గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

మహత్వ,వరీయ,ఉత్సుక,శూన్యతా,ముల్లియ,పొల్లొనరు,అబ్బుర పడు,శ్వాసిని,భీతావహ,నిబ్బర,గర్భ"-విత్తహర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మహత్వ,వరీయ,ఉత్సుక,శూన్యతా,ముల్లియ,పొల్లొనరు,అబ్బుర పడు,శ్వాసిని,భీతావహ,నిబ్బర,గర్భ"-విత్తహర"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.     
                            
"-విత్తహర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.త.జ.ర.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమము కలదు. వృ.సం.
సత్తత్తులు నిల్ప నిబ్భువిన్!జాతి మతాలన మాని!జల్లెడ పట్టె కరోన తా
విత్తంబు హరించె సర్వతన్!భీతిల జేసెను చూడ!విల్లును వీడు శరంబునై!
పుత్తెంచె కరాళ చైద మై!భూతల శ్వాసల నంటె!పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!
మొత్తం బిల శూన్య మేర్చునో?మూతుల జేరి పిశాచి!ముల్లియ లేర్చె! వికారతన్!                                              
1.గర్భగత"-మహత్వ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.త.జ.ర.గణములు.వృ.సం.173.
ప్రాసనియమము కలదు.
సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!
విత్తంబు హరించె సర్వతన్!
పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!
మొత్తంబిల శూన్య మేర్చునో?
2.గర్భగత"-వరీయ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.భ.గల.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
జాతి మతాలన మాని!
భీతిల జేసెను చూడ!
భూతల శ్వాసల నంటె!
మూతుల జేరి పిశాచి!
3.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.
ప్రాసనియమము కలదు.
జల్లెడ పట్టె కరోన తా!
విల్లును వీడు శరంబునై!
పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!
ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!
4.గర్భగత"-శూన్యతా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.త.జ.ర.భ.భ.గల.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
సత్త త్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!జాతి మతాలన మాని!
విత్తంబు హరించె సర్వతన్!భీతిల జేసెను చూడ!
పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!భూతల శ్వాసల నంటె!
మొత్తంబిల శూన్య మేర్చునో?మూతుల జేరి పిశాచి!
5.గర్భగత"-ముల్లియ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.స.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి మతాలన మాని !జల్లెడ పట్టె కరోన తా!
భీతిల జేసెను చూడ!విల్లును వీడు శరంబునై!
భూతల శ్వాసల నంటె!పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!
మూతులు జేరి పిశాచి!ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!
6.గర్భగత"-పొల్లొనరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.స.స.య.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి మతాలన మాని!జల్లెడ పట్టె కరోన తా!సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!
భీతిల జేసెను చూడ!విల్లును వీడు శరంబునై!విత్తంబు హరించె సర్వతన్!
భూతల శ్వాసల నంటె!పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!
మూతులు జేరి పిశాచి!ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!మొత్తంబిల శూన్య  మేర్చునో!                                              
7.గర్భగత"-అబ్బురపడు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.త.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జల్లెడ పట్టె కరోన తా!సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!
విల్లును వీడు శరంబునై!విత్తంబు హరించె సర్వతన్!
పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!
ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!మొత్తం బిల శూన్య మేర్చునో?
8.గర్భగత"-శ్వాసినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.త.జ.ర.భ.భ.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జల్లెడ పట్టె కరొన తా!సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!జాతి మతాలన మాని!
విల్లును వీడు శరంబునై!విత్తంబు హరించె సర్వతన్!భీతిల జేసెను చూడ!
పొల్లొనరించె మహోగ్రతన్!పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!భూతల శ్వాసల నంటె!
ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!మొత్తంబిల శూన్య మేర్చునో?మూతులు జేరి పిశాచి!                                                
9.గర్భగత"-భీతావహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి మతాలను మాని!సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!
భీతిల జేసెను చూడ!విత్తంబు హరించె సర్వతన్!
భూతల శ్వాసల నంటె!పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!
మూతులు జేరి పిశాచి!మొత్తంబిల శూన్య మేర్చునో?
10,గర్భగత"-నిబ్బర"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.య.స.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
జాతి మతాలను మాని!సత్తత్తుల నిల్ప నిబ్భువిన్!జల్లెడ పట్టె కరోన తా!
భీతిల జేసెను చూడ!విత్తంబు హరించె సర్వతన్!విల్లును వీడు శరంబునై!
భూతల శ్వాసల నంటె!పుత్తెంచె కరాళ చైదమై!పొల్లొనరించె!మహోగ్రతన్!
మూతులు జేరి పిశాచి!మొత్తంబిల శూన్య మేర్చునో?ముల్లియ లేర్చె వికారతన్!                                                
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.