గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

అహమస్మి,అనఘా,మత్తరజినీ,ప్రగతిపద్మ,బిగువ,సుస్వార్ధి,చిరుమేలు,భవబంధ,నారాశ్రి,కుతంత్ర,గర్భ"-మేల్గాంచు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి, జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
అహమస్మి,అనఘా,మత్తరజినీ,ప్రగతిపద్మ,బిగువ,సుస్వార్ధి,చిరుమేలు,భవబంధ,నారాశ్రి,కుతంత్ర,గర్భ"-మేల్గాంచు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి, జుత్తాడ.                          

"-మేల్గాంచు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.జ.ర.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములుయతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కుతంత్రాల కర్మచేష్టతన్!కువలయంబు నేలినన్?కొద్ది మేలు గాంచ శక్యమే?
ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!భవము జిక్కి లెక్కలన్?వద్దనేటి వార లేరిలన్?
చితాభస్మ మేర్ప స్వార్ధతన్?శివతమంబు గానకన్?సిద్ద దక్కజేయ లోకులన్!
నితంత్రించు సత్య మేదికన్?నివురుగప్పు నర్మతన్?నిద్దురించె!ఖ్యాతియో యనన్?                                                                                        
1.గర్భగత"-అహమస్మి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.య.జ.ర.గణములు.వృ.సం.170.
ప్రాసనియమము కలదు.
కుతంత్రాల కర్మ చేష్టతన్?
ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!
చితాభస్మ మేర్ప స్వార్ధతన్?
నితంత్రించు సత్య మేదికన్?
2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88.
ప్రాసనియమము కలదు.
కువలయంబు నేలినన్?
భవము జిక్కి లెక్కలన్?
శివతమంబు గానకన్?
నివురు గప్పు నర్మతన్?
3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కొద్దిమేలు !గాంచ శక్యమే?
వద్ద నేటి వార లే రిలన్?
సిద్ద దక్క జేయ లోకులన్?
నిద్దురించె!ఖ్యాతియో?యనన్!
4.గర్భగత"-ప్రగతి పద్మ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కుతంత్రాల కర్మ చేష్టతన్?కువలయంబు నేలినన్?
ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!భవము జిక్కి లెక్కలన్?
చితాభస్మ మేర్ప స్వార్ధతన్?శివతమంబు గానకన్?
నితంత్రించు సత్య మేదికన్?నివురు గప్పు నర్మతన్?
5.గర్భగత"-బిగువ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కువలయంబు నేలినన్?కొద్ది మేలు గాంచ శక్యమే?
భవము జిక్కి లెక్కలన్?వద్దనేటి వారలేరిలన్?
శివతమంబు గానకన్?సిద్ద దక్క జేయ లోకులన్?
నివురు గప్పు నర్మతన్?నిద్దురించె!ఖ్యాతియో యనన్?
6.గర్భగత"-సుస్వార్థి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.జ.త.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కువలయంబు నేలినన్?కొద్ది మేలుగాంచ శక్యమే?కుతంత్రాల కర్మచేష్టతన్?
భవము జిక్కి లెక్కలన్?వద్దనేటి వార లేరిలన్?ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!
శివతమంబు గానకన్?సిద్ద దక్క జేయలోకులన్?చితాభస్మమేర్ప!స్వార్ధతన్?
నివురుగప్పు నర్మతన్!నిద్దురించె!ఖ్యాతియో యనన్?నితంత్రించు!సత్యమేదికన్?                                                
7.గర్భగత"-చిరుమేలు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.య.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొద్దిమేలు గాంచశక్యమే?కుతంత్రాల కర్మచేష్టతన్?
వద్ద నేటి!వార లేరిలన్?ప్రతాపాల మర్మ ప్రొక్తులై!
సిద్ద దక్క జేయ లోకులన్?చితాభస్మ మేర్ప స్వార్ధతన్?
నిద్దు రించె!ఖ్యాతియోయనన్?నితంత్రించు!సత్యమేదికన్?
8.గర్భగత"-భవబంధ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.య.జ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కొద్దిమేలు!గాంచ శక్యమే?కుతంత్రాల కర్మ చేష్టతన్?కువలయంబు నేలినన్?
వద్దనేటి!వార లేరిలన్?ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!భవము జిక్కి లెక్కలన్?
సిద్ద దక్క జేయ లోకులన్?చితాభస్మమేర్ప స్వార్ధతన్?శివతమంబు!గానకన్!
నిద్దురించె!ఖ్యాతియోయనన్?నితంత్రించు సత్య మేదికన్?నివురు గప్పునర్మతన్?                                              
9.గర్భగత"-నారాశ్రి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.త.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కువలయంబు నేలినన్?కుతంత్రాల కర్మ చేష్టతన్?
భవము జిక్కి లెక్కలన్?ప్రతాపాల మర్మ ప్రోక్తులై!
శివతమంబు గానకన్?చితాభస్మ మేర్ప స్వార్ధతన్?
నివురు గప్పు నర్మతన్?నితంత్రించు సత్య మేదికన్?
10,గర్భగత"-కుతంత్ర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.త.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమభు కలదు.వృ.సం.
కువలయంబు నేలినన్?కుతంత్రాల కర్మచేష్టతన్?కొద్ది మేలుగాంచ శక్యమే?
భవము జిక్కి లెక్కలన్?ప్రతా పాల మర్మ ప్రోక్తులై!వద్ద నేటి వార లేరిలన్?
శివతమంబు గానకన్?చితాభస్మమేర్ప స్వార్ధతన్?సిద్ద దక్కజేయ లోకులన్!
నివురుగప్పు నర్మతన్?నితంత్రించు సత్య మేదికన్?నిద్దురించె!ఖ్యాతియో యనన్?
                                                                                       
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.