గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, జనవరి 2019, సోమవారం

శివామృతలహరి ... శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు

జైశ్రీరామ్.
శివామృతలహరి  ...  శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు 

౧. శ్రీనాదాంతవిభావనీయపరమశ్రేయోనిధానా! త్రివే
దానుస్వారవిధాన! వైదికలతాంతారూఢతత్త్వైకవి
ద్యానన్యాదృశకేళిరమ్య! ప్రణవధ్యానైకగమ్యా! స్వస
ర్గానూనస్థితిసంహృతిత్రితయముక్తాకార! విశ్వేశ్వరా!

౨. కలరూ పేర్పడరాని వైద్యుతలతాకల్పంబవై పొల్చి, పెన్
వెలుఁగై నిల్చిన నాదబిందుసుకళాభిజ్ఞాస్పదభ్రూయుగీ
విలసన్మధ్యతలావతార! కరుణావిస్తార! నాలోన ని
న్నెలమిం దాపము తీఱఁ జూచు టెపుడోయీ, స్వామి విశ్వేశ్వరా!    

౩. నీవై యుంచెదు మంటినేల మొలకన్;నీర్వోసి పేరాదటం
జేవ న్నించెద; విట్లు పెంచెదవు హృత్సీమన్ వెలుంగై మము
న్నీవే నొంచెద; వింకఁ ద్రుంచెదవునున్నీలాభ్రధూర్జాటజూ
టీవిస్తీర్ణసురాపగాశివచిరంటీరమ్య! విశ్వేశ్వరా!

౪. ఓంకారాభిధమంత్రబంధశుభవర్ణోర్జస్వలప్రౌఢిమా
లంకర్మీణ! భవార్తభక్తజన కల్యాణైకపారీణ! భా
వాంకూరశ్లథనైకదక్ష! దురితవ్యాఘ్రౌఘహర్యక్ష! య
స్తుంకారమ్మును జూపి బాపవె మనోదుఃఖమ్ము విశ్వేశ్వరా!                

౫. సేవింతున్ నిగమాగమాంకితశుభశ్రీనామధేయున్, నినున్
భావింతున్ జతురాస్యకేశవనిలింపాదృష్టచూడాపదుం,
గావింతున్ భవదీయదాసజనకైంకర్యంబు, నీ పాదరా
జీవద్వంద్వనిరంతరార్చనవిధిన్జీవింతు విశ్వేశ్వరా!

౬. చిరమై శారదచంద్రికారుచిరమైశీర్యణ్యగంగాశుభా
కరమై శాంతజితేంద్రియప్రకరమైకైవల్యమందారసుం
దరమై విద్రుతభక్తలోకదరమైధర్మానుసంధానసు
స్థిరమై పొల్చెడు వెల్గు నొకఁడేసేవింతు విశ్వేశ్వరా!                   

౭. నతభక్తార్ణవచంద్రమండలఘృణీ!నైజాత్మయోగారణీ!
స్తుతకల్యాణమణీ! జటాటదమరస్రోతస్వినీధోరణీ!
శ్రితలోకైకశిరోమణీ! శ్రుతిశిరస్సీమంతముక్తామణీ!
ప్రతిమానన్యు నినున్ భవాబ్ధితరణీ!ప్రార్థింతు విశ్వేశ్వరా.

౮. గాలింతున్ నిను గాలిలోఁ, బృథివి, నాకాశంబులో, నీటిలో,
లీలామేయ! వెలుంగులోన; నిజకేళీకల్పవిశ్వా! జగ
జ్జాలంబున్ మథియింతుఁ గాని, భవనిస్తారైకకేళీధృతిన్
నాలో నున్నది నీవు నేనని మదిన్భావింప విశ్వేశ్వరా.

౯. కల్యాణావహధర్మనిర్మలగుణౌకస్ఫూర్తి నీ జీవసా
కల్యంబుం బరమానురాగమయవీక్షాదీక్ష రక్షించి కై
వల్యానందమరందమత్తమధుపవ్రాతంబుగాఁ దీర్చు వై
పుల్యప్రోజ్జ్వలదివ్యభావమహితాంభోజాక్ష విశ్వేశ్వరా!

౧౦. శర్వాణీరమణీమణీహృదయశశ్వత్పద్మభృంగాణ! నీ
నిర్వాణప్రదనిర్మలాకృతిని మౌనిప్రాజ్ఞు లూహింప దృ
క్పర్వంబై యగుపింతు వెట్లు దయఁ బ్రోవన్ రావె తండ్రీ! నను
న్నర్వాచీనవటద్రుమూలఫలవిద్యామూర్తి! విశ్వేశ్వరా!      

౧౧. శ్రీగౌరీకుచకుంభసంభృతలసత్‌శ్రీగంధకస్తూరికా
భోగోరస్కుఁడ ! నిన్నుఁ గొల్తు, భుజగీభూషాక ! నీతో జనుః
ప్రాగల్భ్యంబు స్మరింతు, నీ కొఱకు నర్చాకర్మఁ గావింతు, నీ
కాగమ్యస్తుతిఁ జేతు, నిల్తుఁ గడ నీయం దేను విశ్వేశ్వరా!
(డిశంబరు సిరిమల్లె)
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అద్భుతమైన శివామృత లహరిని అందించిన శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి ప్రణామములు శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.