదములు.
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.