గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 108. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

  జైశ్రీరామ్.
నిరుపమా..గర్భవరగతివృత్తము
రచన.వల్లభవఝల అప్పలనరసింహమూర్తి.జుత్తాడ. 
వరగతివృత్తము.నేయముజేయుమినీతిని నీమంబునుమీరకెపుడు నిరుపంబదియౌ.
కాయముబాయుటతధ్యము కామంబునువీడవలెను కరముంశుభమౌ
ధ్యేయముధర్మమునొప్పగ ధీమంతుడవీవెయగుదు తిరుగేగనకన్
శ్రీయమనిల్చునునిత్యముశ్రీమంతమదేనరునకుస్థిరకీర్తునకున్
1.నేయముజేయుమి నీతిని
కాయముబాయుట తధ్యము
ధ్యేయము ధర్మము నొప్పగ
శ్రీయమ నిల్చును నిత్యము
2.నీమంబును మీరకెపుడు
కామంబునువీడవలెను
ధీమంతుడ వీవెయగుదు
శ్రీమంతమదేనరునకు.
3.నిరుపంబదియౌ
కరముం శుభమౌ
తిరుగేగనకన్.
స్థిరకీర్తునకున్..
4.నేయముజేయుమినీతిని నీమంబును మీరకెపుడు
కాయముబాయుట తధ్యము కామంబునువీడవలెను
ధ్యేయముధర్మమునొప్పగ ధీమంతుడవీవెయగుదు
శ్రీయమ నిల్చునునిత్యము శ్రీమంతమదేనరునకు.
5.నీమంబునుమీరకెపుడు నిరుపంబదియౌ
కామంబునువీడవలెను కరముంశుభమౌ
ధీమంతుడవీవెయగుదు తిరుగేగనకన్
శ్రీమంతమదేనరునకుసి్థిరకీర్తునకున్.
6.నిరుపంబదియౌ నేయముజేయుమినీతిని
కరముంశుభమౌ కాయముబాయుటతధ్యము
తిరుగేకనకం ధ్యేయముధర్మమునొప్పగ
స్థిరకీర్తునకుం శ్రీయమనిల్చునునిత్యము.
7.నిరుపంబదియౌ నేయముజేయుమినీతిని నీమంబుం మీరకెపుడు
కరముంశుభమౌ కాయముబాయుట తధ్యము కామంబుంవీడవలెను
తిరుగేకనకం ధ్యేయముధర్మమునొప్పగ ధీమంతుడవీవెయగుదు
స్థిరకీర్తునకుం శ్రీయమ నిల్చును నిత్యము శ్రీమంతమదేనరునకు.
8.నీమంబునుమీరకెపుడు నిరుపంబదియౌ నేయముజేయుమినీతిని
కామంబునువీడవలెనుకరముంశుభమౌ కాయముబాయుటతధ్యము
ధీమంతుడవీవెయగుదు తిరుగేగనకం ధ్యేయముధర్మమునొప్పగ
శ్రీమంతమదౌనరునకు స్థిరకీర్తునకుం శ్రీయమనిల్చునునిత్యము.
9.నీమంబునుమీరకెపుడు నేయము జేయుమినీతిని నిరుపంబదియౌ
కామంబునువీడవలెను  కాయమునిరుపంబదియౌ కరముంశుభమౌ
ధీమంతుడవీవెయగుదు ధ్యేయము ధర్మమునొప్పగ తిరుగేగనకన్
శ్రీమంతమదేనరునకు శ్రీయమనిల్చుతిరుగేగనకన్స్థిరకీర్తునకున్.గ

వరగతి.సంకృతి.భ.భ.భ.త.జ.న.స.స.యతులు.10.19.
నిదర్శన  .బృహతీ భ.భ.భ.వృ.సం.439
2.పూర్ణేందు బృహతీ .త.జ.న.వృ.సం.493.
3.సద్వర .గాయిత్రి .స.స.వృ.సం.28.
4.భంగిమధధృతి.భ.భ.భ.త.జ.న.యతి.10.
5.నీమక.అతిశక్వరీ ..త.జ.న.స.స.యతి.10.
6.శుభాద్రి అతిశక్వరి.స.స.భ.భ.భ.యతి.7.
7.నీమావళి.సంకృతి స.స.భ.భ.భ.త.జ.న.యతులు 7.16.
8.చెలిమిల.సంకృతి.త.జ.న.స.స.భ.భ.భ.యతులు10.16.
9.నిరుపమా.సంకృతి.యతులు 10.19..
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అలతి అలతి పదములతో అన్ని పద్యములు అద్భుతంగా సులభ గ్రాహ్యముగా నున్నవి . ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.