గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

8, జనవరి 2022, శనివారం

యది మామప్రతీకార.. ||1-46||..//..ఏవముక్త్వార్జునః సఙ్ఖ్యే.. ||1-47||..//. అర్జున విషాద యోగము.

 జైశ్రీరామ్. 

శ్లో.  యది మామప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపాణయః |

ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్ ||1-46||

తే.గీ.  కన  ప్రతీకార బాహ్యునై కౌరవులను

చంపనెంచక శస్త్రముల్ చయ్యనవిడి

యుండ  నన్ గౌరవుంల్ సంపిన నది

మేలె నాకెంచగాఁ దలుప, నీల దేహ!

భావము.

ప్రతీకారం చేయక నిరాయుధడనై ఉన్న నన్ను శస్త్రాలు చేపట్టి 

కౌరవులు యుద్ధంలో నన్ను చంపినా, దానివలన ఎక్కువ నాకు 

మేలే  జరుగుతుంది.

సఞ్జయ ఉవాచ |

సంజయుఁడు ఇట్లు పలికెను.

శ్లో.  ఏవముక్త్వార్జునః సఙ్ఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ |

విసృజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః ||1-47||

కందపద్య గర్భ తేటగీతి. 

అని పలికి యర్జునుండట మనమున విల

పించుచు ఖిల మానసుడయి, భీతిని హరి

నుడువులు రథమును విన కను దిగి

యమ్ములు నిక విల్లు విడిచె, హా యనుచును.

తేటగీతిలో ఉన్న కందపద్యము.. 

అని పలికి యర్జునుం డట 

మనమున విలపించుచు ఖిల మానసుడయి, భీ

తిని హరి నుడువులు రథమును 

వినకను దిగి, యమ్ములు నిక విల్లు విడిచె, హా!

భావము. 

సంజయుడు ఇలాపలికాడు; అర్జునుడు ఇలా పలికి శోకంతో 

నిండి యున్న మనస్సుతో యుద్ధభూమిలో బాణాలతో సహా

ధనస్సుని వదిలి రధం వెనుక భాగంలో కూర్చున్నాడు..

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు

బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

అర్జునవిషాదయోగో నామ ప్రథమోऽధ్యాయః ||1|

జైహింద్ 
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.