గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

25, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

విధిహీనమసృష్టాన్నం - ...17 - 13...//...దేవద్విజగురుప్రాజ్ఞపూజనం - ...17 - 14,,,//.....సప్తదశోధ్యాయము - శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగము

 జైశ్రీరామ్.

శ్లోవిధిహీనమసృష్టాన్నం మన్త్రహీనమదక్షిణమ్|

శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. || 17-13 ||

తే.గీశాస్త్రవిధిలేక, మంత్రముల్ శ్రద్ధ లేక,

యన్నదానంబు చేయక, మన్ననమున

దక్షిణేమాత్రమీయకధాత్రి జేయు

యజ్ఞ మదితామసికమను యజ్ఞమరయ.

భావము.

శాస్త్ర విధి లేకుండా అన్నదానం చేయకుండా, మంత్రాలు లేకుండాదక్షిణ ఇవ్వకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా చేయబడే యజ్ఞం తామసిక యజ్ఞం 

అని చెప్పబడుతుంది.

శ్లోదేవద్విజగురుప్రాజ్ఞపూజనం శౌచమార్జవమ్|

బ్రహ్మచర్యమహింసా శారీరం తప ఉచ్యతే. || 17-14 ||

తే.గీగురుల, దేవతలన్, బ్రాహ్మకులజుల నిల

పండితుల బూజ చేయుట, బ్రహ్మచర్య

ము, శుచి, రుజువర్తనంబును, ముక్తిదమగు

నట్టి శారీరకతపస్సు, నరయుమయ్య.

భావము.

దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, విద్వాంసులను పూజించడంశుచిత్వం, సూటియైన ప్రవర్తన, బ్రహ్మచర్యం అహింస ఇవి శారీరక తపస్సులు.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.