గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, జులై 2019, మంగళవారం

నిన్నే!,మత్తరజినీద్వయ,వ్యతిరిక్త,రజినీకర ప్రియగసేదదీర్చు,వాదిలని ద్వయ,ఆదరణాద్వయ,గర్భ"-అన్నులమిన్న"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
నిన్నే!,మత్తరజినీద్వయ,వ్యతిరిక్త,రజినీకర ప్రియగసేదదీర్చు,వాదిలని ద్వయ,ఆదరణాద్వయ,గర్భ"-అన్నులమిన్న"-వృత్తము.రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-అన్నలమిన్న"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.ర.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నెవండన?ఆదరింప గల్గు వారినిన్!యాదుకో!గలట్టి వాడెపో!
ఉన్నది!లేదనంమాను!ఊదిబల్కి!నిల్చునీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
పెన్నిథినౌ!సుభాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్!వేదవేద్యుడౌను!భూతలిన్!
1.గర్భగత"-నిన్నే"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.గల.గణములు.వృ.సం.151.
ప్రాసనియమము కలదు.
అన్నల మిన్నెవండన?
ఉన్నది!లేదనం!మాను!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
పెన్నిథినౌ!సుభాష్యాన!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.ఆదరింప గల్గు వారినిన్!             2.యాదుకో!గలట్టి వాడెపో?
   ఊది బల్కి నిల్చు నీవికిన్!             పాదుగా!నిలంచు ఖ్యాతికిన్!
  ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!            సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
  బీద సాద !మెత్తు రెన్నడున్?          వేద వేద్యుడౌను!భూతలిన్!
3.గర్భగత"-వ్యతిరిక్త"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అన్నల మిన్నెవండన?ఆదరింప గల్గు వారినిన్!
ఉన్నది!లేదనం!మాను!ఊది బల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!
చెన్నొదవం!సుమార్గాన!ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!
పెన్నిథినౌ!సు భాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్!
4.గర్భగత"-రజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరింప!గల్గు!వారినిన్!యాదుకో గలట్టి!వాడెపో?
ఊది బల్కి! నిల్చు!నీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!
ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?వేద వేద్యుడౌను!భూతలిన్!
5.గర్భగత"-సేదదీర్చు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఆదరింప!గల్గు!వారినిన్!యాదుకో!గలట్టి వాడెపో?అన్నల మిన్నెవండన?
ఊదిబల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నదిలేదనంమాను!
ఛేదమేర్చు!దుష్టచర్యకున్!సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?వేదవేద్యుడౌను!భూతలిన్!పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!
6.గర్భగత"-వాదిలని ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1. ఆదుకో గలట్టి వాడెపో?అన్నల మిన్నె వండన?
    పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నది లేదనం!మాను!
    సేద దీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవం!సు మార్గాన!
    వేద వేద్యు డౌను!భూతలిన్!పెన్నిథౌను!భాష్యాన!

2.  ఆదరింప గల్గు!వారినిన్!అన్నల మిన్నెవండన?
     ఊదిబల్కి!నిల్చు!నీవికిన్!ఉన్నది!లేదనం!మాను!
     ఛేద మేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!
     బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?పెన్నిథి నౌ!భాష్యాన!
7.గర్భగత"-ఆదరణా"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.భ.ర.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
ఆదుకో!గలట్టివాడెపో?అన్నల మిన్నెవండెంచ!ఆదరింపగల్గు వారినిన్!
పాదుగా!నిలంచు!ఖ్యాతికిన్!ఉన్నది లేదనంమాను!ఊదిబల్కు!నిల్చునీవికిన్!
సేదదీర్చి!నిల్చు!మంచికై!చెన్నొదవన్సుమార్గాన!ఛేదమేర్చు!దుష్ట చర్యకున్!
వేదవేద్యు డౌను!భూతలిన్!పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?
2.
ఆదరింపగల్గు వారినిన్!అన్నల మిన్నెవండన?ఆదుకో!గలట్టివాడె!పో!
ఊదిబల్కునిల్చు!నీవికిన్!ఉన్నది!లేదనంమాను!పాదుగా!నిలంచుఖ్యాతికిన్!
ఛేదమేర్చు దుష్ట!చర్యకున్!చెన్నొదవం!సుమార్గాన!సేదదీర్చి నిల్చు మంచికై!
బీద,సాద!మెత్తు రెన్నడున్?పెన్నిథినౌ!భాష్యాన!వేదవేద్యు డౌను!భూతలిన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.