గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సత్త్వం సుఖే సఞ్జయతి రజః - ...14 - 9...//.....రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్త్వం - , , .14 - 10,,,//...చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

 జైశ్రీరామ్.

 || 14-9 ||

శ్లో.  సత్త్వం సుఖే సఞ్జయతి రజః కర్మణి భారత|

జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సఞ్జయత్యుత.

తే.గీ.  సత్వగుణమది కలిగించు శాంతి, సుఖము,

కొల్పు డాంబికంబులు రజోగుణము తెలియ,

చెడ్డనెన్నుచు గూర్చుచున్ జెరచు తమము,

అర్జనా గ్రహియింపుమీవనవరతము.

భావము.

ఓ అర్జునా! సత్త్వగుణము శాంతిసుఖములను కలిగించుచున్నది. రజోగుణము 

భోగములకై బాహ్య కర్మాడంబరములను కలిగించుచున్నది. తమోగుణమన్నచో 

మంచిపనిని చేయించక చెడును చేయించి ప్రమాదమును కలిగించుచున్నది.

 || 14-10 ||

శ్లో.  రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్త్వం భవతి భారత|

రజః సత్త్వం తమశ్చైవ తమః సత్త్వం రజస్తథా.

తే.గీ.  సత్వ మధికంబుగానున్న జరుపు మంచి,

అధికమై యొప్పు రజముతా నైహికమిడు,

తమమెబలమైన చెరచును తలచిచూడ

దైవబలముచే సత్వమున్ నీవు కనుము.   

భావము.

హే భారతా! సత్త్వగుణము రజస్తమోగుణముల కంటే శక్తితోనున్నపుడు వాటిని 

అణచి ఙ్ఞానసుఖాదులను కలిగించును. అట్లే రజోగుణము సత్త్వతమస్సులకంటే

 బలముగనున్నపుడు వాటిని అణచి అనేక కర్మలయందు ఆశక్తిని కలిగించును. 

అట్లే తమోగుణము సత్త్వరజోగుణములకంటే అధికముగ నున్నపుడు ఙ్ఞాన 

శూన్యతతో ప్రమాదములను కలిగించును.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.