గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

5, జులై 2019, శుక్రవారం

చేష్టితా,రసయాద్వయ,నిత్యా,ధృతిరసయా,రసద్విరతా,గత్యధీనద్వయ,రసయ రతమా,రసయ రతమజా,గర్భ"-రత్నాంబుధి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
చేష్టితా,రసయాద్వయ,నిత్యా,ధృతిరసయా,రసద్విరతా,గత్యధీనద్వయ,రసయ రతమా,రసయ రతమజా,గర్భ"-రత్నాంబుధి"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                            జుత్తాడ.
    "-రత్నాంబుధీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.త.మ.జ.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వం!నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి!పెన్నిధీవై!
గత్యధీనం!కర్మ పక్వం!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యం!రాణితంబగు రాజ్యమౌచున్!రాతిగుండెలు బండలౌగా!
స్తుత్యమెంచన్!శోభితంబౌ!క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్!జ్యోతియై సుగ మంబు జూపున్
                                                                           
1.గర్భగత"-చచేష్టితా-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.త.గగ.గణములు.వృ.సం.35.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
గత్య ధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రత్య నంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
స్తుత్య మెంచన్!శోభితంబౌ!
2.గర్భగత"-రసయాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!            2.నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై?
   కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!               ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
  రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!           రాతిగుండెలు బండలౌగా!
  క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్!              జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
3.గర్భగత"-నిత్యా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!నేను నాదను కాంక్ష లేకన్?
గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!
రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!
స్తుత్య మెంచన్శోభితంబౌ!క్షోణిన్న్!తెగటార్చి కాచున్!
4.గర్భగత"-ధృతిరసయా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమభుకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!
కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రాతి గుండెలు బండలౌగా!
క్షోణినిన్!తెగటార్చి కాచున్జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
4.గర్భగత"-రసయద్విరతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రాతిగుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం రమ్య స్తుత్యమ్!
క్షోణినిన్!తెగటార్చికాచున్!జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిన్! శోభితంబౌ!
5.గర్భగత"-గత్యధీన"-ద్వయ వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.త.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.నీతి నింపుమి!పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
రాతిగుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
జ్యోతియై!సుమగంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిన్!శోభితంబౌ!
2.నేను నాదను కాంక్ష లేకన్!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!
   కాన జేసెడి!మోక్ష సౌధమ్!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!
   రాణితంబగు రాజ్య మౌచున్!రత్యనటతం!రమ్య స్తుత్యమ్!
   క్షోణియై!తెగటార్చి కాచున్!స్తుత్య మెయిన్!శోభితంబౌ!
6.గర్భగత"-రసయ రతమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.త.మ.జ.య.గగ.గణములు.యతులు.10,18గప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నీతి నింపుమి పెన్నిధీవై!నిత్య సత్యం నిర్మలత్వమ్!నేను నాదను కాంక్షలేకన్!
ఘాతుకాళికి దూరమేగా!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!కాన జేసెడి మోక్ష సౌధమ్!
రాతి గుండెలు బండలౌగా!రత్యనంతం!రమ్య స్తుత్యమ్!రాణితంబౌ!రాజ్యమౌచున్!
జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!స్తుత్య మెయిం!శోభితంబౌ!క్షోణినిన్!తెగ తెగటార్చి కాచున్!
7.గర్భగత"-రసయ రతమజా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.త.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
నేను నాదను కాంక్షలేకన్!నిత్య సత్యం!నిర్మలత్వమ్!నీతినింపుమి!పెన్నిధీవై!
కానజేసెడి మోక్షసౌధమ్!గత్యధీనం!కర్మ పక్వమ్!ఘాతుకాళికి దూరమేగా!
రాణితంబౌ!రాజ్యమౌచున్!రత్యనంతం!రమ్య స్తు త్యమ్!రాతి గుండెలు బండలౌగా!
క్షోణినిన్!తెగటార్చి!కాచున్!స్తుత్య మెయిం!శోభితంబౌ!జ్యోతియై!సుగమంబు జూపున్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.