గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

8, జూన్ 2015, సోమవారం

గంగాస్తోత్రం

జైశ్రీరామ్.
గంగాదేవి  స్తోత్రము

దేవి! సురేశ్వరి! భగవతి! గంగే!
త్రిభువన తారణి! తరల తరంగే!
శంకర మౌళి విహారిణి! విమలే!
మమ మతి రాస్తాం తవ పదకమలే!.....1

భాగీరథి! సుఖదాయిని! మాత
స్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః
నాహం జానే తవ మహిమానం
పాహి కృపామయి మా మజ్ఞానం.....2

పునరసదంగే! పుణ్యతరంగే!
జయజయ జాహ్నవి! కరుణాపాంగే!
ఇంద్రమకుట మణిరాజిత చరణే!
సుఖదే! శుభదే! బృత్యశరణ్యే!.....3

తవ జలమమలం యేన నిపీతం
పరమపదం ఖలు తేన గృహీతం!
మాతర్గంగే త్వయియోభక్తః
కిల తం ద్రష్టుం న యమశ్శక్తః.....4

పతితోద్ధారణి! జాహ్నవి!
గంగే! ఖండితగిరివర మండితభంగే!
భీష్మజనని! హేమునివరకన్యే!
పతితనివారిణి! త్రిభువనధన్యే!.....5

కల్పలతామివ ఫలదాం లోకే
ప్రణమతి యస్త్వాం న పతతి శోకే
పారావారవిహారిణి! గంగే
విముఖ యువతి కృత తరలాపాంగే!.....6

తవ చేన్మాత స్స్రోత స్స్నాతః
పునరపి జఠరే సోపి నజాతః
నరకనివారిణి! జాహ్నవి! గంగే!
కలుష నివారిణి మహిమోత్తుంగే!.....7

పునరసదంగే! పుణ్యతరంగే!
జయజయ జాహ్నవి! కరుణాపాంగే!
ఇంద్రమకుట మణిరాజిత చరణే!
సుఖదే! శుభదే! బృత్యశరణ్యే!.....8

రోగం శోకం తాపం పాపం
హర మే భగవతి కుమతికలాపం
త్రిభువనసారే! వసుధాహారే!
త్వమసి గతిర్మమ ఖలు సంసారే!.....9

అలకానందే! పరమానందే!
కురు కరుణాం మయి కాతరవంద్యే
తవతటనికటే యస్యనివాసః
ఖలు వైకుంఠే తస్యనివాసః.....10

వరమిహ నీరే కమఠోమీనః
కింవా తీరే సుదృఢఃక్షీణః
అధవా శ్వపచో మలినో దీన
స్తవనహి దూరే నృపతి కులీనః.....11

భోభువనేశ్వరి! పుణ్యే ధన్యే
దేవి! ద్రవమయి! మునివరకన్యే!
గంగాస్తవ మిమ మమలం నిత్యం
పఠతి నరోయ స్స జయతి నిత్యం.....12

యేషాం హృదయే గంగాభక్తి
స్తేషాం భవతి సదా సుఖముక్తిః
మధురాకాంతాపజ్ఝటికాభిః
పరమానంద కలిత లలితాభిః.....13

గంగాస్తోత్ర మిదం భవపారం
వాంఛితఫలదం విమలం సారం
శంకరసేవక శంకర రచితం
పఠతి సుభీస్తవ ఇతి చ సమాప్తః.....14
శ్రీమచ్చంకరాచార్య విరచిత గంగాస్తోత్రం సంపూర్ణం
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
ప్రసిద్ధ మైన గంగాదేవి స్తోత్రమును అందించినందులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.