గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

అస్మాకం తు విశిష్టా యే ||1-7|| //భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ ||1-8|| // అన్యే చ బహవః శూరా ||1-9||//అపర్యాప్తం తదస్మాకం // ||1-10|| శ్రీమద్భగవద్గీత అర్జున విషాద యోగము.

 జైశ్రీరామ్

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.

శ్రీమద్భగవద్గీత

అర్జున విషాద యోగము.

శ్లో.  అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ |

నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్బ్రవీమి తే ||1-7||

తే.గీ. బ్రాహ్మణోత్తమా! తెలియుఁడు ప్రస్తుతమున

ఘనులు మన పక్షమందున కలిగిరెవరొ,

నాదు సైన్యంబునందలి నాయకులను

తెలిపెదను నమీకునేనిటఁ దెలియుటకని.

 

భావము.

బ్రాహ్మణోత్తమా! మనలో విశిష్టులైన వారెవరో తెలుసుకోండి. నా 

సైన్యంలోని నాయకులను మీ గుర్తుకోసం చెబుతాను.

శ్లో.  భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితిఞ్జయః |

అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ ||1-8||

 

తే.గీ. భీష్ముఁడును, మీరు, కర్ణుండు, వీరవరుఁడు

కృపుఁడు, సోమదత్తజుఁడు భూరిశ్రవుడును,

ఘనఁడుద్రోణ సుతుండు, వికర్ణుఁడునిట

కలరు మనసైన్యమందున ఘనసు చరిత!

భావము.

మీరు, భీష్ముడు, కర్ణుడు, యుద్ధంలో జయం పొందే కృపుడు, అశ్వత్థామ

వికర్ణుడు, అలాగే సోమదత్తుని కుమారుడు భూరిశ్రవుడు ఉన్నారు.

శ్లో.  అన్యే బహవః శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః |

నానాశస్త్రప్రహరణాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః ||1-9||

తే.గీ.  కువలయమున శూరులు యుద్ధ కోవిదులును,                                                                 

త్యక్తజీవులై రెందరో ధరణిపైన                                                                                            

ప్రేమతోడ నాకొఱకని వీరవరులు,                                                  

చూడుడందరిన్మీరలు,శుభసుచరిత!

భావము.

ఇంకా ఎందరో యుద్ధకోవిదులైన శూరులూ, నానా శస్త్రాలను 

ధరించి  నాకోసం జీవితాలని త్యాగం చేశారు.

                                                                                                                శ్లో. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |                                                                  

 పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ||1-10||

తే.గీ. భీష్మ రక్షిత సైన్య మభేజ్యమనగ

కలిగె మనకు ననల్పమై, కనుఁడు మీరు,

భీమ రక్షిత సైన్య మవిస్త్రుత మటఁ

గలిగె వారికి నల్పమై, ఘన సుచరిత!

భావము.

భీష్ముని చేత రక్షింపబడే మన బలం అపరిమితమైనది. భీముని చేత 

రక్షింపబడే వారి బలం పరిమితమైనది.

జైగహింద్.

 

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.