గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

30, జూన్ 2020, మంగళవారం

తెలుగు విలువ తెలిసికోరచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
తెలుగు విలువ తెలిసికోరచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         
1.మ:-అవధానంబుల కాటపట్టు తెలుగై!హాయిం సదా గూర్పగన్!
వ్యవధానంబిక లేదు కీర్తి కిలలోన్!వాగ్దేవతా!శారదా!
స్థవ నీయంబగు నీదు ప్రజ్ఞ కిహమున్!శాశించు!సర్వార్థముల్!
జవ సత్వంబులు గూర్చగా వలె!కవుల్!చాతుర్యతం!నిత్యమున్!

2,చం:-పదిలములేదు!చూడనిల!భాసుర లీల పరార్థ వాంఛతన్!
వదలిరి పూర్తిగా తెలుగు! వాడుక మానిరి పాప మేమిటో?
పదపడి తెన్గు సౌరుచులు!పట్టుగ తేజరిలంగ జేయగన్!
కదలుడు దీక్ష బూని!మన కమ్మని తెల్గును నింపు డిద్ధరన్!

3.చం:-గురుతర బోధ నాదరణ!కుంటుపడెన్ జగదైక లక్ష్యమున్!
తరిమిరి నీతి నావలకు!తారక మంత్రము కాసు లాశిలెన్!
చరచిరి తెన్గు భాష నిల !చార వశంబున దిక్కు మాలెనే!
వరదులు మేథ పెంచవలె!వారణ జేయుడి అన్య సంస్కృతుల్!

4.ఉ:-అక్షర జ్ఞాన హీనులకు!అక్షయ పాత్రము దక్కె నెంచగా!
వక్షమునందు లక్ష్మి గల వారలె!తంత్రము జేయుచుండగన్!
కుక్షులు నిండు నెట్టు లయ?కూడుకు నోచని బీద సాదకున్!
దక్షులు పుట్టగా వలెను!ధర్మము నిల్పగ భూ తలంబునన్!

5.ఉ:-రక్షణ పేర భక్షణము!రాజస మోపును కీర్తి మాపుచున్!
దక్షులు కండి!మానవత!తామస మేలను?మానవాళినిన్
శిక్షిల మాని స్నేహమున!జీవన ముక్తిని గాంచ మేలు!య
ప్పక్షమునందు దైవమిల!పట్టును గూర్చియు రక్షయౌ గదే?

6.చం:-ఒకరికి మేలు చేయుటన!నొడ్లకు కీడును జేయుటే!సుమా!
సకలము నొక్కటన్నిలుప!సాధ్యము గాదిది!మాన వాళినిన్
వికటపు టూహ నిష్ఫలము!విశ్వస నీయము గాదు!నెంచగన్!
కక విక లాపి చేతనగు!కార్యము లెంచుడి!దైవ సాక్షిగన్!

7.ఉ:-పరమ పవిత్ర భావమున!భాసుర లీల తెనుంగు మాతకున్!
వరదులు పుట్టి నారిలను!వాసి గడించిన శాస్త్ర వేత్తలున్!
తరగని కీర్తి పెన్నిధులు!ధర్మ ప్రబోధకు లెంద రెందరో?
చరితను నిల్చు కార్యముల!సర్వము బ్రోచుడి!శాంత చిత్తతన్!

8.చం:-కులమత వేష భాషలను!కూడిన సంస్కృతి భారతంబునన్!
వెలగల దీక్ష తత్పరత!వెల్గు డుదారత మాన్య జీవమున్!
బలిమిని తెల్సి కూల్చకుడు!పట్టును దప్పును రూక లాశలన్!
చెలిమిని సాంప్రదాయమును!చాటుడు లోకమునందు మేటులై!

9,చం:-నిరుపమ కీర్తి కాంక్షలను!నెయ్యము కోరుడి సాను కూల్యతన్!
పరమత వేష భాషణలు!పాడొనరించును!రుగ్మతం సదా!
తరగని తెల్గు కీర్తులను!తప్పగ నిల్పుడి!భావి మేలుకున్!
కరటు తనంబు దోషమగు!కల్మష మేర్చును శక్తి మాపుచున్!

స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.