గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 106. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

 జైశ్రీరామ్.
నెలలవొదవు.గర్భ పునరాగమవృత్తము.  
రచన. వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ
 పునరాగమ వృత్తము.
( చూపుకందని శివలింగము పగటి కల.)
గుడి వీడి యేడ కేగితి కు  వలయులుగారు వీరు కూరిమి రమ్మావడిగా
విడలేక గొల్తు నిత్యము వివరితగుణసాంద్రతులయ్య పేరనగు మ ల్లేశ హరా
పొడగాంచ నైతి నిద్రలొ భువనములను చూచి రమ్ము పోరరుఋత్త్తాడ జనుల్
 నిడుపుండ్ర మల్లి కార్జున నివసితముకు ముప్పు తప్పె నేరుగ రమ్మాశుభగా.
1.గుడివీడి యేడ కేగితి
విడలేక గొల్తు నిత్యము
పొడగాంచ నైతి నిద్రలొ
నిడు పుండ్ర మల్లికార్జున.
2.కు  వలయులుగారు వీరు
వివరిత గుణ సాంద్రులయ్య
భువనములను చూచిరమ్ము
నివసితముకు ముప్పు తప్పె. 
3.కూరిమిరమ్మా వడిగా
పేరగు మల్లేశ హరా.
పోరరు నీతోడ జనులు
నేరుగ రమ్మా శుభగా.
4.గుడివీడి యేడకేగితి కు  వలయులు గారు వీరు
విడలేక గొల్తునిత్యము వివరిత గుణ సాంద్రు లయ్య
పొడగాంచనైతి నిద్రలొ భువనములను చూచి రమ్మా
నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నివసితముకు ముప్పు తప్పె.
5.కు వలయులు గారు వీరు కూరిమి రమ్మా వడిగా
వివరిత గుణ సాంద్రు లయ్య పేరగు మల్లేశ హరా
భువనములను చూచి రమ్ము పోరరు నీతోడ జనుల్
నివసితముకు ముప్పు తప్పె నేరుగ రమ్మా శుభగా.
6.కు  వలయులు గారువీరు కూరిమి రమ్మావడిగా గుడి వీడి యేడ కేగితి
వివరిత గుణ సాంద్రులయ్య పేరగు మల్లేశ హరా విడలేక గొల్తు నిత్యము
భువనములను చూచి రమ్ము పోరరు నీతోడ జనుల్ పొడగాంచనైతి నిద్రలొ
నివసితముకు ముప్పుతప్పె నేరుగ రమ్మా శుభగా నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున. 
7.కూరిమిరమ్మా వడిగా గుడి వీడి యేడ కేగితి
పేరగు మల్లేశ హరా విడ లేక గొల్తు నిత్యము
పోరరు నీతోడ జనుల్ పొడగాంచ నైతి నిద్రలొ
నేరుగ రమ్మా శుభగా నిడు పుండ్ర మల్లికార్జున. 
8.కూరిమి రమ్మా వడిగా గుడివీడి యేడకేగితి  కు  వలయులు గారువీరు
పేరగు మల్లేశ హరా విడలేక గొల్తు నిత్యము వివరిత గుణసాంద్రు లయ్య
పోరరు నీతోడ జనుల్ పొడగాంచనైతి నిద్రలొ భువనములను చూచి రమ్ము
నేరుగ రమ్మా శుభగా నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నివసితముకు ముప్ఫు తప్పె.
9.కువలయులు గారు వీరు గుడివీడి యేడకేగితీ 
వివరిత గుణ సాంద్రులయయ్య విడలేక గొల్తు నిత్యము
భువనములను చూచిరమ్ము పొడగాంచనైతి నిద్రలొ
నివసితముకు ముప్పు తప్పె నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున.
10. 
కు  వలయులు గారు వీరు గుడివీడి యేడ కేగితి కూరిమి రమ్మా వడిగా
వివరిత గుణ సాంద్రులయ్య విడలేక గొల్తు నిత్యము పేరగు మల్లేశ హరా.
భువనములను చూచి రమ్ము పొడగాంచనైతి నిద్రలొ పోరరు నీతోడ జనుల్.
నివసితముకు ముప్పు తప్పె నిడుపుండ్ర మల్లికార్జున నేరుగ రమ్మా శుభగా. 
 
పునరాగమ ఉత్కృతి స.జ.భ.న.స.జ.భ.త.లగ.యతులు 10.19.
1.కందళీ. బృహతీ స.జ.భ.వృ.సం. 428.
2.సాహస.న.స.జ.వృ.సం.352. 
3మాణవక. అనుష్టుప్ భ.త.లగ. వృ.సం. 103. 
4.దురిత .ధృతి. స.జ.భ.న.స.జ.యతి 10.
5.ఆగమన.అత్యష్టీ న.స.జ.భ.త.లగ.యతి 10.
6.వీడకుమ. ఉత్కృతి న.స.జ.భ.త.జ.జ.ర.లల.యతులు 10.18.
7.దయాళు .అత్యష్టీ భ.త.జ.జ.ర.లల.యతి9. 
8.రమ్మా .ఉత్కృతి. భ.త.జ.జ.ర.న.న.జ.గల.యతులు.9.18.
9.సార్ధక ధృతి .న.స.జ.స.జ.భ.యతి.10.
10.నెలవొదవు .ఉత్కృతి .న.స.జ.స.జ.భ.భ.త.లగ.యతులు10.19.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.