గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 111. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

జైశ్రీరామ్.
భేదినీ.శివాయన.గర్భ తరతమ వృత్తము.
రచన.వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
తరతమ వృత్తము
మీమా పరభేదమెంచక మితిమీరి జేసిపాపము మేలొనర శివా యనన్
కామాతుర స్వార్ధచింత.గతిగాన నెంచకీభువి కాలమువశమౌనొకో
క్షేమంబును పొందనేరక చితిజేరువాంఛ లేలను శీలముసరిగావలె
రామాయనవేమి మూర్ఖత రతనాలసీమ నుండియురాలెడుతలపేలరా. 
1.మీమాపరభేదమెంచక 
కామాతుర స్వార్ధచింత
క్షేమంబునుబొంద నేరక
రామాయనవేమి మూర్ఖత.
2.మితిమీరి జేసి పాపము
గతి గాన నెంచకీభువి
చితిజేరు వాంఛ లేలను
రతనాలసీమనుండియు.
3.మేలొనర శివాయనన్
కాలమువశమౌనొకో
శీలము సరిగావలెన్
రాలెడు తలపేలరా.
4.మీమా పరభేదమెంచక మితిమీరి జేసి పాపము
కామాతుర స్వార్ధచింత గతిగాన నెంచకీ భువి
క్షేమంబును పొంద నేరక చితిజేరు వాంఛ లేలను
రామాయనవేమి మూర్ఖత రతనాలసీమనుండియు.
5.మితిమీరి జేసిపాపము మేలొనర శివాయనన్
గతిగాన నెంచకీ భువి కాలమువశమౌనొకో
చితిజేరు వాంఛ లేలను శీలము సరి గావలెన్
రతనాలసీమనుండియు  రాలెడు తలపేలరా.
6.మితిమీరి జేసి పాపము. మీమాపర భేద మెంచక
గతిగాన నెంచకీభువి కామాతుర స్వార్ధ చింతన
చితిజేరు వాంఛ లేలను క్షేమంబును బొందనేరక
రతనాలసీమనుండియు రామాయనవేమి మూర్ఖత.
7.మితిమీరిజేసి పాపము మీమాపర భేదమెంచక మేలొనర శివాయనన్
గతిగాన నెంచకీభువి కామాతుర స్వార్ధ చింతన కాలమువశమౌనొకో
చితిజేరు వాంఛ లేలను క్షేమంబును బొంద నేరక శీలము సరిగావలెన్
రతనాలసీమనుండియు రామాయనవేమి మూర్ఖత రాలెడుతలపేలరా.
8మితిమీరి జేసిపాపము మేలొనర శివాయనం మీమాపరభేదమెంచక
గతిగాననెంచకీభువి కాలమువశమౌనొకో కామాతుర స్వార్ధచింతన
చితిజేరువాంఛలేలను శీలము సరిగావలెం క్షేమంబునుబొందనేరక
రతనాలసీమనుండియు రాలెడు తలపేలరా  రతనాలసీమనుండియు.
9.మేలొనర శివా యనన్ మీమా పర భేధమెంచక
కాలమువశమౌనొకో కామాతుర స్వార్ధ చింతన
శీలము సరిగావలెన్ క్షేమంబును బొందనేరక
రాలెడు తలపేలరా రతనాలసీమనుండియు.
10.
మేలొనర శివాయనన్ మీమాపరభేదమెంచక మితిమీరి జేసి పాపము
కాలమువశమౌనొకో కామాతుర స్వార్ధ చింతన గతిగాననెంచకీభువి
శీలముసరిగావలెన్ క్షేమంబునుబొందనేరక చితిజేరువాంఛలేలను
రాలెడుతలపేలరా రామాయనవేమి మూర్ఖత రతనాలసీమనుండియు.
తరతమ.ఉత్కృతి.త.జ.భ.స.జ.భ.భ.య.లగ.యతులు 10.19.
1తేజశ్విననీ బృహతీ.త.జ.భ.వృ.సం.429.
2.కందళీ.బృహతీ.వృ.సం.428.
4.నాపరా.ధృతి.త.జ.భ.స.జ.భ.యతి.10.
5.అతిశయ.అత్యష్టీ త.జ.భ.భ.స.లగ.యతి.10.
6.వివేచనా.ధృతి.త.జ.భ.భ.జ.త.యతి 10.
7.భేదక.ఉత్కృతి.త.జ.భ.త.జ.భ.భ.స.లగ.యతులు.10.19.
8.మేలిమి.ఉత్కృతి.త.జ.భ.భ.స.య.భ.భ.లల.యతులు.10.18.
9.భేదనీ.అత్యష్టీ. భ.స.య.భ.ర.లలయతి 9.
10.శివాయన ఉత్కృతి.భ.స.య.భ.ర.న.జ.ర.లల.యతులు.నుండియు.
జైహింద్..
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.