గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

గతికాద్వయ,సిరినిలయ,నరజయుగళీద్వయ,పగగొను,సత్కృత,పురోగతి,ప్రగతి,గర్భ"-నీతిచర"-యుగళ వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
గతికాద్వయ,సిరినిలయ,నరజయుగళీద్వయ,పగగొను,సత్కృత,పురోగతి,ప్రగతి,గర్భ"-నీతిచర"-యుగళ వృత్తము.  రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                                                   
       
నీతిచరయుగళ:-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10.19.
్రాసనీమముగలదు.
1,
ప్రగతిగోరు తీరునెంచి!బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!పగ బూనకు మానవా!
సుగతి నెంచు దారి గోరి!స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!సుగమంబదె సోదరా!
వగపుమాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతనకీర్తి దోషమౌర!వగపే నిను మాపురా!
జగము నిల్చు నీతియున్న!సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతి నిలు తారవై!
2.
బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!ప్రగతిగోరు తీరునెంచి!పగబూనకు మానవా!
స్తుతమతించరించు ముక్తి!సుగతి నెంచు దారినిల్చి!సుగమంబదె!సోదరా!
పతనకీర్తి దోషమౌర! వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!వగపే నిను మాపురా!
సతతసేవ సత్కృతంబు!జగము నిల్చు నీతియున్న!జగతినిలు తారవై!

1"-గతికాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీ ఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
1.ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!               2.బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!
   సుగతినెంచు దారి కోరి!                  స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!
  వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!              పతన  కీర్తి దోష. మౌర!
  జగము నిల్చు నీతి యున్న!             సతత సేవ సత్కృతంబు!

2.గర్భగత"-సిరినిలయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.లగ.గణములు.వృ.సం.92.ప్రాసగలదు.
పగ బూనకు మానవా!
సుగమంబదె సోదరా!
వగపే నిను మాపురా!
జగతి నిలు తారవై!

3.గర్భగత"-నరజయుగళీద్వయ"-వృత్తములు.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.ర.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!.బ్రతుకు బాట తీర్చిదిద్దు!
   సుగతి నెంచు దారి కోరు!స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!
   వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతన కీర్తి దోష మౌర!
   జగము నిల్చు నీతి యున్న!సతత సేవ సత్కృతంబు!

2.బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
   స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!సుగతి నెంచు దారి కోరు!
  పతన కీర్తి దోష మౌర!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
  సతత సేవ సత్కృతంబు! జగము నిల్చు నీతి యున్న!

4.గర్భగత"-పగగొను"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాషనీమముగలదు.
బ్రతుకు బాట తీర్చిదిద్దు!పగ బూనకు మానవా!
స్తుత మతిం చరించు ముక్తి!సు గమంబదె సోదరా!
పతన కీర్తి దోష మౌర!వగపే నిను మాపురా!
సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతిం నిలు తారవై!

5.గర్భగత"- లఘ్వంత సత్కృతము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.స.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
బ్రతుకుబాట తీర్చిదిద్దు!పగబూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!సుగమంబదె సోదరా!సుగతినెంచు దారికోరు!
పతన కీర్తి దోషమౌర! వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
సతత సేవ సత్కృతంబు!జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతియున్న!

6.గర్భగత"-పురోగతి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.జ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పగ బూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరు నెంచి!
సు గమంబదె సోదరా!సుగతి నెంచు దారి కోరు!
వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!
జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతి యున్న!

7.గర్భగత లఘ్వంత"-ప్రగతి"-.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.స.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18,
ప్రాసనీమముగ లదు.
పగబూనకు మానవా!ప్రగతి కోరు తీరునెంచి!బ్రతుకు బాట తీర్చి దిద్దు!
సు గమంబదె సోదరా!సుగతి నెంచు దారి కోరు!స్తుతమతిం చరించు ముక్తి!
వగపే నిను మాపురా!వగపు మాని స్వేచ్ఛ నిల్పు!పతనకీర్తి దోష మౌర!
జగతిం నిలు తారవై!జగము నిల్చు నీతి యున్న!జగతిం నిలు తారవై!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
" పగబూనకు మానవా ప్రగతి పురోభవృద్దిని కోరు " మనుచూ అన్నివృత్తములలోను రసరమ్యముగా నున్నవి .శ్రీ వల్లభవఝులవారు శ్లాఘనీయులు. శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.