గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

మృదుమానస,ఉపమా,న్యూనభావ,జనసామ్య,సుజ్యోతి,ఆశామయ,మితనత,మగతమి,నరాశ్రిత,మిన్నగు,గర్భ"-గణితకీర్తి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మృదుమానస,ఉపమా,న్యూనభావ,జనసామ్య,సుజ్యోతి,ఆశామయ,మితనత,మగతమి,నరాశ్రిత,మిన్నగు,గర్భ"-గణితకీర్తి"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

"-గణితకీర్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.జ.న.స.జ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమణు కలదు.వృ.సం.
సానపట్టిన ముత్యమై!జగతివెలుగు బాలుడా!జయమునీవెంట నంటగాన్!
దాన ధర్మ ప్రబోధివై!తగను సుగతి జ్యోతివై!దయకు తావై!శుభాశ్రితా!
మానితంబగు విద్యలన్!మగతమి గన వెల్గుమా!మయముగాక!దురాశకున్!
జ్ఞానివై!శుభధామమున్!నగప్రగణిత కీర్తులన్?నయ గమంబును కోరుమా!
1.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91,
ప్రాసనియమము కలదు.
సాన పట్టిన ముత్యమై!
దాన ధర్మ ప్ర బోధివై!
మానితంబగు విద్యలన్?
జ్ఞానివై!శుభధామమున్!
2.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.292.
ప్రాసనియమము కలదు.
జగతి వెలుగు బాలుడా!
తగను సుగతి జ్యోతివై!
మగతమిగన వెల్గుమా!
నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!
3.గర్భగత"-న్యూనభావ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.త.ర.గణములు.వృ.సం.168.
ప్రాసనియమము కలదు.
జయము నీవెంట నంటగాన్!
దయకు తావై శుభాశ్రితా!
మయము గాక!దురాశకున్?
నయ గమంబును కోరుమా!
4.గర్భగత"-జనసామ్య"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.జ.న.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సాన పట్టిన ముత్యమై!జగతి వెలుగు బాలుడా!
దాన ధర్మ ప్రబోధివై! తగను సుగతి జ్యోతివై!
మానితంబగు విద్యలన్?మగతమి గన వెల్గుమా!
జ్ఞానివై శుభ ధామమున్!నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!
5.గర్భగత"-సుజ్యోతి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.న.ర.న.త.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
జగతి వెలుగు బాలుడా!జయము నీవెంట నంటగాన్!
తగను సుగతి జ్యోతివై!దయకు తావై!శుభాశ్రితా!
మగతమిగన వెల్గుమా!మయముగాక!దురాశకున్!
నగ ప్రగణిత కీర్తులన్! నయ గమంబును కోరుమా!
6.గర్భగత"-ఆశామయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.న.త.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతి వెలుగు బాలుడా!జయమునీవెంట నంటగాన్!సానపట్టిన ముత్యమై!
తగను సుగతి జ్యోతివై!దయకు తావై!శుభాశ్రితా!దాన ధర్మ ప్రబోధివై!
మగతమిగన వెల్గుమా!మయముగాక!దురాశకున్!మానితంబగు విద్యలన్!
నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!నయ గమంబును కోరుమా!జ్ఞానివై శుభ ధామమున్!
7.గర్భగత"-మితనత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.త.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జయము నీవెంట నంటగాన్!సాన పట్టిన ముత్యమై!
దయకు తావై!శుభాశ్రితా!దాన ధర్మ ప్రబోధివై!
మయముగాక!దురాశకున్!మానితంబగు విద్యలన్!
నయ గమంబును కోరుమా!జ్ఞానివై!శుభ ధామమున్!
8.గర్భగత"-మగతమి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.త.ర.ర.స.జ.న.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జయము నీవెంటనంటగాన్!సాన పట్టిన ముత్యమై!జగతి వెలుగు బాలుడా!
దయకు తావై!శుభాశ్రితా!దాన ధర్మ ప్రబోధివై! తగను సుగతి జ్యోతివై!
మయముగాక!దురాశకున్!మానితంబగు విద్యలన్!మగతమిగన వెల్గుమా!
నయ గమంబును!కోరుమా!జ్ఞానివై!శుభ ధామమున్!నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!
9.గర్భగత"-నరాశ్రిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.ర.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతి వెలుగు బాలకా!సాన పట్టిన ముత్యమై!
తగను సుగతి జ్యోతివై!దాన ధర్మ ప్రబోధివై!
మగతమిగన వెల్గుమా!మానితంబగు విద్యలన్!
నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!జ్ఞానివై!శుభధామమున్!
10,గర్భగత"-మిన్నగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.ర.స.జ.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జగతి వెలుగు బాలకా!సానపట్టిన ముత్యమై!జయము నీవెంట నంటగాన్?
తగను సుగతి జ్యోతివై!దాన ధర్మ ప్రబోధివై!దయకు తావై!శుభాశ్రితా!
మగతమిగన వెల్గుమా!మానితంబగు విద్యలన్!మయముగాక!దురాశకున్!
నగ ప్రగణిత కీర్తులన్!జ్ఞానివై!శుభధామమున్!నయ గమంబున!కోరుమా!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.