గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, ఆగస్టు 2017, సోమవారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 109. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

జైశ్రీరామ్.
కందళీ. సాహస.మాణవకదురితమా.నేతెంచు..దయాళు.రమ్మా
సార్ధక .నెలవొదవి వీడకుమా..గర్భశివాగమనవృత్తము. 
రచన.వల్లభవఝల అప్పలనరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
శివాగమనవృత్తము.
గుడివీడి యేడకేగితి కు వలయులుగారువీరు కూరిమిరమ్మావడిగా.
విడవోని భక్తిగొల్తును వివరితగుణగణ్యులయ్య పేరగుమల్లేశహరా
పొడగాంచనైతి నిద్రలొ భువనములనుజూచిరమ్ము పోరరుసంస్కారమునన్
నిడుపుండ్రమల్లికార్జున నివసితముకు లోటులేదు నేరుగ రమ్మాశుభగా.
1.గుడివీడి యేడకేగితి
విడవోనిభక్తిగొల్తును
పొడగాంచనైతి నిద్రలొ
నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున.
2.కు  వలయులుగారువీరు
 వివరితగుణగణ్యులయ్య
భువనములను చూచిరమ్ము
నివసితముకు లోటులేదు.
3.కూరిమిరమ్మావడిగా
పేరగు మల్లేశ హరా
పోరరు సంస్కారమునన్
నేరుగ రమ్మా శుభగా.
4.గుడివీడి యేడ కేగితి కు  వలయులు గారువీరు
విడవోనిభక్తి గొల్తును వివరితగుణగణ్యులయ్య
పొడగాంచనైతినిద్రలొ భువనములను జూచిరమ్ము
నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నివసితముకు లోటులేదు.
5.కు  వలయులుగారువీరుకకూరిమి రమ్మావడిగా
వివరితగుణగణ్యులయ్య పేరగుమల్లేశ హరా
భువనములను చూచిరమ్ము  పోరరు సంస్కారమునన్
నివసితముకు లోటులేదు నేరుగ రమ్మా శుభగా.
6.కూరిమిరమ్మా వడిగా గుడివీడియేడకేగితి
పేరగుమల్లేశ హరా విడవోనిభక్తిగొల్తును
పోరరుసంస్కారమునన్పొడగాంచనైతి నిద్రలొ
నేరుగరమ్మాశుభగా నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున.
7.కూరిమిరమ్మా వడిగా గుడివీడి యేడకేగితి కు  వలయులుగారువీరు
పేరగుమల్లేశ హరావిడవోనిభక్తిగొల్తును వివరితగుణగణ్యు లయ్య
పోరరు సంస్కారమునన్ పొడగాంచనైతి నిద్రలొ భువనములను చూచిరమ్ము
నేరుగరమ్మాశుభగా నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నివసితముకు లోటులేదు
8.కు  వలయులు గారువీరు గుడివీడి యేడకేగితి
వివరిత గుణగణ్యులయ్య విడవోని భక్తిగొల్తున్
భువనములను చూచిరమ్ము పొడగాంచనైతి నిద్రలొ
నివసితముకు లోటులేదు నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున.
9కువలయులుగారువీరు గుడివీడియేడకేగితికూరిమిరమ్మావడిగా
వివరిత గుణగణ్యులయ్య విడవోనిభక్తిగొల్తును పేరగు మల్లేశహరా
భువనములనుజూచిరమ్ము పొడగాంచనైతినిద్రలొ పోరరుసంస్కారమునన్
నివసితముకులోటులేదు నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నేరుగరమ్మాశుభగా.
10.
కువలయులుగారువీరు కూరిమిరమ్మావడిగా గుడివీడియేడకేగితి
వివరితగుణగణ్యులయ్య పేరగు మల్లేశహరా విడవోనిభక్తిగొల్తును
భువనములను జూచిరమ్ము పోరరుసంస్కారమునన్ పొడగాంచనైతి నిద్రలొ.
నివసితముకులోటులేదు నేరుగరమ్మా శుభగా నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున.
శివాగమన ఉత్కృతి స..జ.భ.న.స.జ.భ.తలగ.యతులు.10.19.
1కందళీ.బృహతీ స.జ.భ.వృ.సం.428.
2.సాహస.బృహతీ వృ.సం.352.
3.మాణవక అనుష్టుప్.భ.త.లగ.వృ.సం.103
4.దురితమా ధృతి స.జ.జ.న.స.జ.యతి .10.
5.నేతెంచు అత్యష్టీ న.స.జ.భ.త.లగ.యతి 10.
6.దయాళు అత్యష్టీ భ.త.జ.జ.ర.లల.యతి.9.
7రమ్మా ఉత్కృతి భ.త.జ.జ.ర.న.న.జ.గల.యతులు 9.18.
8.సార్ధక ధృతి న.స.జ.స.జ.భ.యతి 10.
9నెలవొదవి ఉత్కృతి న.స.జ.స.జ.భ.భ.త.లగ.యతులు.10.19.
10.వీడకుమా ఉత్కృతి న.స.జ.భ.త.జ.జ.ర.లల.యతులు 10.18.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.