గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః - ...14 - 5...//..... తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశ - , , .14 - 6,,,//...చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

 జైశ్రీరామ్

|| 14-5 ||

శ్లో.  సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతిసమ్భవాః|

నిబధ్నన్తి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయమ్.

తే.గీ.  ప్రకృతి సిద్ధత్రిగుణములు, వరలుచుండి

దేహినివినాశరహితుని దేహదృష్టి 

నాశమగుదానిబంధించు, నయనిధాన!

నీవు గ్రహియింపుమియ్యది నేర్పు మీర.

భావము.

ఓ అర్జునా! ప్రకృతివలన బుట్టిన సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అను 

మూడు గుణములును నాశరహితుడైన గగనాత్మను అనగా దేహిని నశించు 

దేహదృష్టిలోనే బంధించుచున్నది.

|| 14-6 ||

శ్లో.  తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశకమనామయమ్|

సుఖసఙ్గేన బధ్నాతి జ్ఞానసఙ్గేన చానఘ.

తే.గీ.  సత్త్వగుణమది మంచిది, సద్విషయము

లందు బంధించు నాశన మొందు దేహ

మునిల నర్జునుండా కనుము, నిజమీవు,

సత్యమరయగ యత్నించు నిత్యమరయ.

భావము.

పాపరహితుడవగు ఓ అర్జునా! సత్త్వరజస్తమోగుణములలో మొదటిదగు 

సత్త్వగుణము నిర్మలమైనదగుటచేతను ప్రకాశింపజేయునదై, 

ఆరోగ్యకరమైనదై,ప్రపంచసుఖములలో సంగమము కలిగించుటచేతను, 

శాస్త్రఙ్ఞానములో ఆసక్తిని, తృప్తిని కలిగించుటచేతను అంతవరకే ఉంచి 

బంధించుచున్నది.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.