గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

2, జనవరి 2023, సోమవారం

యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం - ...17 - 21...//...అదేశకాలే యద్దానమ - ...17 - 22,,,//.....సప్తదశోధ్యాయము - శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగము

 జై శ్రీరామ్.

శ్లోయత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః|

దీయతే పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్. || 17-21 ||

తే.గీప్రతిఫలార్థమో, ఫలముకో, బాధపడుచు

తాను బలవంతముగ చేయు దానమరయ

రాజసికమగు, రమణీయ రాజవదన!

నీవుగ్రహియింపుమియ్యది నేర్పు మీర.

భావము.

ప్రత్యుపకారం ఊద్దేశించిగాని, ఫలాన్ని ఆశించిగాని, బలవంతంగానూ

భాధపడుతూ ఇచ్చే దానిని రాజసిక దాన మంటారు

శ్లోఅదేశకాలే యద్దానమపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే|

అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతమ్. || 17-22 ||

తే.గీధర నపాత్రున, కహితమౌ సరణి, కాని

వేళ, నవమానపరచుచు, వినగరాని

విధముగాదానమును చేయ ప్రీతి గనుమ

తామసికదానమదియౌను, తలచి చూడ.

భావము.

అపాత్రునికి, తగని తగని సమయంలో, ఇవ్వకూడని చోట, అగౌరవంతోఅవమానిస్తూ ఇచ్చేది తామసిక దానమని చెప్పబడుతుంది.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.