గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

8, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

మత్తరజినీ,గతికా,భూజావర,సునీతినీ,శోభనెట్టు,నీతినెమరు,కొమరుగొల్పు,కాటివాటి,నీతిగా,మత్తతా,గర్భ మంచినెట్టు వృత్తము. రచన:-శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

 జైశ్రీరామ్.
మత్తరజినీ,గతికా,భూజావర,సునీతినీ,శోభనెట్టు,నీతినెమరు,కొమరుగొల్పు,కాటివాటి,నీతిగా,మత్తతా,గర్భ మంచినెట్టు వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.

              -"మంచి నెట్టు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు. 
కాటి వాటి వాటమెంచగా!కమత సేధ్యమెందుకంచు?కట్టుకట్టి!బ్రతుకుచున్?
నీటి నింకజేసి!గొప్పగా?నెమరువేసి!నీతి మాట?  నెట్టి!  శోభ  జగతినిన్?
కొట్టి పారవేసి!సూక్తముం?కొమరుగొల్ప?గర్భ శోధ!గుట్టు దాపరికములన్?
పట్టుదీయ!భూగతంబనం?ప్రమదులౌచుమత్తునొప్పివట్టిమాటలలరుచున్?

1.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
కాటి వాటి వాట మెంచగా!
నీటి నింకజేసి!గొప్పగా!
కొట్టి పారవేసి!సూక్తమున్?
పట్టు దీయభూగతంబనన్?

2.గర్భగత"-గతికా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.జ.గణములు.వృ.సం.344.ప్రాసగలదు.
కమత సేధ్య మెందుకంచు?
నెమరు వేసి!నీతి మాట!
కొమరు గొల్ప!గర్భ శోధ?
ప్రమదు లౌచు?మత్తు నొప్పి!

3.గర్భగత"-భూజావర"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.న.లగ.గణములు.వృ.సం.123.ప్రాసగలదు.
కట్టు కట్టి !బ్రతుకుచున్?
నెట్టి శోభ!జగతినిన్?
గుట్ట!దాపరికములన్?
వట్టి!మాట లలరుచున్

4.గర్భగత"సునీతినీ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.ర.జ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కాటి వాటి వాస!మెంచగా!కమత సేధ్య !మెందుకంచు?
నీటి నింక జేసి!గొప్పగా! నెమరు వేసి!నీతి మాట?
కొట్టి పారవేసి!సూక్తముం?కొమరు గొల్ప?గర్భ శోధ!
పట్టు!దీయ భూగతంబననం?ప్రమదులౌచు?మత్తునొప్పి?

5.గర్భగత"-శోభనెట్టు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.ర.న.లగ.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కమత సేధ్య మెందుకంచు?కట్టుకట్టి !బ్రతుకుచున్?
నెమరువేసి! నీతిమాట?  నెట్టిశోభ?   జగతినిన్?
కొమరు గొల్ప?గర్భశోధ?గుట్టు దాపరికములన్?
ప్రమదులౌచు?మత్తునొప్పి!వట్టి మాటలలరుచున్?

6.గర్భగత"-నీతినెమరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.జ.ర.న.య.జ.ర.లగగఢణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కమత సేధ్యమెందుకంచు?కట్టుకట్టి!బ్రతుకుచుం?కాటివాటి!వాటమెంచగా?
నెమరువేసి!నీతిమాట!నెట్టిశోభ! జగతినిం?  నీటి నింక జేసి!  గొప్పగా?
కొమరు గొల్ప!గర్భశోధ?గుట్టు దాపరికముం?కొట్టి పారవేసి!సూక్తమున్?
ప్రమదులౌచు!మత్తునొప్పివట్టిమాట!లలరుచుం?పట్టుదీయ!భూతలంబనన్?

7.గర్భగత"-కొమరుగొల్పు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కట్టుకట్టి!బ్రతుకుచుం?కాటివాటివాటమెంచగా?
నెట్టిశోభ?జగతినిం?నీటి నింకజేసి!గొప్పగా?
గుట్టు దాపరికముం?కొట్టి పారవేసి!సూక్తమున్?
వట్టిమాట లలరుచుం?పట్టుదీయ!భూతలంబనన్?

8.గర్భగత"-కాటివాటి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.య.జ.ర.జ.స.జ.గల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
కట్టుకట్టి!బ్రతుకుచుం?కాటివాటి వాటమెంచగా?కమత సేధ్యమెందు కంచు?
నెట్టిశోభ!జగతి నిం?నీటి నింక జేసి! గొప్పగా?  నెమరువేసి!  నీతి మాట!
గుట్టు దాపరికములంకొట్టి పారవేసి! సూక్తముం?కొమరు గొల్ప!గర్భశోధ!
వట్టి మాటలలరుచుం!పట్టుదీయ!భూతలంబనం?ప్రమదులౌచుమత్తునొప్పి?

9.గర్భగత"-నీతిగా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదలదు.
కమత సేధ్య మెందుకంచు?కాటివాటి వాట మెంచగా?
నెమరు వేసి! నీతి మాట! నీట  నింక జేసి!  గొప్పగా?
కొమరు గొల్ప! గర్భ శోధ?కొట్టి పారవేసి!సూక్తమున్?
ప్రమదు లౌచు?మత్తునొప్పి?పట్టుదీయ?భూతలంబనన్?

10.గర్భగత"-మత్తతా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.ర.న.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
కమత సేధ్యమెందుకంచుకాటివాటి!వాటమెంచగా?కట్టుకట్టి!బ్రతుకుచున్!
నెమరువేసి!నీతిమాట!నీట నింకజేసి?గొప్పగా?నెట్టి !శోభ!జగతినిన్?
కొమరు గొల్ప గర్భశోధ?కొట్టి పారవేసి!సూక్తముం?గుట్టు దాపరికములన్?
ప్రమదులౌచు!మత్తునొప్పి?పట్టుదీయ!భూతలంబనం!వట్టిమాటలలరుచున్?
 స్వస్తి.
 జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
గురువులకు శత వందనములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.