గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

10, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

ముకుంద,మత్తరజినీ,వారుణ,ఉల్లాసినీ,వారితమా,చోరిత,చతుర్నరా,జూబరా,మరకతా,వారితమా,గర్భ"-చూరగొను"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
ముకుంద,మత్తరజినీ,వారుణ,ఉల్లాసినీ,వారితమా,చోరిత,చతుర్నరా,జూబరా,మరకతా,వారితమా,గర్భ"-చూరగొను"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

"-చూరగొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జూబరాఖర్చుమానుమా!చోరబుద్ధి నంటనీకుమా!సురలుమెచ్చ!జీవించుమా!
శోభకాలుండునా?తుదిన్!చూరగొమ్ము!శాంతి ధాంతులన్?చురుకు గల్గి వర్తించుమా!
ప్రాభవంబెంచు!థాత్రినిన్?వారితాల జోలి కేగకన్?పరులచూడు!దైవంబునున్
నీబలంబెంత?చూడగన్!నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తికై!నిరుపమంపు!జీవంబనన్?
1.గర్భగత"-ముకుంద"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.83.
ప్రాసనియమము కలదు.
జూబరా!ఖర్చు మానుమా!
శోభకాలుండునా!తుదిన్?
ప్రాభవాలెంచు!థాత్రినిన్?
నీబలంబెంత?చూడగన్?
2.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
చోర బుద్ధి నంటనీకుమా!
చూర గొమ్ము!శాంతి ధాంతులన్!
వారితాల జోలి కేగకన్?
నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తికై!
3.గర్భగత"-వారుణ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.ర.గణములు.వృ.సం.152.
ప్రాసనియమము కలదు.
సురలు మెచ్చ జీవించుమా!
చురుకు గల్గి వర్తించుమా!
పరుల చూడు దైవంబునున్?
నిరుపమంపు జీవంబనన్?
4.గర్భగత"-ఉల్లాసినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జూబరా ఖర్చు మానుమా!చోర బుద్ధి నంట నీకుమా!
శోభకాలుండునా!తుదిన్?చూరగొమ్ము శాంతి ధాంతులన్?
ప్రాభవా లెంచు!థాత్రినిన్?వారితాల జోలి కేగకన్?
నీ బలంబెంత?చూడగన్!నీర జాక్షు గొల్వు ముక్తికై ?
5.గర్భగత"-వారితమా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చోర బుద్ధి నంట నీకుమా!సురలు మెచ్చ జీవించుమా!
చూర గొమ్ము శాంతి ధాంతులన్?చురుకు గల్గి వర్తించుమా!
వారితాల జోలి కేగకన్?పరుల చూడు!దైవంబునున్?
నీర జాక్షు గొల్వు ముక్తికై!నిరుపమంపు జీవంబనన్?
6.గర్భగత"-చోరిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.ర.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చోరబుద్ధి నంట నీకుమా!సురలు మెచ్చ జీవించుమా!జూబరా!ఖర్చు మానుమా!
చూరగొమ్ము!శాంతి ధాంతులన్?చురుకు గల్గి వర్తించుమా!శోభకాలుండునా? తుదిన్!     
వారితాల జోలి కేగకన్?పరుల చూడు దైవంబునున్?ప్రాభవాలెంచు!  థాత్రినిన్!
నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తికై!నిరుపమంపు జీవంబనన్?నీబలంబెంత? చూడగన్?
7.గర్భగత"-చతుర్నరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.ర.ర.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సురలు మెచ్చ జీవించుమా!జూబరా ఖర్చు మానుమా!
చురుకు గల్గి వర్తించుమా!శోభకాలుండునా?తుదిన్!
పరుల చూడు దైవంబునున్?ప్రాభవాలెంచు!థాత్రినిన్?
నిరుపమంపు జీవంబనన్?నీ బలంబెంత?చూడగన్!
8.గర్భగత"-జూబరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.ర.ర.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సురలు మెచ్చ జీవించుమా!జూబరా ఖర్చు మానుమా!చోర బుద్ధి నం   నీకుమా!
చురుకు గల్గి వర్తించుమా!శోభకాలుండునా?తుదిన్!చూర గొమ్ము!శాంతి ధాంతులన్?
పరుల చూడు దైవంబునున్?ప్రాభవాలెంచు థాత్రినిన్?వారితాల జోల కేగకన్?
నిరుపమంపు జీవంబనన్?నీ బలంబెంత?చూడగన్!నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తికై!
9.గర్భగత"-మారకతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.ర.ర.లగ.గణములు.యతి.10వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చోరబుద్ధి నంట నీకుమా!జూబరా ఖర్చు మానుమా!
చూరగొమ్ము శాంతి ధాంతులన్?శోభకాలుండునా?తుదిన్!
వారితాల జోలి కేగకన్?ప్రాభవాలెంచు థాత్రినిన్?
నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తికై!నీ బలం బెంత?చూడగన్?
10,గర్భగత"-వారితమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.ర.జ.స.య.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
చోర బుద్ధి నంట నీకుమా!జూబరా ఖర్చు మానుమా!సురలు మెచ్చ జీవించుమా!
చూరగొమ్ము!శాంతి ధాంతులన్?శోభకా లుండునా?తుదిన్!చురుకు.గల్గి వర్తించుమా!
వారితాల జోలి కేగకన్?ప్రాభవా లెంచు థాత్రినిన్?పరుల చూడు దైవంబునున్?
నీరజాక్షు గొల్వు ముక్తి కై!నీ బలంబెంత?చూడగన్!నిరుపమంపు జీవంబనన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.