గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

గతికా,చీకట్లలరు,నరజయుగళీద్వయ,పెడసరి,మోక్షార్ధి,గతజన, కౌతుకం ,గర్భ"-కాతరిల్లుద్వయ"-వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికా,చీకట్లలరు,నరజయుగళీద్వయ,పెడసరి,మోక్షార్ధి,గతజన, కౌతుకం ,గర్భ"-కాతరిల్లుద్వయ"-వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                       

"-కాతరిల్లు "-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
గత జనంబు సత్య నిష్ట!గడగిరెంతొ?మేలుకోరి!కౌతుకాన మోక్షార్ధులై!
వెతలులేని జీవితాల!పెడసరంబు గానరాక!భీతిలేని స్వాతంత్ర్యతన్!
బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!వడలిపోని శక్తి యుక్తి!పాతకాల దూరంబునన్!
కతకరైరి యొడ్ల తిండి!కడలి గుంభనంబు నొప్పి!కాతరిల్రి మేల్గూర్చుచున్!
2.
గడగిరెంతొ మేలు కోరి!గత జనంబు సత్య నిష్ట!కౌతుకాన మోక్షార్ధులై!
పెడసరంబు గాన రాక!వెతలు లేని జీవితాల!భీతిలేని స్వాతంత్ర్యతన్!
వడలిపోని శక్తి యుక్తి!బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!పాతకాల దూరంబునన్!
కడలి గుంభనంబు నొప్పి!కతక రైరి యొడ్ల తిండి!కాతరిల్రి మేల్గూుచున్!

కాతరిల్రి=సిద్ధపడిరి,పాతకాలు=పాపములు,గత జనంబు=పూర్వీకులు,
వడలిపోని=శృక్కిపోని,కతుక=భుజిప,

1.గర్భగత"-గతికా"-ద్వయ వృత్తములు.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
1.గత జనంబు సత్య నిష్ట.!           2.గడగిరెంతొ?మేలు కోరి!
   వెతలు లేని జీవితాల!                   పెడసరంబు గాన రాక!
  బ్రతుకుబాట నీతిసాగి!                  వడలిపోని శక్తి యుక్తి!
  కతక రైరి యొడ్ల తిండి!                 కడలి గుంభనంబు నొప్పి!

2.గర్భగత"-చీకట్లలరు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.య.లగ.గణములు.వృ.సం.75.ప్రాసగలదు.
కౌతుకాన మోక్షార్ధులై!
భీతిలేని స్వాతంత్ర్యతన్!
పాతకాల దూరంబునన్!
కాతరిల్రి మేల్గూర్చుచున్!

3.గర్భగత"-నరజయుగళీ"-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1,
గత జనంబు సత్య నిష్ట!గడగి రెంతొ?మేలు కోరి!
వెతలు లేని జీవితాల!పెడసరంబు గాన రాక!
బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!వడలిపోని శక్తి యుక్తి!
కతక రైరి యొడ్ల తిండి!కడలి గుంభనంబు నొప్పి!
2.
గడగి రెంతొ?మేలు కోరి!గత జనంబు సత్య నిష్ట!
పెడసరంబు గాన రాక!వెతలు లేని జీవితాల!
వడలిపోని శక్తి యుక్తి!బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!
కడలి గుంభనంబు నొప్పి!కతకరైరి యొడ్ల తిండి!

4.గర్భగత"-పెడసరి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.య.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
గడగిరెంతొ?మేలు కోరి!కౌతు కాన మోక్షార్ధులై!
పెడసరంబు గానరాక!భీతి లేని స్వాతంత్ర్యతన్!
వడలిపోని శక్తి యుక్తి!పాతకాల దూరంబునన్!
కడలి గుంభనంబు నొప్పి!కాతరిల్రి మేల్గూర్చుచున్!

5.గర్భగత"-లఘ్వంత-మోక్షార్ధి"-.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.య.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18,
ప్రాసనీమముగలదు.
గడగి రెంతొ?మేలు కోరి!కౌతు కాన మోక్షార్ధులై!గత జనంబు సత్య నిష్ట!
పెడసరంబు గాన రాక!భీతి లేని స్వాతంత్ర్యతం!వెతలు లేని జీవితాల!
వడలిపోని శక్తి యుక్తి!పాతకాల దూరంబునం!బ్రతుకు బాట నీతి సాగి!
కడలి గుంభనంబు నొప్పి!కాతరిల్రి మేల్గూర్చుచుం!కతకరైరి యొడ్ల తిండి!

6.గర్భగత"-గత జన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.య.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కౌతు కాన మోక్షార్ధులై!గత జనంబు సత్య నిష్ట!
భీతిలేని స్వాతంత్ర్యతం!వెతలు లేని జీవితాల!
పాతకాల దూరంబునం!బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!
కాతరిల్రి మేల్గూర్చుచుం!కతకరైరి యొడ్ల తిండి!

7.గర్భగత "-లఘ్వంత"-కౌతుకం"-,
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కౌతుకాన మోక్షార్ధులై!గత జనంబు సత్య నిష్ట!గడగి రెంతొ?మేలు కోరి!
భీతిలేని స్వాతంత్ర్యతం!వెతలు లేని జీవితాల!పెడసరంబు గానరాక!
పాతకాల దూరంబునం!బ్రతుకుబాట నీతి సాగి!వడలిపోని శక్తి యుక్తి!
కాతరిల్రి  మేల్గూర్చుచుం!కతకరైరి యొడ్ల తిండి!కడలి గుంభనంబు నొప్పి!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అలతి అలతి పదములతో అన్ని వృత్తములు అలరించు చున్నవి . ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.