గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

3, మార్చి 2024, ఆదివారం

ఇంద్రకీలాద్రిలో దుర్గాదేవిని కీర్తిస్తూ సాగిన శ్రీ మాడుగుల నాగఫణిశర్మగారి మహశతావధానం మొదటిరోజు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల నాగఫణిశర్మగారి శతావధానంలో కొంత భాగం.Madugula Nagaphani Sharma Great Words About Kanaka Durga Devi | Sai Kris...

0 comments

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

24, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

యత్ర విద్వజ్జనో నాస్తి....... మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి.

0 comments

 జైశ్రీరామ్

శ్లో𝕝𝕝 యత్ర విద్వజ్జనో నాస్తి - శ్లాఘ్యస్తత్రాల్పధీరపిల్

నిరస్తపాదపే దేశే - ఏరణ్డోఽపి దృమాయతేల్

తే.గీ.  వృక్షములు లేని చోటులన్ పృథివిపైన

నాముదపు వృక్షమే ఘనంబరసి చూడ,

పండితులు లేని చోటులన్ వరలు ఘనత

నల్పమైనట్టు జ్ఞానియుననుపమముగ.

తా𝕝𝕝 వృక్షములు లేని ప్రదేశమునందు ఆముదవృక్షము మహావృక్షమెట్లు 

అగుచున్నదో అట్లే పండితులు లేని చోట అల్పజ్ఞానం కలవాడు కూడా 

పండితుడగుచున్నాడు.

జైహింద్.

23, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

గావః పశ్యంతి గంధేన ..... మేలిమిబంగారం మన సంస్కృతి.

0 comments

జైశ్రీరామ్. 

శ్లో.  గావః పశ్యంతి గంధేన  -  వేదైః పశ్యంతి పండితాః!

చారైః పశ్యంతి రాజానః  -  చక్షుభ్యాం ఇతరే జనాః!

తే.గీ.  గంధచక్షువులన్ బశుల్ కనుచునుండు,

వేదచక్షులన్ గాంతురు వేదవిదులు

చారు చక్షులన్ బాలకుల్ చక్క గాంత్రు,

చర్మ చక్షువులన్ గాంత్రు సకలజనులు.

భావము

గోవులు వాసనా నేత్రము చేతను, పండితులు వేదవిజ్ఞానమనే నేత్రము చేతను, 

రాజులు చారులనెడి (గూఢచారులు) నేత్రములతోడను, తమకు 

కావలసిన విషయములను చూచుచుండగా, సాధారణజనులు 

చర్మచక్షువులతోనే చూడగలుగుచున్నారు.

జైహింద్.