గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

22, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

ఆరోగ్యం ప్రదదాతు నో దినకరః. మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి 39

నవ గ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు:-
మనము శుభ కార్యా లప్పుడు మంత్ర ద్రష్టలగు పండితులు కార్య క్రమానంతరం మహదాశీర్వాదం చేసి,ఏతత్ సమయే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహానాం అనుకూల ఫల సిద్ధిరస్తు. అని దీవించడమూ, ఆ పిదప అందరూ తథాస్తు. అనీ అనడం మనం వింటుంటాం కదా!
మనం కూడా లోక కల్యాణ కర నవగ్రహ ప్రసాదసిద్ధిని లోకులకు కంక్షిస్తూ చెప్పడానికి తగిన శ్లోకమొకటుంది. నేర్చుకుందమా? ఐతే ఆ శ్లోకాన్ని చూడండి.
శ్లో:-ఆరోగ్యం ప్రదదాతు నో దినకరః. చంద్రో యశో నిర్మలం.
భూతిం భూమి సుతః. సుధాంశు తనయః ప్రజ్ఞాం. గురుర్గౌరవం.
కన్యాః కోమల వాగ్ విలాస మతులం . మందో ముదం సర్వదా.
రాహుర్బాహు బలం విరోధ శమనం . కేతుః కులస్యోన్నతిం.

శా:-ఆరోగ్యంబును సూర్యుడిచ్చు. శశి తా నత్యంత కీర్తిన్. సిరిన్
ధారాపాతముగా నొసంగు కుజుడున్. దక్షుండుగా నిల్చి తా
తీరున్ ప్రజ్ఞ నొసంగి కాచు బుధుడున్. ధ్యేయంబుతో గౌరవం
బారోపించును సద్ గురుండు. భృగుడున్ భాషన్ మహన్మాధురిన్.
ధీరుండౌ శని నిత్య శాంతి సుఖముల్. ధిష్ణ్యంబునా రాహువున్.
కోరన్ దగ్గ కులోన్నతిన్ కృపను చే కూర్చున్ సదా కేతువున్.
భావము:-సూర్యుడు ఆరోగ్యమును, చంద్రుడు నిర్మలమైన కీర్తిని, కుజుడు సంపదలను, బుధుడు ప్రజ్ఞను, గురుడు గౌరవమును, శుక్రుడు కోమల వాగ్విలాసమును, శని సంతోషమును, రాహువు బాహు బలమును, శత్రు నాశనమును,కేతువు కులోన్నతిని చేకూర్చెదరు గాక.
ఈ విధంగా మనం ఆశీర్వదించ వచ్చునుకదా. తప్పక యీ శ్లోకాన్ని, పద్యాన్ని కంఠస్తం చేసి సమయోచితంగా పఠిద్దాం.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.