గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

12, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

రజో రాగాత్మకం విద్ధి - ...14 - 7...//..... తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి - , , .14 - 8,,,//...చతుర్దశోధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగయోగః

 జైశ్రీరామ్.

|| 14-7 ||

శ్లో.  రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసఙ్గసముద్భవమ్|

తన్నిబధ్నాతి కౌన్తేయ కర్మసఙ్గేన దేహినమ్.

తే.గీ.  కన రజోగుణమాశలన్ గలుగజేయు

ధనముగా గలవానిపై దానివలన

బంధనము కల్గునాత్మకు, బౌతికేచ్ఛ

పెరిగి కర్మబందంబునన్ జిక్కు పార్థ! వినుము.

భావము.

ఓ అర్జునా! రజోగుణము ఆశాపాశముచే కలిగి ధనాది లోకవిషయములయెడ 

రాగము కలుగజేయునని ఎరుంగుము. అందుచే రజోగుణము దేహమందున్న 

ఆత్మను ఐహిక సుఖములందాసక్తిని కలిగించి వాటికై అనేక కర్మలను చేయించి 

బంధించుచున్నది.

 || 14-8 ||

శ్లో.  తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినామ్|

ప్రమాదాలస్యనిద్రాభిస్తన్నిబధ్నాతి భారత.

తే.గీ.  తమమె యజ్ఞాన జనితము, దానివలన

నాత్మ నిద్రాదులన్ మున్గు ననవరతము

బద్ధకము హెచ్చి నిత్యమున్ పడుకొనుటను

జీవుడజ్ఞాన తమమున చెలగి మయు.

భావము.

హే భారతా! తమోగుణమన్నచో అఙ్ఞానముచే జనించిన దానినిగ నెరుంగుము. 

అది సర్వజీవులకు మోహమును, భ్రమను కలిగించి, అజాగ్రత్త, సోమరితనము, 

అతినిద్ర అనువానిచె ఆత్మను బంధించుచున్నది.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.