గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

వ్యాధిహర వైష్ణవ కవచమ్.

జైశ్రీరామ్.
వ్యాధిహర వైష్ణవ కవచమ్.
విష్ణు ర్మమాగ్రతః పాతు కృష్ణో రక్షతు పృష్ఠతః |
హరి ర్మే రక్షతు శిరో హృదయం చ జనార్దనః ||
మనో మమ హృషీకేశో జిహ్వాం రక్షతు కేశవః |
పాతు నేత్రే వాసుదేవః శ్రోత్రే సంకర్షణ స్తథా ||
ప్రద్యుమ్నః పాతు మే ఘ్రాణం అనిరుద్దో ముఖం మమ |
వనమాలీ గలం పాతు శ్రీవక్షో రక్షతాత్పురః |
పార్శ్వ తు పాతుమే చక్రం వామం దైత్య విదారణమ్‌ ||
దక్షిణం తు గదా దేవీ సర్వాసురనివారిణీ |
ఉదరం ముసలీ పాతు ! వృష్ఠం పాతు చ లాంగలీ ||
ఊరూ రక్షతు శార్గీ మే జరేఘ రక్షతు చర్మకీ |
పాణీ రక్షతు శంఖీ చ పాదౌ మే చరణా పుభౌ ||
వరాహో రక్షతు జలే విషమేషు చ వామనః |
అటవ్యాం నరసింహస్తు సర్వతః పాతు కేశవః ||
హిరణ్య గర్భో భగవాన్‌ హిరణ్యం మే ప్రయచ్ఛతు ! |
సాంఖ్యాచార్యస్తు కపిలో ధాతు సామ్యం కరోతు మే ||
శ్వేతద్వీప నివాసీ చ శ్వేతద్వీపం నయ త్వజః |
సర్వాన్‌ శత్రూన్‌ సూదయతు మధుకైటభ సూదనః ||
వికర్షతు సదా విష్ణుః కిల్బిషం మమ విగ్రహాత్‌ |
హంసో మత్స్యః తథా కూర్మః పాతు మాం సర్వతో దిశమ్‌ ||
త్రివిక్రమస్తు మే దేవః సర్వాన్‌ పాశా న్నికృంతతు ! |
నరనారాయణో దేవో వృద్ధిం పాలయ తాం మమ ||
శేషో೭శేసామలజ్ఞానః కరో త్వజ్ఞాన నాశనమ్‌ |
బడబాముఖో నాశయతు కల్మాషం య స్మయా కృతమ్‌ ||
విద్యాం దదాతు పరమా మశ్వమూర్ధా మమ ప్రభుః |
దత్తాత్రేయః పాలయతు సపుత్ర పశు బాంధవమ్‌ ||
సర్వాన్రోగా న్నాశయతు రామః పరశునా మమ |
రక్షోఘ్నె మే దాశరథిః పాతు నిత్యం మహాభుజః ||
రిపూన్‌ హలేన మే హన్యా ద్రామో యాదవ నందనః |
ప్రలంబ కేశి చాణూర పూతనా కంస నాశనః ||
కృష్ణో యో బాలభావేన స మే కామాన్‌ ప్రయచ్ఛతు |
అంధకారం తమో ఘోరం పురుషం కృష్ణ పింగళమ్‌ ||
పశ్యామి భయ సంతప్తః పాశహస్త మివాంతకమ్‌ |
తతో೭హం పుండరీకాక్ష మచ్యుతం శరణం గతః ||
యోగీశ మతిరూపస్థం శుభ శీతాంశు నిర్మలమ్‌ |
ధన్యో೭హం విజయీ నిత్యం యస్య మే భగవాన్‌ హరి! ||
స్మృత్వా నారాయణం దేవం సర్వోపద్రవ నాశనమ్‌ |
వైష్ణవం కవచం బద్ధ్వా విచరామి మహీ తలే ||
అప్రధృష్యో೭స్మి భూతానాం సర్వ విష్ణు మయోహ్యహమ్‌ |
స్మరణా ద్దేవదేవస్య విష్ణో రమిత తేజసః ||
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.