గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

31, మార్చి 2018, శనివారం

అంతఃకరణ,తళ్కుసోయగ,గర్భ "-కళానిలయ"-వృత్తము. రచన:- శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

జైశ్రీరామ్.
అంతఃకరణ,తళ్కుసోయగ,గర్భ "-కళానిలయ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
 కళానిలయ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.భ.స.జ.భ.న.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.

కన్నతల్లి!భారతమ్మ!కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!కళల నిలయ!సామగా!
మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!మిళుకు తళ్కు!సోయగాల!మెలకువొనర!జాగృతిన్!
దన్నుకాగ!లోకమెల్ల!తలపులందు నిల్చిగాచు!దళికులనక!సర్వులన్!
పొన్ను నిచ్చు!కాచుశోభ!పులకరింప భూజనాలు!పొలతి!మిగుల!బ్రోచుతన్!
పొన్ను=బంగారము. సామగా=సౌమ్యగుణోపేత.

1గర్భగత"-సమాశ్రీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.జ.గల.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
కన్నతల్లి!భారతమ్మ!
మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!
దన్నుకాగ!లోకమెల్ల!
పొన్ను నిచ్చి!కాచు శోభ!

2.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!
మిళుకు!తళ్కు!సోయగాల!
తలపులందు!నిల్చి గాచు!
పులకరింప!భూజనాలు!
కలుములు=సంపదలు.

3.గర్భగత"-ఉపమా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.ర.గణములు.వృ.సం.192.ప్రాసగలదు.
కళల నిలయ!సామగా!
మెలకువొనరు!జాగృతిన్!
దళికులనక!సర్వులన్?
పొలతి!మిగుల బ్రోచుతన్?

4.గర్భగత"-పొన్నొదవు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కన్నతల్లి!భారతమ్మ!కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!
మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!మిళుకు తళ్కు!సోయగాలు!
దన్నుకాగ!లోకమెల్ల?తలపు లందు!నిల్చి గాచు!
పొన్ను నిచ్చి!కాచుశోభ!పులకరింప!భూజనాలు!

5.గర్భగత"-వెన్నుదన్ను"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.న.న.ర.గణములు.యతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!కళలనిలయ!సామగా!
మిళుకు!తళ్కు!సోయగాల!మెలకువొనర!జాగృతిన్!
తలపులందు!నిల్చిగాచు!దళికులనక?సర్వులన్!
పులకరింప!భూజనాలు!పొలతి!మిగుల!బ్రోచుతన్?

6.గర్భగత"-సామగా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.న.న.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!కళల నిలయ!సామగా!కన్నతల్లి!భారతమ్మ!
మిళుకు!తళ్కు సోయగాల!మెలకువొనర!జాగృతిం!మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!
తలపులందు!నిల్చి!గాచు!దళితులనక?సర్వులం!దన్నుకాగ!లోకమెల్ల!
పులకరింప!భూజనాలు!పొలతి!మిగుల!బ్రోచుతం?పొన్నునిచ్చికాచుశోభ!

7.గర్భగత"-మేలుకో"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.ర.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.   
కళలనిలయ!సామగా!కన్నతల్లి!భారతమ్మ!
మెలకువొనర!జాగృతిం!మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!
దళితులనక?సర్వులం!దన్నుకాగ?లోక మెల్ల?
పొలతి!మిగుల!బ్రోచుతం?పొన్నునిచ్చి!కాచుశోభ!

8.గర్భగత"-బ్రోవరి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.ర.ర.జ.భ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.10.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కళలనిలయ!సామగా!కన్నతల్లి!భారతమ్మ!కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!
మెలకువొనర!జాగృతిం!మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!మిళుకు తళ్కు!సోయగాల!
దళితులనక?సర్వులం?దన్నుకాగ!లోకమెల్ల?తలపులందునిల్చి!గాచు!
పొలతి!మిగుల!బ్రోచుతం?పొన్నునిచ్చి! కాచి!శోభ!పులకరింప!భూజనాలు!

9.గర్భగత"-అంతఃకరణ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.జ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!కన్నతల్లి!భారతమ్మ!
 మిళుకు!తళ్కు!సోయగాల!మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!
తలపులందు!నిల్చిగాచు!దన్నుకాగ!లోకమెల్ల?
పులకరింప!భూజనాలు!పొన్నునిచ్చి!కాచి శోభ!

10.గర్భగత"-తళ్కుసోయగ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.భ.న.న.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలుములమ్మ!రత్నగర్భ!కన్నతల్లి!భారతమ్మ!కళల!నిలయ!సామగా!
మిళుకు!తళ్కు!సోయగాల!మిన్నకీర్తి!మోదమాంబ!మెలుకువొనర!జాగృతిన్!
తలపులందు!నిల్చి గాచు!దన్నుకాగ!లోకమెల్ల?దళితు లనక!సర్వులన్?
పులకరింప!భూజనాలు!పొన్ను నిచ్చి!కాచిశోభ!పొలతి!మిగుల !బ్రోచుతన్?
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పలు విధముల వృత్తరాజములను అందిస్తున్న గురువులకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.