గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

రజసి ప్రలయం గత్వా - ...14 - 15...//.....కర్మణః సుకృతస్యాహుః - , , .14 - 16,,,//...చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

 జైశ్రీరామ్.

|| 14-15 ||

శ్లో.  రజసి ప్రలయం గత్వా కర్మసఙ్గిషు జాయతే|

తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే.

తే.గీ.  కర్మ సంగిగా జన్మంబు కలుగజేయు

మృతి రజోవృద్ధిలోగాంచ క్షితిని పార్థ!

తమవివృద్ధిలో మృత్యువు ధర్మహీన

మూఢునింటనో పశువుకో పుట్టజేయు.

భావము.

రజోగుణము అభివృద్ధిలో నున్నపుడు మరణించినచో కామ్య కర్మాసక్తులగు 

మనుష్యుల కుటుంబములందు తిరిగి జన్మించుచున్నాడు. తమోగుణము 

అభివృద్ధిలోనున్నపుడు మృతినొందినచో ఙ్ఞానహీనులైన మూఢుల 

వంశమునందుగానీ, పశుపక్ష్యాదులలోగానీ పుట్టుచున్నాడు.

|| 14-16 ||

శ్లో.  కర్మణః సుకృతస్యాహుః సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్|

రజసస్తు ఫలం దుఃఖమజ్ఞానం తమసః ఫలమ్.

తే.గీ. సాత్వికంబది కలిగించు సత్ఫలంబు,

రాజసంబున దుఃఖంబు ప్రాప్తమగును,

తామసంబున నజ్ఞాన తమము కలుగు,

నీవు గ్రహియింపుమర్జునా నేర్పుమీర.

భావము.

సాత్త్వికములైన మంచి కర్మలను చేయుటచే నిర్మల శాంతిసుఖములే 

ఫలమనియు, రజోకర్మలను చేయుటచే సాంసారిక సుఖదు:ఖములే 

ఫలమనియు, తామసి కర్మలచే అఙ్ఞానమే ఫలమనియు తత్వవేత్తలు చెప్పిరి.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.