గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

భాసిజ,లీలా,మహత్వ,సేవల,కేళినీ,రాణిత,తజరాభస,ఆటపట్టు,అందగా,శిఖరిణీ,గర్భ"-అన్వేషణా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భాసిజ,లీలా,మహత్వ,సేవల,కేళినీ,రాణిత,తజరాభస,ఆటపట్టు,అందగా,శిఖరిణీ,గర్భ"-అన్వేషణా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                     
"-అన్వేషణా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.ర.న.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి!యంది నంత సిక  పట్టి!యాడింతు రదేమి,పాపమో!
సందు వెదకు స్వార్ధ మొప్ప!చందనాన సిరి యాన!జాడింతురు తోక గొప్పగా!
వందనములు కోరు చుంద్రు!వందిమాగదులు మెచ్చ!పాడెంతురు!భేదభావనన్?                                                   కంద దురద భంగిమాల!కంధరాలు దునుమాడి!కాడేర్తురు లోక భాతినిన్?

కంధరము=కంఠములు,దునుమాడి=నరికి,కాడేర్తురు=స్మశానము జేతురు,
లోక భాతి=లోక ప్రకాశములను(ప్రకృతి వనరులను),చందనాన=అందములో,
సిరియాన=సిరియాజ్ఞను,పాడు+ఎంతురు=చెడును కోరుదురు, వంది
మాగదులు=వెనుకజేరి తాళము వేయువారు.

1.గర్భగత"-భాసిజ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.స.జ.గణము.వృ.సం.351.ప్రాసగలదు.
అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి!
సందు వెదకు స్వార్ధ మొప్ప!
వందనములు కోరు చుంద్రు!
కంద దురద భంగి మాల!

2.గర్భగత"-లీలా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.న.గల.గణములు.వృ.సం.187.ప్రాసగలదు.
అంది నంత సిక పట్టి!
చందనాన సిరి యాన?
వందిమాగదులు మెచ్చ!
కంధరాలు దును మాడి!

3.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.ప్రాసగలదు.
ఆడింతు రదేమి పాపమో?
జాడింతురు తోక గొప్పగా!
పాడెంతురు భేద భావనన్?
కాడేర్తురు లోక భాతినిన్?

4.గర్భగత"-సేవల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.జ.ర.న.గల.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి! అంది నంత సిక పట్టి!
సందు వెదుకు స్వార్ధ మొప్ప!చందనాన సిరి యాన?
వందనములు కోరు చుంద్రు?వందిమాగదులు మెచ్చ!
కంద దురద భంగిమాల!కంధరాలు దును మాడి!

5.గర్భగత"-కేళినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.స.జ.ర.న.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అందినంత సిక పట్టి ?యాడింతు రదేమి పాపమో?
చందనాన సిరి యాన?జాడింతురు తోక గొప్పగా!
వందిమాగదులు మెచ్చ!పాడెంతురు భేద భావనన్?
కంధరాలు దునుమాడి!కాడేర్తురు లోక భాతినిన్?

6.గర్భగత" లఘ్వంత-రాణిత"ము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.భ.ర.య.న.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అంది నంత సిక పట్టి!యాడింతు రదేమి పాపమో?అందువరకు కాళ్ళుపట్టి!
చందనాన సిరియాన!జాడింతురు తోక గొప్పగా!సందు వెదుకు మార్గ మొప్ప!
వందిమాగదులు మెచ్చ!పాడెంతురు భేదభావనం?వందనములు కోరుచుంద్రు?                                                   కంధరాలు దునుమాడి!కాడేర్తురు లోక భాతినిం?కంద దురద భంగిమాల!

7 గర్భగత"-తజరాభస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.త.జ.ర.భ.స.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆడింతు రదేమి పాపమో?అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి!
జాడింతురు తోక గొప్పగా!సందు వెదుకు మార్గ భావనం
పాడెంతురు భేద భావనం?వందనములు కోరు చుంద్రు?
కాడేర్తురు లోక భాతినిం?కంద దురద భంగిమాల!

8.గర్భగత"-లఘ్వంత ఆటపట్టు"-.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.భ.స.జ.ర.న.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు
ఆడింతు రదేమి పాపమో?అందువరకు కాళ్ళు పట్టి!అందినంత సిక పట్టి!
జాడింతురు తోక గొప్పగా!సందు వెదుకు మార్గ మొప్ప!చందనాన సిరి యాన!
పాడెంతురు భేద భావనం?వందనములు కోరుచుంద్రు!వందిమాగదులు మెచ్చ!
కాడేర్తురు లోక భాతినిం?కంద దురద భంగిమాల!కంధరాలు దునుమాడి?

9.గర్భగత"-అందగా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అందినంత సిక  బట్టి!అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి!
చందనాన సిరి యాన!సందు వెదుకు మార్గ మొప్ప!
వందిమాగదులు మెచ్చ!వందనములు కోరుచుంద్రు!
కంధరాలు దునుమాడి!కంద దురద భంగిమాల?

10,గర్భగత"-శిఖరిణీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.ర.న.జ.రనభ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
అంది నంత సిక బట్టి!అందు వరకు కాళ్ళు పట్టి!ఆడింతు రదేమి పాపమో?
చందనాన సిరి యాన!సందు వెదుకు మార్గమొప్ప!జాడింతురు తోక గొప్పగా!
వంది మాగదులు మెచ్చ! వంద నములు కోరు చుంద్రు!పాడెంతురు భేద భావనన్?                                               కంధరాలు దునుమాడి!కంద దురద భంగిమాల!కాడేర్తురు లోక భాతినిన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అందితే జుట్టు , అందకపోతే కాళ్ళూ " అనే నానుడిని అన్ని వృత్తములలోను అందంగా అలరించిన శ్రీ వల్లభవఝుల వారి ప్రతిభ శ్లాఘనీయము.మా కందించిన శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.