గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

నిదర్శనా,సమాశ్రీ,భద్రకా,హాసినీ,కేళినీ,విషమయ,బాధిత,విఱ్ఱవీగు,లాంఛిత,లాలిపాడు,గర్భ "-దోషాపహాస్య"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
నిదర్శనా,సమాశ్రీ,భద్రకా,హాసినీ,కేళినీ,విషమయ,బాధిత,విఱ్ఱవీగు,లాంఛిత,లాలిపాడు,గర్భ
"-దోషాపహాస్య"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"-దోషాపహాస్య"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.ర.జ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
లంచమనే విషకన్యట?లాలిపాడ నీతికన్య!లాంఛనమై విఱ్ఱ వీగెనే?
వంచనమే సబబంచును?బాలక్రీడ సంతసాన!వాంఛిత దోషాప హాస్యమై!
కాంచనమే పరమంబని?కాలతీరు చైదమంటె?కాంచగ దుర్భూతి భోగతన్?
దంచెను భూ వర సాధ్విని!తాళజాలలేని తీరు!తాం చరితార్ధంబు నౌగతిన్?

1.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439.ప్రాసగలదు.
లంచమనే!విషకన్యట?
వంచనమే!సబబంచును?
కాంచనమే!పరమంబని?
దంచెను భూ వర సాధ్విని!

2.గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు. వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
లాలిపాడ నీతికన్య!.
బాలక్రీడ సంతసాన!
కాలతీరు చైదమంటె?
తాళజాలలేని తీరు!

3.గర్భగత"-భద్రకా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.త.ర.గణములు.వృ.సం.167.ప్రాసగలదు.
లాంఛనమై విఱ్ఱ వీగెనే?
వాంఛిత దోషాప హాస్యమై!
కాంచగ దుర్భూతి భోగతన్?
తాం చరితార్ధంబు నౌగతిన్?

4.గర్భగత"-హాసినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.భ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లంచమనే!విష కన్యట!లాలిపాడ నీతికన్య!
వంచనమే!సబబంచును!బాలక్రీడ సంతసాన!
కాంచనమే!పరమంబని!కాలతీరు చైదమంటె!
దంచెను భూ వర సాధ్విని!తాళజాల లేనితీరు!

5.గర్భగత"-కేళినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాలిపాడ నీతికన్య!లాంఛనమై విఱ్ఱవీగెనే?
బాలక్రీడ సంతసాన!వాంఛిత దోషాపహాస్యమై!
కాలతీరు చైదమంటె! కాంచగ దుర్భూతి భోగతన్?
తాళజాల లేని తీరు!తాం చరితార్ధంబు నౌగతిన్?

6.గర్భగత"-లఘ్వంత విషమయ"-.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.ర.య.స.స.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాలిపాడ నీతికన్య!లాంఛనమై విఱ్ఱవీగెనే?లంచమనే విషకన్యట?
బాలక్రీడ సంతసాన!వాంఛిత దోషాప హాస్యమై!వంచనమే!సబబంచును?
కాలతీరు చైదమంటె!కాంచగ దుర్భూతి భోగతం?కాంచనమే!పరమంబని!
తాళజాలలేనితీరు!తాం చరితార్ధంబు నౌగతిం?దంచెను భూ వర సాధ్విని!

7.గర్భగత"-బాధిత"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.త.ర.భ.భ.భ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాంఛనమై!విఱ్ఱవీగెనే?లంచమనే?విషకన్యట?
వాంఛిత దోషాపహాస్యమై!వంచనమే!సబబంచును?
కాంచగ దుర్భూతి భోగతం?కాంచనమే!పరమంబని?
తాం చరితార్ధంబు నౌగతిం?దంచెను భూవర సాధ్విని!

8.గర్భగత"-లఘ్వంత-విఱ్ఱవీగు"-.
ఉత్కృతిఛందము.భ.త.ర.భ.భ.భ.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాంచనమై!విఱ్ఱవీగెనే?లంచమనే!విషకన్యట?లాలిపాడ నీతికన్య!
వాంఛిత దోషాప హాస్యమై!వంచనమే!సబబంచును?బాలక్రీడ సంతసాన!
కాంచగ దుర్భూతి భోగతం?కాంచనమే!పరమంబని!కాలతీరు చైదమంటె?
తాం చరితార్ధంబు నౌగతిం?దంచెను భూ వరసాధ్విని!తాళజాలలేనితీరు?

9.గర్భగత"-లాంఛిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.స.స.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాలిపాడ నీతికన్య!లంచమనే!విషకన్యట?
బాలక్రీడ సంతసాన!వంచనమే?సబబంచును!
కాలతీరు చైదమంటె?కాంచనమే!పరమంబని!
తాళజాలలేని తీరు!దంచెను భూ వర సాధ్విని!

10,గర్భగత"-లాలిపాడు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.స.స.స.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
లాలిపాడ నీతికన్య!లంచమనే!విషకన్యట?లాంఛనమై విఱ్ఱవీగెనే?
బాలక్రీడ సంతసాన!వంచనమే?సబబంచును!వాంఛిత దోషాప హాస్యమై?
కాలతీరు చైదమంటె?కాంచనమే!పరమంబని!కాంచగ దుర్భూతి భోగతన్?
తాళజాలలేని తీరు!దంచెను!భూవర సాధ్విని!తాం చరితార్ధంబు నౌగతిన్?
స్వస్తి.
మూర్తి,జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులకు శత వందనములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.