గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

సిరినిలయ,మత్తరజినీద్వయ,మితిమీరు,రజినీకరప్రియ,నీతికొదువ,పూర్ణేందు ద్వయ,అంతులేనిద్వయ,గర్భ"-మంతనాల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్.
సిరినిలయ,మత్తరజినీద్వయ,మితిమీరు,రజినీకరప్రియ,నీతికొదువ,పూర్ణేందు ద్వయ,అంతులేనిద్వయ,గర్భ"-మంతనాల"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-మంతనాల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.ర.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అదునూ పదునూ లేదు?అంతుపంతు లేని లోకమున్!హద్దుమీరె!మాయ దేమొకో?                                            
కుదురేమియు లేదాయె!గొంతు బంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్!కొద్దిపాటి!నీతిగానకన్?
పదిలం బెడమాయెన్లె?పంతమంది వర్తిలం గడున్?పద్ధతేది!లేదు చూడగన్?
మది మార్చుమి!దేవేశ!మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?మద్దతీయ మాను దైవమా!                                        
1.గర్భగత"-సిరినిలయ"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.స.స.లగ.గణములు.వృ.సం.92.
ప్రాసనియమము కలదు.
అదునూ పదునూ లేదు?
కుదురేమియు లేదాయె?
పదిలం బెడమాయెన్లె?
మది మార్చుమి!దేవేశ!
2.గర్భగత"-మత్తరజినీద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.అంతు పంతు లేని లోకమున్!        2.హద్దు మీరె!మాయదేమొకో?
   గొంతు బంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్!            కొద్ది పాటి!నీతి గానకన్?
  పంతమంది వర్తిలం గడున్?              పద్ధతేది! లేదు చూడగన్?
  మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?         మద్దతీయ మాను దైవమా!
3.గర్భగత"-మితిమీరు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.ర.జ.ర.లగ.గణముల.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
అదునూ!పదునూ లేదు?అంతుపంతు లేని లోకమున్?
కుదురేమియు!లేదాయె?గొంతుబంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్?
పదిలం బెడ మాయెన్లె?పంతమంది వర్తిలం గడున్?
మది మార్చుమి!దేవేశ!మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?
4.గర్భగతసిరజినీకరప్రియ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
అంతు పంతు లేని లోకమున్?హద్దు మీరె!మాయదేమొకో?
గొంతు బంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్? కొద్దిపాటి నీతి గానకన్?
పంతమంది వర్తిలం గడున్?పద్ధతేది?లేదు చూడగన్!
మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?మద్దతీయ మాను దైవమా!
5.గర్భగత"-నీతికొదువ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
అంతుపంతు లేని లోకమున్?హద్దు మీరె!మాయదేమొకో?అదునూ పదునూ లేదు?                                          
గొంతుబంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్?కొద్దిపాటి నీతిగానకన్?కుదురేమియు!లేదాయె!
పంతమంది వర్తిలం!గడున్?పద్ధతేది!లేదుచూడగన్?పదిలంబెడమాయెన్లె?
మంతనాల గూర్చుమంచినిన్?మద్దతీయ మాను దైవమా!మది మార్చుమి దేవేశ!
                                                                                         
6.గర్భగత"-పూర్ణేందు ద్వయ"-వృత్తములు.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.స.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1. హద్దుమీరె!మాయదేమొకో?అదునూ!పదునూ లేదు?
    కొద్దిపాటి!నీతి గానకన్?కుదు రేమియు లేదాయె!
    పద్ధతేది లేదు?చూడగన్?పదిలం బెడ మాయెన్లె?
    మద్దతీయ మాను దైవమా!మది మార్చుమి!దేవేశ?
2.  అంతు పంతు లేని లోకమున్?అదునూ పదునూ లేదు?
     గొంతు బంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్?కుదురేమియు!లేదాయె?
     పంతమంది వర్తిలంగడున్?పదిలం బెడ మాయెన్లె?
     మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?మది మార్చుమి!దేవేశ!
7.గర్భగత"-అంతులేని"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.స.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1. హద్దు మీరె!మాయదేమొకో?అదునూపదునూ!లేదు?అంతుపంతులేని! లోకమున్?                                    
కొద్దిపాటి నీతిగానకన్?కుదురేమియు!లేదాయె?గొంతుబంటి నీర్ష్యద్వేషతన్!
పద్ధతేది?లేదు!చూడగన్?పదిలంబెడమాయెన్లె?పంతమంగడున్్తిలంగడున్
మద్దతీయ మాను దైవమా?మది మార్చుమి!దేవేశ!మంతనాలు గూర్చు మంచినిన్?                                                                            
2. అంతుపంతు లేని లోకమున్?అదునూ!పదునూ!లేదు!హద్దు మీరె!మాయ దేమొకో?
గొంతుబంటి నీర్ష్య ద్వేషతన్?కుదురేమియు!లేదాయె!కొద్దిపాటినీతి గానకన్?
పంతమంది వర్ధిలంగడున్?పదిలంబెడమాయెన్లె?పద్ధతేది?లేదు చూడగన్?
మంతనాల గూర్చు మంచినిన్?మదిమార్చుమి!దేవేశ!మద్దతీయ మాను! దైవమా!
                                                                                 
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.    
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.