గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

27, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

భాసిజ,భ్రమక,భూజావర,యేపొనరు,దిగుడెదుగు,పంతుగాని,స్వార్ధసిరి,నేటిస్వేచ్ఛ,ఎదుగు,ఎండమావిజల,-గర్భ,"-గతవైభవ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భాసిజ,భ్రమక,భూజావర,యేపొనరు,దిగుడెదుగు,పంతుగాని,స్వార్ధసిరి,నేటిస్వేచ్ఛ,ఎదుగు,ఎండమావిజల,-గర్భ,"-గతవైభవ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                 
"-గతవైభవ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.స.జ.ర.న.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదులు స్వేచ్ఛ యందు! నెంత ఎత్తు నెదిగి తీవు?ఎండమావి  జలమటున్?                                                
పాడు పడెను నీమ నిష్ట!పంతుదప్పె కులమతాలు!పండుటాకు నిలుపునన్?
కీడు గనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి! గెంతె స్వార్ధ సిరి వరామ ! గిండి దక్కె జనముకున్?
వేడుకొనెదు!మార్పు కోరి!వింత చాలు భరత మాత!వెండి శోభ లిడుమిలన్?
పండుటాకునిలుపు=పండుటాకు నిలకడ,గిండి=కమండలము,వెండి=మరల
శోభలిడు =శోభలునొసగు.స్వార్ధసిరి=స్వార్ధపూరితమైన సంపద.

1
గర్భగత"-భాసిజ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.స.జ.గణములు.వృ.సం.351.ప్రాసగలదు.
ఏడు పదుల స్వేచ్ఛ యందు!
పాడు పడెను నీమ నిష్ట!
కీడు గనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి!
వేడు కొనెదు మార్పు కోరి!

2.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.379.ప్రాసగలదు.
ఎంత యెత్తు ఎదిగి తీవు?
పంతుదప్పె కుల మతాలు!
గెంతె స్వార్ధ సిరి వరామ!.
వింత చాలు భరత మాత!

3.గర్భగత"-భూజావర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.న.లగ.గణములు.వృ.సం.123.ప్రాసగలదు.
ఎండమావి జల మటుల్?
పండుటాకు నిలుపునన్?
గిండి దక్కె జనముకున్!
వెండి శోభ లిడు మిలన్?

4.గర్భగత"-ఏపొనరు"-గణములు
.ధృతిఛందము.భ.స.జ.ర.న.జ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఏడు పదుల స్వేచ్ఛ యందు!ఎంత యెత్తు యెదిగి తీవు?
పాడు పడెను నీమ నిష్ట!పంతు దప్పె కుల మతాలు!
కీడు గనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి! గెంతి స్వార్ధసిరి వరామ!
వేడుకొనెదు! మార్పు కోరి!వింత చాలు భరత మాత!

5.గర్భగత"-దిగుడాదుగె"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎంత యెత్తు ఎదిగి తీవు?ఎండమావి జలమటుల్?
పంతు దప్పె కుల మతాలు!పండుటాకు నిలుపునన్?
గెంతె స్వార్ధసిరి వరామ!గిండి దక్కె జనముకున్?
వింత చాలు భరత మాత!వెండి శోభ లిడుమిలన్?

6.గర్భగత.లఘ్వంత"-పంతుగానని"-.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.న.య.న.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎంత యెత్తు ఎదిగి తీవు?ఎండమావి జలమటుల్?ఏడుపదులు స్వేచ్ఛ యందు!                                                
పంతుదప్పె కులమతాలు!పండుటాకు నిలుపునం?పాడు పడెను నీమనిష్ట!                                                      
గెంతె! స్వార్ధసిరి వరామ!గిండి దక్కె!జనముకుం?కీడు గనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి!
వింత చాలు భరత మాత!వెండి శోభ లిడు మిలం?వేడు కొనెదు!మార్పు కోరి!
                                                                                             

7.గర్భగత"-స్వార్ధసిరి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము,ర.న.య.న.జ.గల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎండమావి జలమటుల్?ఏడుపదుల స్వేచ్ఛ యందు!
పండుటాకు నిలుపునం?పాడుపడెను నీమ నిష్ట!
గిండి దక్కె జనముకుం?కీడుగనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి!
వెండి శోభ లిడు మిలం?వేడుకొనెదు!మార్పు కోరి!

8.గర్భగత లఘ్వంత"-నేటిస్వేచ్ఛ"-.
ఎండమావి జలమటుల్?ఏడుపదుల స్వేచ్ఛ యందు!ఎంత యెత్తు?ఎదిగి తీవు?                                                
పండుటాకు నిలుపునం!పాడు పడెను నీమ నిష్ట!పంతు దప్పె కుల మతాలు!                                                    
గిండి దక్కె జనముకుం?కీడు గనెను ప్ర జ్ఞ ఠీవి!గెంతె స్వార్ధసిరి వరామ!
వెండి శోభ లిడుమిలం?వేడుకొనెదు!మార్పు కోరి!వింత చాలు భరతమాత!
                                                                           

9,గర్భగత"-ఎదుగు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.జ.భ.సజ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎంత యెత్తు ? ఎదిగి తీవు! ఏడుపదుల స్వేచ్ఛ యందు!
పంతుదప్పె కుల మతాలు!పాడుపడెను నీమ నిష్ట!
గెంతె స్వార్ధసిరి వరామ! కీడు గనెను ప్ర జ్ఞ ఠీవి!
వింత చాలు భరత మాత!వేడు కొనెదు మార్పు కోరి!

10,గర్భగత"-ఎండఎండమావిజలవృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.భ.స.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19,
ప్రాసనీమముగలదు.
ఎంత యెత్తు ఎదిగి తీవు?ఏడుపదుల స్వేచ్ఛ యందు!ఎండమావి జలమటుల్?
పంతు దప్పె కులమతాలు!పాడుపడెను నీమ నిష్ట!పండుటాకు నిలుపునన్                                                      
గెంతె స్వార్ధసిరి వరామ!కీడుగనెను ప్రజ్ఞ ఠీవి!గిండి దక్కె జనముకున్?
వింత చాలు భరతమాత!వేడుకొనెదు మార్పు కోరి!వెండి శోభ లిడు మిలన్!
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులకు శత వందనములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.