గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, జనవరి 2022, శుక్రవారం

కర్మణ్యేవాధికారస్తే.. || 2 . 47 || ..//..యోగస్థః కురు కర్మాణి.. || 2 . 48 || ..//..సాంఖ్య యోగము.

 జైశ్రీరామ్.

శ్లో.  కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన |

మా కర్మఫలహేతుర్భూః మా తే సంగో௨స్త్వకర్మణి || 47

తే.గీ.  కర్మ చేయుటకర్హత కలదు నీకు,

కర్మఫలముపై నర్హత కలుగ దీకు,

కర్మఫలముల హేతువు కావు నీవు,

కర్మచేయుటమానకు ధర్మంఇదియె.

భావము.

వేదాదులచే విదింపబడిన కర్మను చేయుటకే నీకు అర్హత కలదు. కాని 

కర్మఫలముల యందు  ఎట్టి అదికారమును లేదు. నీవే కర్మఫలములకు 

హేతువని  ఎప్పుడునూ బావింపకుము.ధర్మమును 

నిర్వహింపకుండనుండుట  యందు ఎప్పుడునూ ఆసక్తుడవు కాకుము

శ్లో.  యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ |

సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే || 48

తే.గీ.  సఖుఁడ! విజయాపజయములన్  సమముగఁ గను,

మహిత సమభావమున ధర్మ మార్గముననె

నిర్వహింపు నీ ధర్మము,నిర్మలమతి

నిదియె యోగము, కనుమిది ముదముతోడ.

భావము.

ఓ అర్జునా! జయాపజయములందు ఆసక్తి విడిచి నీవు సమ భావముతో 

స్వధర్మమును నిర్వహింపుము. అట్టి సమభావమే యోగమనబడును.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.