గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

4, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

నయ,మృదుపద,ఉపమా,మృదుపాలక,సుస్వన,ప్రమాణిక,నానినా,దిగులొనరు,సుస్వర,వరూథినీ,గర్భ"-తొగలుసెగలు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
నయ,మృదుపద,ఉపమా,మృదుపాలక,సుస్వన,ప్రమాణిక,నానినా,దిగులొనరు,సుస్వర,వరూథినీ,గర్భ"-తొగలుసెగలు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                           
"-తొగలు సెగలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.న.న.భ.న.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తెలుగు వెలుగు చెలగు!దిగులు తొలగు నెంతొ?దినము సుగమ చర్యలన్?
బలము మెలగు నెలమి!వగపు గనని తీరు!ప్రణుతి గనుత!శ్రీలతోన్?
జలము లలము నిలను!జగతి కుపక రించు!జనము దనరు పంటలన్?
తొలగు కులపు నులుకు!తొగల సెగలు నంటు!తొణుకు బెణుకు లోపకన్?
1గర్భగత"-నయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.న.గణములు.వృ.సం.512.
ప్రాసనియమము కలదు.
తెలుగు వెలుగు చెలగు!
బలము మెలగు నెలమి!
జలము.లలము నిలను!
తొలగు కులపు నులుకు!
2.గర్భగత"-మృదుపద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.గలగణములు.వృ.సం.192.
ప్రాసనియమము కలదు.
దిగులు తొలగు నెంతొ?
వగపు గనని తీరు!
జగతి కుపక రించు!
తొగల సెగలు నంటు!
3.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.192.
ప్రాసనియమము కలదు.
దినము సుగమ చర్యలన్?
ప్రణుతి గనుత శ్రీలతోన్?
జనము దనరు పంటలన్?
తొణుకు బెణుకు లోపకన్?
4.గర్భగత"-మృదుపాలక"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.న.న.న.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.98304.
తెలుగు వెలుగు చెలగు!దిగులు తొలగు నెంతొ?
బలము మెలగు నెలమి!వగపు గనని తీరు?
జలము లలము నిలను!జగతి కుపకరించు!
తొలగు కులపు నులుకు!తొగల సెగలు నంటు!
5.గర్భగత"-సుస్వన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.భ.న.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు తొలగు నెంతొ?దినము సుగమ చర్యలన్?
వగపు గనని తీరు!ప్రణుతి గనుత!  శ్రీల తోన్?
జగతి కుపక రించు!జనము దనరు పంట లన్?
తొగల సెగలు నంటు!తొణుకు బెణుకు లోపకన్?
6.గర్భగత"-ప్రమాణిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.భ.న.స.జ.న.న.లల.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు తొలగు నెంతొ?దినము సుగమ చర్యలన్?తెలుగు వెలుగు చెలగు!
వగపు గనని తీరు!ప్రణుతి గనుత!శ్రీలతోన్?బలము మెలగు నెలమి!
జగతి కుపకరించు!జనము దనరు పంటలన్?జలము లలము నిలను!
తొగల సెగలు నంటు!తొణుకు బెణుకు లోపకన్?తొలగు కులపు నులుకు!
7.గర్భగత"-నినినా"-వృత్తము
ధృతిఛందము.న.న.ర.న.న.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దినము సుగమ చర్యలన్?తెలుగు వెలుగు చెలగు!
ప్రణుతి గనుత శ్రీలతోన్?బలము మెలగు నెలమి!
జనము దనరు పంటలన్?జలము లలము నిలను!
తొణుకు బెణుకు లోపకన్?తొలగు కులపు నులుకు!
8.గర్భగత"-దిగులొనరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.న.న.న.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దినము సుగమ చర్యలన్?తెలుగు వెలుగు చెలగు!దిగులు తొలగు నెంతొ?
ప్రణుతి గనుత!శ్రీలతోన్?బలము మెలగు నెలమి!వగపు గనని తీరు?
జనము దనరు పంటలన్?జలము లలము నిలను!జగతి కుపకరించు!
తొణుకు బెణుకు లోపకన్?తొలగు కులపు నులుకు!తొగల సెగలు నంటు!
9.గర్భగత"-సుస్వర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.భ.న.న.లల.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు తొలగు నెంతొ?తెలుగు వెలుగు చెలగు!
వగపు గనని తీరు?బలము మెలగు నెలమి!
జగతి కుపకరించు!జలము లలము నిలను!
తొగల సెగలు నంటు!తొలగు కులపు నులుకు!
10,గర్భగత"-వరూథినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.భ.న.న.న.న.స.లగ.గణములు.యతులు09,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
దిగులు తొలగు నెంతొ?తెలుగు వెలుగు చెలగు!దినము సుగమ చర్యలన్?
వగపు గనని తీరు?బలము మెలగు నెలమి?ప్రణుతి గనుత శ్రీలతోన్?
జగతి కుపకరించు!జలము లలము నిలను!జనము దనరు పంటలన్?
తొగల సెగలు నంటు!తొలగు కులపు నులుకు!తొణుకు బెణుకు లోపకన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.