గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమాశ్రీ,సాహస,శాసయ,స్వభావ,ఔరా,సజ్జసయా,సద్వియత,ముక్తిగా,దిగమ్రింగు,ఉత్తమా,గర్భ"-జవనాశ్వ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సమాశ్రీ,సాహస,శాసయ,స్వభావ,ఔరా,సజ్జసయా,సద్వియత,ముక్తిగా,దిగమ్రింగు,ఉత్తమా,గర్భ"-జవనాశ్వ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                   
"-జవనాశ్వ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.జ.జ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
భుక్తి ముక్తిగా దలంచి!భువనాలను మ్రింగ జూచు!పురుషోత్తము లుండి రౌరా!
రక్తి యుక్తి నెంచి భూమి!ప్రవరాఖ్యు లనంగ నొప్ప!పరమాత్ము డదేల నోయీ?
శక్తి దోష భావ మంట!జవనాశ్వము ధీటు కాగ!జర మెంచరు?పావనంబున్?
నక్త చర్య వీడరేల? నవనీత సమత్త్వ మెట్లు?నర వానరులో?యనంగన్?

1.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
భుక్తి ముక్తిగా దలంచి!
రక్తి యుక్తి నెంచి భూమి!
శక్తి దోష భావ మంట!
నక్త చర్య వీడ రేల?
నక్తచర్య=చీకటి వ్యాపారము.

2.గర్భగత"-సాహస"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.జ.గణములు.వృ.సం.352.ప్రాసగలదు.
భువనాలను మ్రింగ జూచు!
ప్రవ రాఖ్యు లనంగ నొప్ప!
జవనాశ్వము ధీటు కాగ!
నవనీత సమత్వ మెట్లు?

3.గర్భగత"-శాసయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.జ.గణములు.వృ.సం.92.ప్రాసగలదు.
పురుషోత్తము లుండి రౌరా?
పరమాత్ము  డదేల నోయీ?
జర మెంచరు పావనంబున్?
నర,వానరులో?యనంగన్?

4.గర్భగత"-స్వభావ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.జ.జ.గల.గణములు.యతి.9,.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
భుక్తి!ముక్తిగా దలంచి!భువనాలను మ్రింగ జూచు!
రక్తి!యుక్తి నెంచి భూమి!ప్రవ రాఖ్యు లనంగ నొప్ప!
శక్తి! దోష భావ మంట! జవ నాశ్వము ధీటు కాగ!
నక్త చర్య వీడ రేల? నవనీత సమత్వ మెట్లు?

5.గర్భగత"-ఔరా!"వవృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.జ.స.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
భువనాలను మ్రింగ జూచు!పురు షోత్తము లుండి రౌరా?
ప్రవరాఖ్యు లనంగ నొప్ప!పరమాత్ము డదేల నోయీ?
జవ నాశ్వము ధీటు కాగ!జర మెంచరు పావనంబున్?
నవ నీత సమత్వ మెట్లు? నర,వానరు లో?యనంగన్?

6.గర్భగత"-సజ్జసయా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.స.స.య.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
భువనాలను మ్రింగజూచు!పురుషోత్తము లుండి రౌరా?భుక్తి ముక్తిగా దలంచి!
ప్రవరాఖ్యులనంగ నొప్ప!పరమాత్ము డదేలనోయీ?రక్తి,యుక్తి నెంచి భూమి!
జవనాశ్వము!ధీటుకాగ!జర మెంచరు పావనంబుం?శక్తి,దోషభావ మంట! నవనీత సమత్వ మెట్లు?నర,వానరులో?యనంగం!నక్త చర్య వీడరేల?

నవనీతసమము=మృదు స్వభావము.

7.గర్భగత"-సద్వియత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.య.భ.య.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
పురుషోత్తము లుండి రౌరా?భుక్తి,ముక్తిగా దలంచి!
పరమాత్ము డదేల నోయీ?రక్తి,యుక్తి నెంచి భూమి!
జర మెంచరు పావనంబుం?శక్తి దోషభావ మంట!
నర,వానరులో?యనంగం!నక్త చర్య వీడరేల?

8.గర్భగత"-ముక్తిగా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.య.భ.య.భ.జ.జ.గల.గణములు.యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
పురుషోత్తము లుండిరౌరా?భుక్తి,ముక్తిగా దలంచి!భువనాలను మ్రింగ జుచు!
పరమాత్ము డదేల నోయీ?రక్తి,యుక్తినెంచి భూమి!ప్రవరాఖ్యు లనంగ. నొప్ప!
జర,మెంచరు పావనంబుం?శక్తి,దోష భావముంట!జవనాశ్వము ధీటు కాగ!
నర,వానరులో? యనంగం! నక్త చర్య వీడ రేల?నవనీత సమత్వ మెట్లు?

9,గర్భగత"-దిగమ్రింగు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
భువనాలను మ్రింగజూచు!భుక్తి,ముక్తిగా దలచి!
ప్రవరాఖ్యు లనంగ నొప్ప?రక్తి,యుక్తి నెంచి భూమి!
జవనాశ్వము ధీటుకాగ శక్తి,దోష భావ మంట!
నవనీత సమత్వ మెట్లు? నక్త,,చర్య వీడరేల?

10,గర్భగత"-ఉత్తమా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.జ.ర.జ.భ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
భువనాలనుమ్రింగ జూచు!భుక్తి,ముక్తిగా దలంచి?పురుషోత్తము లుండి రౌరా
ప్రవరాఖ్యు లనంగ నొప్ప?రక్తి,యుక్తి నెంచి భూమి!పరమాత్ము డదేలనోయీ?
జవనాశ్వము ధీటు కాగ!శక్తి దోష భావ మంట!జర మెంచరు పావనంబున్?
నవనీత సమత్వ మెట్లు?నక్త చర్య వీడరేల?నర,వానరు లో! యనంగన్?
స్వస్తి.
మూర్తి,జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.