గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

4, జనవరి 2018, గురువారం

రాగరంజిత,భాతిభవ్య,భావజారి,గర్భ "రజనీకర". వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

జైశ్రీరామ్.
రాగరంజిత,భాతిభవ్య,భావజారి,గర్భ "రజనీకర". వృత్తము.
 రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                    జుత్తాడ.
                      రజనీకరవృత్తము. 
                     ****************
ఉత్కృతిఛందము,ర.జ.న.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.
యతులు.10,18.అక్షరములు.ప్రాసననీమముగలదు.
పారమార్ధచింత స్థిరము!భాతి భవ్య కీర్తి గాదె?భావజారి గొల్వు నీతినిన్!
సారసంబు శ్రీల వరము!జాతి శాంతి గోరుమయ్య!సావధానమందు!మిత్రమా!
నీరజాక్షు జీరగలవు! నీతినీమ మోడకున్న!నీవరాశి చేర్చు! కాశికిన్
సా, రసంబు నిండునొదవు!జాతసార సౌరులందు?సా వజీరువై వెలుంగుమా!

1.గర్భగత"సాదృశీ"వృత్తము.
బృహతీఛందము.వృ.సం.491.ర.జ.న.గ గణములు.ప్రాస గలదు.
పారమార్ధ చింత స్థిరము
సారసంబు శ్రీల వరము
నీరజాక్షు జీరగలవు
సా,రసంబు నిండు నొదవు!

2.గర్భగత" సమాశ్రీ" వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము. వృ.సం.171. ర.జ.గల. గణములు. ప్రాస గలదు.
భాతి భవ్య కీర్తి గాదె?
జాతి శాంతి గోరు మయ్య!
నీతి నీమ మోడకున్న!
జాత సార సౌరులందు!

3.గర్భగత" మత్త రజినీ" వృత్తము.
బృహతీఛందము. వృ.సం.171. ర.జ.ర. గణములు. ప్రాస గలదు.
భావజారి గొల్వు నీతినిన్!
సావధానమందు!మిత్రమా!
నీ,వరాశి  జేర్చు! కాశికిన్!
సా వజీరువై! వెలుంగుమా!

4.గర్భగత"రజోనరజ" వత్తము.
అత్యష్టీ ఛందము. ర.జ.న.ర.జ.గల. గణములు.10వ.యక్షరముయతి.
ప్రాస నీమముగలదు.
పారమార్ధ చింత స్థిరము! భాతి భవ్య కీర్తి గాదె?
సారసంబు శ్రీల వరము! జాతి శాంతిగోరుమయ్య!
నీరజాక్షు జీర గలవు! నీతి నీమ మోడకున్న!
సా, రసంబు నిండు నొదవు! జాతసార సౌరు లందు!.

5.గర్భగత"సుగంధీ" వృత్తము.
అత్యష్టీ ఛందము. ర.జ.ర.జ.ర.లగ. గణములు. 11వ.యక్షరముయతి.
ప్రాస నీమముగలదు.
భాతి భవ్య కీర్తి గాదె? భావజారి గొల్వు! నీతినిన్!
జాతి శాంతి గోరు మయ్య! సావధాన మందు! మిత్రమా!
నీతినీమ మోడకున్న! నీ వరాశి జేర్చు!  కాశికిన్!
జాతసార!సౌరులందు? సా వజీరువై వెలుంగుమా!

6.గర్భగత"రజర రజనా" వృత్తము.
ధృతిఛందము. ర.జ.ర.ర.జ.న. గణములు. 10.వ.యక్షరముయతి.
ప్రాస నీమముగలదు.
భావజారి గొల్వునీతినిన్!పారమార్ధ చింత స్థిరము!
సావధానమందు? మిత్రమా!సారసంబు శ్రీల వరము!
నీ వరాశి జేర్చు కాశికిన్!  నీరజాక్షు జీర గలవు!
సా వజీరువై వెలుంగుమా!సా రసంబు నిండునొదవు!

7.గర్భగత"గంధానిల" వృత్తము.
అత్యష్టీ ఛందము. ర.జ.ర.జ.ర.లల. గణములు09.వ.యక్షరము యతి.
ప్రాస నీమము గలదు.
భాతి!భవ్యకీర్తి గాదె? పారమార్ధ చింత స్థిరము!
జాతి శాంతి గోరుమయ్య!  సారసంబు! శ్రీల వరము!
నీతి నీమ మోడకున్న!  నీరజాక్షు జీర గలవు!
జాత సార సౌరు లందు? సా, రసంబు నిండు నొదవు!

8.గర్భగత"రాగ రంజిత" వృత్తము.
ఉత్కృతి ఛందము. ర.జ.ర.జ.ర.య.జ.ర.లల.గణములు.
09,18.యక్షరములు యతులు.ప్రాసగలదు.
భాతి!భవ్యకీర్తిగాదె?భావజారి!గొల్వు!నీతినిన్?పారమార్ధచింత!స్థిరము!
జాతి!శాంతిగోరుమయ్య!సావధానమందు?మిత్రమా!సారసంబు!శ్రీలవరము!
నీతినీమ!మోడకున్న?నీ!వరాశి!జేర్చు!కాశికిన్!నీరజాక్షు!జీరగలవు 
జాతసార సౌరులందు?సా వజీరువై!వెలుంగుమా!సా,రసంబు!నిండు నొదవు!

9.గర్భగత"భాతిభావ్య" వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము. ర.జ.ర.ర.జ.న.ర.జ.గల.గణములు.
10.19..యక్షరములు.యతులు.ప్రాసగలదు
భావజారి!గొల్వు!నీతినిన్!పారమార్ధచింత!స్థిరము!భాతి!భవ్యకీర్తిగాదె?
సావధాన మందు?మిత్రమా!సారసంబు!శ్రీలవరము!జాతిశాంతి!గోరుమయ్య!
నీ వరాశి జేర్చు!కాశికిన్!  నీరజాక్షు! జీర గలవు?నీతినీమ మోడకున్న?
సా,వజీరువై!వెలుంగుమా!సా,రసంబు నిండునొదవు, జాతసార!సౌరులందు?

10.గర్భగత"భావజారి"వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర .జర.స.జ.ర.లగ..గణములు.
09.18.యక్షరములు.యతులు.ప్రాసగలదు.
భాతి!భవ్యకీర్తిగాదె?పారమార్ధచింత! స్థిరము!భావజారి!గొల్వు?నీతినిన్
జాతి!శాంతి గోరుమయ్య!సారసంబు!శ్రీలవరము!సావధానమందు!మిత్రమా!
నీతినీమ !మోడకున్న?నీరజాక్షు!జీరగలవు!నీ! వరాశి జేర్చు  కాశికిన్!
జాతసార!సౌరులందు!సా,రసంబు!నిండునొదవు సా,వజీరువై! వెలుంగుమా!
స్వస్తి.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
కవి శ్రేష్టులకు నమో వాకములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.