గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, మే 2020, గురువారం

ప్రమాణీ,మత్తరజినీ,జ్యోతిర్మయీ,జరామజా,నయమా,అరమర,న యాచర,సత్సంగమ,జంటనడు,చరితమ,గర్భ"-వాటమెంచు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
ప్రమాణీ,మత్తరజినీ,జ్యోతిర్మయీ,జరామజా,నయమా,అరమర,న యాచర,సత్సంగమ,జంటనడు,చరితమ,గర్భ"-వాటమెంచు"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                         
"-వాటమెంచు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.మ.జ.ర.త.న.మ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
"-కరోన"-భూరి సత్సంగమ్!కాటువేయ మాను స్నేహతన్!కలిసి నడుద్దాం ధాత్రినిన్!                                              వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!బాటలందు కల్సి తిర్గినన్!బలమున సౌభ్రాతృ త్వతన్!ె                                                  తరించు లోక సర్వస్వమ్!దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!తలపుల దిగ్భ్రాం  తిన్గనన్!                                            వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!వాటమెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!వలనగు  కాంక్షార్ధంబవన్!                                                          
1.గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.
ప్రాసనియమము కలదు.
కరోన భూరి సత్సంగమ్!
వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!
తరించు లోక సర్వస్వమ్!
వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!
2.గర్భగత"-మత్త రజినీ"-వృతము
బృహతీ ఛందము.ర.జ.ర.గణములుమవృ.సం.171.
ప్రాసనియమము కలదు.
కాటు వేయ మాను స్నేహతన్!
బాటలందు కల్సి తిర్గినన్!
దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!
వాట మెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!
3.గర్భగత"-జ్యోతిర్మయీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.య.ర.గణములు.వృ.సం.144.
ప్రాసనిమము కలదు.
కలిసి నడుద్దాం!ధాత్రినిన్!
బలమున!సౌభ్రాతృత్వతన్!
తలపుల!దిగ్భ్రాంతిం గనన్!
వలనగు!కాంక్షార్ధం బవన్!
4.గర్భగత"-జరామజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
"-కరోన"-భూరి సత్సంగమ్!కాటు వేయ మాను స్నేహతన్!
వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!బాటలందు కల్సి తిర్గినన్!
తరించు లోక సర్వస్వమ్!దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!
వరించు మాత స్వాతంత్రం!వాటమెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!
5.గర్భగత"-నయమా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.య.ర.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేయ మాను స్నేహతన్!కలిసి నడుద్దాం!ధాత్రినిన్!
బాట లందు తిర్గినన్!బలమున సౌ భ్రాతృత్వతన్!
దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!తలపుల దిగ్భ్రాంతిం గనన్!
వాట మెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!వలనగు కాంక్షా ర్థంబవన్?
6.గర్భగత"-అరమర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.య.ర.జ.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేయ మాను స్నేహతన్!కలిసి నడుద్దాం!థాత్రినిన్!"-కరోన"-భూరి  సత్సంగమ్!                                             బాట లందు కల్సి తిర్గినం!బలమున సౌ భ్రాతృత్వతన్!వరాల  బ్రోచు దివ్యత్వమ్!                                                   దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!తలపుల దిగ్భ్రాంతిం గనన్!తరించు లోక సర్వస్వమ్!                                           వాట మెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!వలనగు కాంక్షార్థం బవన్!వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!
                                                                     
7.గర్భగత"-నయాచర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.య.ర.జ.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలిసి నడుద్దాం!ధాత్రినిన్!"-కరోన"-భూరి సత్సంగమ్!
బలమున సౌ భ్రాతృత్వతన్!వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!
తలపుల దిగ్భ్రాంతిం గనన్!తరించు లోక సర్వస్వమ్!
వలనగు కాంక్షార్థం బవన్!వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!
8.గర్భగత"-సత్సంగమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.య.ర.జ.ర.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కలిసి నడుద్దాం!ధాత్రినిన్!"-కరోన"-భూరి సత్సంగమ్!కాటు వేయ మాను స్నేహతన్!                                             బలమున సౌభ్రాతృత్వతన్!వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!బాటలందు కల్సి తిర్గినన్!                                                     తలపుల దిగ్భ్రాంతిం గనన్!తరించు లోక సర్వస్వమ్!దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!                                             వలనగు కాంక్షార్థం బవన్!వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!వాటమెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!
                                                                               
9.గర్భగత"-జంటనడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.గగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేయ మాను స్నేహతన్-"-కరోన"-భూరి సత్సంగమ్!
బాట లందు కల్సి తిర్గినన్?వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!
దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!తరించు లోక సర్వస్వమ్!
వాట మెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!
10,గర్భగత"-చరితమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.త.న.మ.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేయ మాను స్నేహతన్!"-కరోన"-భూరి సత్సంగం!కలిసి నడు ద్దాం! ధాత్రినిన్!                                            
బాటలందు కల్సి తిర్గినన్!వరాల బ్రోచు దివ్యత్వమ్!బలమున సౌ భ్రాతృ త్వతన్!                                                  
దాటు లేయు కుప్పి గెంతులన్!తరించు లోక సర్వస్వమ్!తలపుల దిగ్భ్రాం తి న్గనన్?                                          
వాటమెంచి నెట్టు దుర్గతిన్!వరించు మాత స్వాతంత్రమ్!వలనగు కాంక్షార్థంబవన్?
                                                                     
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.