గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, మార్చి 2023, శుక్రవారం

మా యింటికి వచ్చి మా గృహాన్ని పావనం చేసిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహార్చకస్వామి శ్రీ దీవి శ్రీనివాసాచార్యులవారు

0 comments

 జైశ్రీరామ్.

మా యింటికి వచ్చి మా గృహాన్ని పావనం చేసిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహార్చకస్వామి శ్రీ దీవి శ్రీనివాసాచార్యులవారు


శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ సంస్తుతమతుల్ శ్రీ దీవి వంశాన్వయుల్,
హేలన్ సద్వర శ్రీనివాస విబుధుల్ హృద్యంపు సద్రీతిలో
శ్రీలన్ గొల్పగవచ్చినారు కృపతో చెల్వొంద మాయింటికిన్,
శ్రీలక్ష్మీనరసింహదేవుఁడనగా చిత్తంబులో గొల్చితిన్.
జైహింద్.

వందారు భక్తజన మందారమా! (శ్రీ అష్టోత్తరశత సతీ అశ్వధాటి (సతీ శతకము) లో 2...

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

శ్రీ సీతారామకల్యాణమహోత్సవము సందర్భముగా మా మనుమరాలు చిరంజీవి చింతా శ్రీవిజయలహరి చేసిన కూచిపూడి నాట్యము...RAAMAAYANAM NAATYAM CHIRANJEEVI CHINTA SREE VIJAYALAHARI IN SILP...

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మానివాస స్థానమయిన సిల్పా'స్ ఆర్వీ ధర్మిష్ఠాలో. శ్రీ సీతారామకల్యాణమహోత్సవము సందర్భముగా మా మనుమరాలు చిరంజీవి  చింతా శ్రీవిజయలహరి చేసిన కూచిపూడి నాట్యము తిలకించి ఆశీర్వదించగలరని ఆశింతును.
జైహింద్.

29, మార్చి 2023, బుధవారం

కర్తవ్యంచైవ కర్తవ్యం......మేలిమిబంగారం మన సంస్కృతి.

0 comments

శ్రీరామ్.

 శ్లో.  కర్తవ్యంచైవ కర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠ గతైరపి;

అకర్తవ్యం న కర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠ గతైరపి.

తే.గీ.  చేయవలసిన పనులను చేయవలయు

ప్రాణములు దేహమందున వరలు వరకు,

చేయకూడని పనులను చేయరాదు 

ప్రాణములుపోవుచుండినన్, భావ్యమదియె.

భావము.  

ప్రాణాలు పోయే వరకూ మనం ధర్మమే పాటించాలి.చేయకూడని పని 

చేయకూడదు.

జైహింద్.

27, మార్చి 2023, సోమవారం

"ఆశీస్సులు" ప్రభావంను... పద్యం లో వ్రాయoడి

0 comments

జైశ్రీరామ్.

 "ఆశీస్సులు" ప్రభావంను... పద్యం లో వ్రాయoడి

ఉ.  వందన మాచరించు తరి బ్రహ్మము నెన్నుచు చేయు వారికిన్

వందన మందువార లది బ్రహ్మకునర్పణ చేసి, పిమ్మటన్

బంధుర రీతి దీవనలు పల్క ననంత మహత్వ సత్ఫలం 

బందగ జేయు నిక్కమిది, యాత్మను శ్రీహరి దల్చి పల్కుటన్.

జైహింద్.

కవిః కరోతి కావ్యాని . ...మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి

0 comments

 

జైశ్రీరామ్.
శ్లో.  కవిః కరోతి కావ్యాని .. రసం జానాతి పణ్ణితః|

తరుః సృజతి పుష్పాణి .. మరుద్వహతి సౌరభమ్.

తే.గీ.  కవులు చేయగ సత్కావ్య కల్పనలను

కావ్యసారమున్  బండితుల్ గాంతురెన్ని,

వృక్షములు చక్కనైనట్టి విరులు పూయ

పరిమళము వ్యాప్తిచేయును వాయువిలను.

భావము.

కవి కావ్యాలను వ్రాయును. పండితుడు అందలి సారమును తెలుసుకొనును.

చెట్టు పుష్పములను పుష్పించును- వాయువు వాటి సుగంధమును వ్యాపింపజేయును.
జైహింద్.