గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

6, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

భారణా,ఉత్సుక,పరనిందా,పూర్ణోత్పల,లక్షణా,భిక్షుకతీరు,నేర్పులీలా,లౌకికవాద,రంబకా,శోభాకర,గర్భ"ఉత్పలోన్నత"వృత్తము.రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

జైశ్రీరామ్
భారణా,ఉత్సుక,పరనిందా,పూర్ణోత్పల,లక్షణా,భిక్షుకతీరు,నేర్పులీలా,లౌకికవాద,రంబకా,శోభాకర,గర్భ"ఉత్పలోన్నత"వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
" ఉత్పలోన్నత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.న.త.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
లౌకికవాద సంకలన!లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?లలితమౌ!భూతలినిన్?
శ్రీకర శోభకాకరత!శిక్షణ పాత్రము నందగా!చెలువమై!మేలొనరున్!
ప్రాకట లీల!నేర్పుగన! భక్షణగల్గు!ప్రపూర్ణతం!బలమదే!జాతికి నౌ?
వే కదలం వలెం?ప్రభల! భిక్షుక!తీరుకు దూరమై?విలువదే?భారతికిన్!

1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.ప్రాసగలదు.
లౌకికవాద సంకలన
శ్రీకర శోభకాకరత!
ప్రాకటలీల!నేర్పుగన!
వే కదలంవలె! ప్రభల!

2.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.ప్రాసగలదు.
లక్ణణ!లక్ష్యము చేరుచో?
శిక్షణ పాత్రము నందగా!
భక్షణగల్గు?ప్రపూర్ణతన్!
భిక్షుక!తీరుకు?దూరమై!

3.గర్భగత"-పరనిందా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.త.లగ.గణములువృ.సం.104.ప్రాసగలదు.
లలితమౌ!భూతలినిన్!
చెలువమై!మేలొనరున్?
బలమదే!జాతికి నౌ!
విలువదే?భారతికిన్!

4.గర్భగత"-పూర్ణోత్పల"-వృత్తము
ధృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లౌకిక వాద సంకలన!లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?
శ్రీకర శోభకాకరత!శిక్షణ పాత్రము నందుగా?
 ప్రాకటలీల!నేర్పుగన!భక్షణ గల్గు ప్రపూర్ణతన్?
వే కదలంవలెం?ప్రభల!భిక్షుక తీరుకు దూరమై?

5.గర్భగత"-లక్షణా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.న.త.లగ.గణములు.యతి.10.వయక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?లలితమౌ?భూతలినిన్?
శిక్షణ పాత్రము నందునుగా?చెలువమై!మేలొనరున్!
భక్షణ గల్గు!ప్రపూర్ణతన్?బలమదే?జాతికి నౌ!
భిక్షుక తీరుకు దూరమై?విలువదే? భారతికిన్!

6.గర్భగత"-భిక్షుకతీరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.న.త.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?లలితమౌ?భూతలినిం?లౌకిక వాదసంకలన!
శిక్షణ పాత్రము నందునుగా?చెలువమై మేలొనరుం?శ్రీకర!శోభకాకరత?
భక్షణ గల్గు ప్రపూర్ణతం?బలమదే?జాతికి నౌ?ప్రాకటలీల  నేర్పుగన?
భిక్షుక తీరుకు? దూరమై? విలువదే?భారతికిం?వే కదలం వలెంప్రభల?

7.గర్భగత"-నేర్పులీలా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.త.య.స.జ.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లలితమౌ? భూతలినిం లౌకిక  వాద  సంకలన!
చెలువమై?మేలొనరుం?శ్రీకర శోభకా కరత!
బలమదే?జాతికి నౌ? ప్రాకట లీల నేర్పుగన?
విలువదే?భారతికిం? వే కదలం వలెంప్రభల?

8.గర్భగత"-లౌకిక వాద"- వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.త.య.స.జ.స.స.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
లలితమౌ?భూతలినిం?లౌకికవాద సంకన!లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?
చెలువమై?మేలొనరుం?శ్రీకరశోభకా!కరత!శిక్షణ పాత్రము!నందుగా?
బల మదే?జాతికి నౌ?ప్రాకట లీల నేర్పుగన?భక్షణగల్గు?ప్రపూర్ణతన్?
విలువదే?భారతికిం? వే! కదలం  వలెంప్రభల? భిక్షుక తీరుకు! దూరమై?

9.గర్భగత"-రంబకా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?లౌకిక వాద! సంకలన!
శిక్షణ పాత్రము నందుగా?శ్రీకర శోభకాకరత?
భక్షణ గల్గు?ప్రపూర్ణతం?ప్రాకట లీల నేర్పు గన?
భిక్షుక తీరుకు దూరమై?వే కదలం వలెం!ప్రభల?

10.గర్భగత"-శోభాకర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.న.త.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
లక్షణ లక్ష్యము చేరుచో?లౌకిక వాద సంకలన!లలితమౌ?భూతలినిన్?
శిక్షణ పాత్రము నందుగా?శ్రీకర శోభాకరత?చెలువమై!మేలొనరున్?
భక్షణ గల్గు?ప్ర పూర్ణతం?ప్రాకట లీల నేర్పుగన?బలమదే!జాతికి నౌ?
భిక్షుక తీరుకు దూరమై?వే కదలం  వలెం?ప్రభల?విలువదే?భారతికిన్?
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
వృత్తము పేరు చదవ డానికి ఉక్కిరి బిక్కిరి ఐంది.హమ్మయ ఈ పాండితీ స్రష్టకి ఎన్ని కృతజ్ఞతలు జెప్పినా సరిపోదు కదా !సరస్వతీ పుత్రులకే సాధ్య మవగలదు. శిరసాభి వందనములు . శ్రీ చింతా వారు ధన్యులు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.