గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

28, మే 2009, గురువారం

శ్రీ షిరిడీశ దేవ శతకము { 91 నుండి 95 }

చ:-
నట, విట, గాయ కాళి కడ నాకు లభించిన కాల మంత, నే
కుటిలుడనై చరించితిని. గుట్టుగ నా మది నున్న నిన్ను నే
నిటుల మదాంధతన్ గనఁగ నేమరి యుంటి. మరెట్లు కాచెదో
పటు తరమైన మృత్యువును బాపుచు. శ్రీ షిరిడీశ దేవరా! 91

ఉ:-
జన్మ పరంపరన్ గడుపఁ జాలక నా మది సోలెడిన్. పునర్
జన్మము లేని మార్గమును చక్కగఁ జూపుచుఁ బ్రోచు దైవమా!
నిన్మది బాయ కుండ మహనీయ విభూతిని దాల్పఁ జేసి, మ
మ్మున్మదిఁ గాంచి బ్రోవుమయ ముద్దుగ. శ్రీ షిరిడీశ దేవరా! 92

చ:-
క్షణము యుగమ్ముగా గడుపగా మది తల్లడ మందు చుండె. నీ
క్షణమునఁ బ్రోవ నెంచితివొ? గమ్యముఁ జూపుచుఁ బ్రోవు మయ్య. ర
క్షణ వలయమ్ము నీ స్మరణ. కాలుని బారికిఁ బంపెదో? సు శి
క్షణము నొసంగి బ్రోచెదవొ? కాంచెద. శ్రీ షిరిడీశ దేవరా! 93

చ:-
పటు తర మైన నీదు శుభ పావన రూపముఁ గాంచనిమ్ము. సం
కటములఁ దేలు వేళ నినుఁ గాంచి సుఖంబుఁ గనంగఁ గోరినన్
గుటిల ప్రయత్నమే యగును. గొప్పగ నిన్ గని కొల్చు భాగ్య మీ
తృటి నిడి, కావుమయ్య నను తీరుగ. శ్రీ షిరిడీశ దేవరా! 94

ఉ:-
నేను గ్రహించినాడ మహనీయుల కెగ్గులు కల్గు చుండుటన్.
నేను గ్రహించి నాడ ధరణిన్ కుల పాంసను గౌరవించుటన్.
నేను గ్రహింప లేను మహనీయుల పాపము, దుష్టు పుణ్యమున్.
గాన, గ్రహింపఁ జేసి ననుఁ గావుము. శ్రీ షిరిడీశ దేవరా! 95

జైహింద్. Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.