గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సిద్దలక్ష్మీస్తోత్రమ్.

కైశ్రీరామ్. సిద్దలక్ష్మీస్తోత్రమ్ ఓం అస్య శ్రీసిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రస్య హిరణ్యగర్భ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సిద్ధిలక్ష్మీర్దేవతా మమ సమస్త దుఃఖక్లేశ పీడా దారిద్య్ర వినాశార్థం సర్వలక్ష్మీప్రసన్న కరణార్థం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీదేవతాప్రీత్యర్థంచ సిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్ర జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | బ్రాహ్మీంచ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖామ్ త్రినేత్రాం చ త్రిశూలాం చ పద్మచక్రగదాధరామ్ | పీతాంబరధరాం దేవీం నానాలంకార భూషితామ్ తేజఃపుంజ ధరాం శ్రేష్ఠాంధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ || స్తోత్రమ్ | ఓంకారలక్ష్మీరూపేణ విష్ణోర్హృదయ మవ్యయమ్ | విష్ణుమానంద మధ్యస్థం హ్రీంకార బీజరూపిణీ || ౧ || ఓం క్లీం అమృతానందభద్రే సద్యఆనందదాయినీ | ఓం శ్రీం దైత్యభక్షరదాం శక్తిమాలినీ శత్రుమర్దినీ || ౨ || తేజఃప్రకాశినీ దేవీ వరదా శుభకారిణీ | బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ భద్రా కాలికా రక్తశాంభవీ || ౩|| ఆకారబ్రహ్మరూపేణ ఓంకారం విష్ణుమవ్యయమ్ | సిద్ధిలక్ష్మి పరాలక్ష్మి లక్ష్యలక్ష్మినమోస్తు తే || ౪ || సూర్యకోటి ప్రతీకాశం చంద్రకోటి సమప్రభమ్ | తన్మధ్యే నికరేసూక్ష్మం బ్రహ్మరూప వ్యవస్థితమ్ || ౫ || ఓంకార పరమానందం క్రియతే సుఖ సంపదా | సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే || ౬ || ప్రథమే త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయేవైష్ణవీ తథా | తృతీయే కమలా ప్రోక్తా చతుర్థే సురసుందరీ || ౭ || పంచమే విష్ణుపత్నీచషష్ఠే చ వైష్ణవీ తథా | సప్తమేచ వరారోహా అష్టమే వరదాయినీ || ౮ || నవమే ఖడ్గ త్రిశూలాదశమే దేవదేవతా | ఏకాదశే సిద్ధిలక్ష్మీ ర్ద్వాదశే లలితాత్మికా || ౯ || ఏతత్ స్తోత్రంపఠంతస్త్వాం స్తువంతి భువి మానవాః | సర్వోపద్రవ ముక్తాస్తే నాత్ర కార్యా విచారణా ||౧౦ || ఏకమాసం ద్విమాసం వా త్రిమాసం చ చతుర్థకమ్ | పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యఃపఠేన్నరః || ౧౧ || బ్రాహ్మణాః క్లేశతో దుఃఖదరిద్రా భయపీడితాః | జన్మాంతర సహస్రేషుముచ్యంతే సర్వక్లేశతః || ౧౨ || అలక్ష్మీ ర్లభతే లక్ష్మీ మపుత్రః పుత్ర ముత్తమమ్ | ధన్యం యశస్యమాయుష్యం వహ్నిచౌరభయేషు చ || ౧౩ || శాకినీ భూతవేతాల సర్వవ్యాధినిపాతకే | రాజద్వారే మహాఘోరే సంగ్రామే రిపు సంకటే || ౧౪ || సభాస్థానే శ్మశానేచ కారాగేహారిబంధనే | అశేష భయసంప్రాప్తౌ సిద్ధిలక్ష్మీం జపేన్నరః || ౧౫ || ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రంప్రాణినాం హితకారణమ్ | స్తువంతి బ్రాహ్మణా నిత్యం దారిద్ర్యం న చ వర్ధతే || ౧౬ || యా శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే రాజగృహే కుంజరే శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషేచ యుగలే యజ్ఞే చయూపస్థితే | శంఖే దేవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే *సా శ్రీ స్తిష్ఠతు సర్వదా మమగృహే భూయాత్సదా నిశ్చలా || ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఈశ్వరవిష్ణుసంవాదే దారిద్య్ర నాశన సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ || జైహింద్. Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.