గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

17, ఆగస్టు 2017, గురువారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 110. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

 జైశ్రీరామ్.
వీడని.గర్భస్వేచ్ఛా శృంఖలవృత్తము
రచన.వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.
స్వేచ్ఛా శృంఖల వృత్తము.
పరపాలన వీడెగాని పరభాష వీడదాయెను పాపమదేమో పరమా
వరదంబులు లేనెలేవు పరమోహమేల మానవ ప్రాపకమాయెంపెరలున్
చిరకీర్తిని కోరవేల స్థిరమెంచుమాతృభాషను శ్రీపరమంచెంచు మదిన్
తిరమేదిల నీతియందు తెరవెంచినిల్పుస్వేచ్ఛను ద్వీపముసౌఖ్యంబలరన్.
1.పరపాలనవీడెగాని
వరదంబులులేనెలేవు
చిరకీర్తినికోరవేల
తిరమేదిలనీతియందు.
2.పరభాష వీడదాయెను
పరమోహమేల మానవ
స్థిరమెంచు మాతృభాషను
తెరవెంచి నిల్పు స్వేచ్ఛను.
3.పాపమదేమో పరమా
ప్రాపకమాయెంపెరలున్
శ్రీపరమంచెంచుమదిన్
ద్వీపము సౌఖ్యంబలరన్.
4.పరపాలన వీడెగాని పరభాష వీడదాయెన్
వరదంబులు లేనెలేవు పరమోహమేలమానవ
చిరకీర్తినికోరవేల  స్థిరమెంచు మాతృభాషను
తిరమేదిల నీతియందు తెరవెంచినిల్పు స్వేచ్ఛను.
5.పరభాష వీడదాయెను పాపమదేమోపరమా
పరమోహమేల మానవ ప్రాపకమాయెం పెరలున్
స్థిరమెంచుమాతృభాషను స్శ్రీవేచ్పఛారమంచెంచు 
తెరవెంచి నిల్పు స్వేచ్ఛను ద్వీపము సౌఖ్యంబలరన్.
6.పరభాషవీడదాయెనుపపాపమదేమోపరమా పరపాలనవీడెగాని
పరమోహమేలమానవ ప్రాపకమాయెం పెరలుం వరదంబులులేనెలేవు
స్థిరమెంచు మాతృభాషనుశ్రీపరమంచెంచుమదిం చిరకీర్తిని కోరవేల
తెరవెంచినిల్పు స్వేచ్ఛద్వీపముసౌఖ్యంబలరలరం తిరమేదిలనీతియందు.
7.పరభాషవీడదాయెను పరపాలనవీడెగాని. 
పరమోహమేలమానవ వరదంబులు లేనెలేవు
స్థిరమెంచుమాతృభాషను చిరకీర్తినికోరవేల
తెరవెంచి నిల్పు స్వేచ్ఛను తిరమేదిలనీతియందు.
8.పరభాషవీడదాయెను పరపాలనవీడెగాని పాపమదేమోపరమా.
పరమోహమేలమానవ వరదంబులులేనెలేవు ప్రాపకమాయెంపెరలున్
స్థిరమెంచుమాతృభాషను చిరకీర్తి కోరవదేల శ్రీపరమంచెంచుమదిన్
తెరవెంచి నిల్పు స్వేచ్ఛను తిరమేదిల నీతియందు ద్వీపము సౌఖ్యంబలరన్.
9.పాపమదేమోపరమా పరపాలనవీడెగాని 
ప్రాపకమాయెంపెరలుం వరదంబులులేనెలేవు
శ్రీపరమంచెంచుమదిం చిరకీర్తినికోరవేల
ద్వీపము సౌఖ్యంబలరం తిరమేదిల నీతియందు.
10
పాపమదేమోపరమా పరపాలనవీడెగాని పరభాషవీడదాయెను
ప్రాపకమాయెం పెరలుం వరదంబులులేనెలేవు  పరమోహమేలమానవ
శ్రీపరమంచెంచుమదిం చిరకీర్తినికోరవేల స్థిరమెంచుమాతృభాషను
ద్వీపముసౌఖ్యంబలరం తిరమేదిలనీతియందు తెరవెంచినిల్పు స్వేచ్ఛను.
స్వేచ్ఛా శృంఖలవృత్తము .ఉత్కృతి.స.స.జ.స.జ.భ.భ.త.లగ.యతులు
10.19
1.గతిమా బృహతీ.స.స.జ.వృ.సం.348.
2.కందళీ.బృహతీ.స.జ.భ.వృ.సం.428.
3.మాణవకము.అనుష్టుప్.భ.త.లగ.వృ.సం.103.
4.శాసని.ధృతి.స.స.జ.స.జ.భ.యతి10.
5.పరదా.అత్యష్టీ.స.జ.భ.భ.త.లగ.యతి.10.
6.పరతా.ఉత్కృతి.స.జ.భ.భ.త.జ.జ.జ.గల.యతులు.10.18.
7.మాదక.ధృతి.స.జ.భ.స.స.జ..యతి.10.
8..పాపనా.ఉత్కృతి.స.జ.భ.స.స.జ.భ.త.లగ.యతులు.10.19.
9.ప్రమదా.అత్యష్టీ.భ.త.జ.జ.జ.గల.యతి.9
10.వీడని.ఉత్కృతి.భ.త.జ.జ.భ.జ.ర.లల.యతులు.9.18.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.