గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యా - ...14 - 1...//..... యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం - , , .14 - 2,,,//...చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

జైశ్రీరామ్. 

చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచ|

భావము.

శ్రీభగవానుడిట్లనియెను

|| 14-1 ||

శ్లో.  పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమమ్|

యజ్జ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః.

తే.గీ.  వర చిదానంద సుజ్ఞానమెరుగుమీవు

మునులు దీనిన్ చిదానందఫూర్ణులగుచు

సిద్ధిపొందుదు రర్జునా!  సిద్ధమిదియె,

నీకు తెలిపెద వినుమీవు నేర్పుతోడ.

భావము.

సర్వ మునీశ్వరులును ఏ ఙ్ఞానమునెరుంగుట చేత సర్వోత్కృష్ఠమైన 

చిదానంద స్వరూప సిద్ధిని పొందిరో అట్టి అనంతమైన ఙ్ఞానములన్నిటిలో 

నుత్తమమైన చిదాకాశఙ్ఞానమును మరల చెప్పుచున్నాను.

 || 14-2 ||

శ్లో.  ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః|

సర్గేపి నోపజాయన్తే ప్రలయే న వ్యథన్తి చ.

తే.గీ.  పొంది యీ జ్ఞాన మెవరు నన్ పొందకలుగు

దురొమరలపుట్టబోరింక నిరుపమమగు

ముక్తిసామ్రాజ్యమున్ బొంది పొంగగలరు.

నీవు గ్రహియింపుమియ్యది నేర్పుతోడ.

భావము.

ఈ ఙ్ఞానమును పొంది నాలో నేకమై శోభిల్లువారు సృష్టికాలమున 

జన్మించరు. ప్రళయ కాలమున దు:ఖ పడరు. అనగా మృతినొందరు.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.