గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

మా అమ్మగారు ఇప్పటికీ పాడే మేలుకొలుపు పాట.

జైశ్రీరామ్.
మేలుకొలుపు పాట.
కేశవ నామాలు సంకల్పబలాన్నిచ్చే దివ్య మంత్రాలు. హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రధానమై, నిత్యం స్మరించే ఈ దివ్య నామాలను ఒక మేలుకొలుపు పాటగా పాడుకోవడం ఆనాటి స్త్రీలలో చాలామందికి ఆనవాయితీ.

1. కేశవ యని నిన్ను వాసిగ భక్తులు
వర్ణించు చున్నారు మేలుకో,
వాసవ వందిత వసుదేవ నందన
వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

2. నారాయణా నిన్ను - నమ్మిన భక్తుల
కరుణ బ్రోతువు వేగ మేలుకో,
శరణన్న రక్షణ బిరుదు నీకున్నది
శశిధర సన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

3. మాధవ యని నిన్ను యాదవులందరు
మమత జెందుతున్నారు మేలుకో,
చల్లని చూపుల తెల్లని నామము
నల్లని నాస్వామి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

4. గోవింద యని నిన్ను గోపికలందరు
గొల్లవాడందురు మేలుకో,
గోపీమనోహర గోవర్ధనోద్ధార
గోపాలబాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

5. విష్ణు రూపముదాల్చి విభవము దర్శించి
విష్ణు స్వరూపుడ మేలుకో,
దుష్టసంహారక దురితము లెడబాపు
సృష్టి సంరక్షక మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

6. మధుసూదన నీవు మగువ తోడుత గూడి
మరచి నిద్రించేవు మేలుకో,
ఉదయార్క బింబము ఉదయించు వేళాయె
వనరుహ లోచన మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

7. త్రివిక్రమా యని శక్రాదులందరు
విక్రమ మందురు మేలుకో,
శుక్రాది గ్రహములు సుందరరూపము
చూడగోరుచున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

8. వామన రూపమున భూదాన మడిగిన
పుండరీకాక్షుడా మేలుకో,
బలిని నీ పాదమున బంధన జేసిన
కశ్యప నందనా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

9. శ్రీధర గోవింద, రాధా మనోహర
యాదవ కులతిలక మేలుకో,
రాధాపధూమణి రాజిల్క నంపింది
పొడచూతువుగాని మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

10. హృషీకేశ యీ భువియందు ఋషులందరు
వచ్చి కూర్చొన్నారు మేలుకో,
వచ్చినవారికి వరములు కావలె
వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

11. పద్మనాభ నీదు పత్ని - భాగాదులు
వచ్చి కూర్చున్నారు మేలుకో,
పరమ తారకమైన పావన నామము
పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

12. దామోదరా యని దేవతలందరు
దర్శించ వచ్చిరి మేలుకో,
భూమి భారము మాన్ప బుధుల బ్రోవను రావె
భూకాంత రమణుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

13. సంకర్షణ నీవు శత్రుసంహార మొనర్ప
సమయమై యున్నది మేలుకో,
పంకజాక్షులు నీదు పావన నామము
పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

14. వాసుదేవా నీకు భూసుర పత్నులు
భుజియింప దెచ్చిరి మేలుకో,
భూసురంబుగ యాగసంరక్షణ కొరకు
వర్ణింపు చున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

15. ప్రద్యుమ్న రూపుడ అర్జున వరదుడ
దుర్జన సంహార మేలుకో,
అబ్జవంశమునందు ఉద్భవించియు కుబ్జ
నాదరించిన దేవ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

16. అనిరుద్ధ యని నిన్ను అబ్జభవాదులు
అనుసరింప వచ్చె మేలుకో,
అండజవాహన అబ్ధిసంహరణ
దర్భశయన వేగ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

17. పురుషోత్తమా యని పుణ్యాంగనలంతగ
పూజలు జేతురు మేలుకో,
పురుహూతవందిత పురహర మిత్రుడ
పూతన సంహార మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

18. అధోక్షజ మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి
దురితము నెడబాప మేలుకో,
వరుసతోడుత మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి
వందన మొసగెద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

19. నారసింహ నిన్ను నమ్మిన భక్తుల
కరుణబ్రోతువు వేగ మేలుకో,
శరణన్న రక్షణబిరుదు గల్గిన తండ్రి
శశిధరసన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

20. అచ్యుతా యని నిన్ను సత్యముగ వ్రతవిధులు
కొనియాడవచ్చిరి మేలుకో,
పచ్చని చేలమూ అచ్చంగ దాల్చిన
లక్ష్మీమనోహర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

21. జనార్ధనా నీవు శత్రుసంహార మొనర్చ
సమయమైయున్నది మేలుకో,
పంకజాక్షులు నీదు పావననామము
పాడుచువచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

22. ఉపేంద్రా యని నిను సువిదలందరు గూడి
యమునతీర మందున్నారు మేలుకో,
గోపీకాంతలు నీదురాక గోరుచున్నారు
మురళీనాదవినోద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

23. హరి యని నిన్ను కొనియాడ గోపికా
జనులంత వచ్చిరి మేలుకో,
అష్టభార్యలు నీదు రాకగోరుచున్నారు
వనమాలికాధర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

24. శ్రీకృష్ణా యని నిన్ను గోపాల బాలురు
బంతులాడ వచ్చిరి మేలుకో,
కాళీయ మర్ధన కౌస్తుభ మణిహార
కంససంహరణా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

25. శ్రీరామ యని మునులు స్థిరభక్తితో మిమ్ము
సేవించుచున్నారు మేలుకో,
తాటకీసంహార ఖరదూషణాంతక
కాకుత్థ్సకులరామా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||

26. తెల్లవారవచ్చె దిక్కులు తెలుపొందె
నల్లని నాస్వామి మేలుకో,
వేళాయె గోవులమందకు పోవలె
గోపాల బాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.