గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, నవంబర్ 2008, శుక్రవారం

పోతన భాగవత కథా క్రమము అష్టమ { ఎనిమిదవ} నవమ { తొమ్మిదవ } స్కంధములు .

సహజ పాండిత్యుడగు పోతన భాగవతమునందలి సప్తమ స్కంధము వరకు కథా క్రమాన్ని చెప్పుకొన్నాం కదా! ఇప్పుడు అష్టమ { 8 వ } నవమ { 9 వ } స్కంధాలలోని కథా క్రమాన్ని తెలుసుకొందామా మరి? ఐతే చూడండి.

అష్టమ స్కంధము లోని కథా క్రమము.
గజేంద్ర మోక్ష కథా ప్రారంభము.
క్షీర సాగర మథన కథా ప్రారంభము.
కూర్మావతార కథా ప్రారంభము.
శివుండు దేవ ప్రార్థితుండై హాలాహలమును బానము సేయుట.
పాల కడలిన్ దరచు నెడ నైరావతాదులు జనించుట.
శ్రీ విష్ణు మూర్తి మోహినీ స్వరూపంబు నొందుట.
దేవాసుర యుద్ధము.
హరి దన మోహినీ రూపంబుచే నీస్వరుని మోహింప జేయుట.
వామన చరిత్ర కథా ప్రారంభము.
వమన మూర్త్యావిర్భావ ఘట్టము.
బలి చక్రవర్తి కడకు వామన మూర్తి యేతెంచుట.
మత్స్యావతార కథా ప్రారంభము.
అష్టమ స్కంధము కథా క్రమము సమాప్తము.
సహజ పాండిత్యుడగు పోతన భాగవతమునందలి సప్తమ స్కంధము వరకు కథా క్రమాన్ని చెప్పుకొన్నాం కదా! ఇప్పుడు అష్టమ { 8 వ } నవమ { 9 వ } స్కంధాలలోని కథా క్రమాన్ని తెలుసుకొందామా మరి? ఐతే చూడండి.

అష్టమ స్కంధము లోని కథా క్రమము.
గజేంద్ర మోక్ష కథా ప్రారంభము.
క్షీర సాగర మథన కథా ప్రారంభము.
కూర్మావతార కథా ప్రారంభము.
శివుండు దేవ ప్రార్థితుండై హాలాహలమును బానము సేయుట.
పాల కడలిన్ దరచు నెడ నైరావతాదులు జనించుట.
శ్రీ విష్ణు మూర్తి మోహినీ స్వరూపంబు నొందుట.
దేవాసుర యుద్ధము.
హరి దన మోహినీ రూపంబుచే నీస్వరుని మోహింప జేయుట.
వామన చరిత్ర కథా ప్రారంభము.
వమన మూర్త్యావిర్భావ ఘట్టము.
బలి చక్రవర్తి కడకు వామన మూర్తి యేతెంచుట.
మత్స్యావతార కథా ప్రారంభము.
అష్టమ స్కంధము కథా క్రమము సమాప్తము.

నవమ స్కంధములోని కథా క్రమము.
వైవస్వత మను వంశ కథనము.
అంబరీషోపాఖ్యానము.
ఇక్ష్వాకు వంశ క్రమము.
సగర చక్రవర్తి కథా ప్రారంభము.
శ్రీ పరమేశ్వర జటా నిర్గత గంగా ప్రవాహ మహిమాభివర్ణనము.
శ్రీ రామ చరిత్రము.
భవిష్యద్రాజేతిహాసము.
చంద్ర వంశ్యులగు రాజుల ఇతిహాసము.
పరశు రాముని చరిత్రము.
యయాతి చరిత్రము.
దేవయానిని యయాతి వరించుట.
శుక్రాచార్యులు యయాతికి శాపంబొసగుట.
యయాతి దేవయానికి బస్తోపాఖ్యానమనెడి వ్యాజంబున స్వప్న వృత్తాంతంబు తెలుపుట.
భరతుని చరిత్రము.
రంతి దేవుని చరిత్రము.
యదు వంశ చరిత్రము.
వసుదేవుని వంశ క్రమానువర్ణనము.
నవమ స్కంధములోని కథా క్రమము సమాప్తము.

దశమ స్కంధము లోని కథాక్రమమును అవకాశము చిక్కినపుడు చూద్దామా?
జైహింద్. Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.