గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

వేవరించు,వెనురాని,గర్భ"-స్పృహనా ద్వయ"-వృత్తము.రచన. శ్రీ వల్లభవఝల అప్పలనరసింహమూర్తికవి.

జైశ్రీరామ్.
వేవరించు,వెనురాని,గర్భ"-స్పృహనా ద్వయ"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
"-స్పృహనా ద్వయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.మ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?వే వరీయజ్ఞాపి కెంచుమా!వేదింపౌ!తీరు మానుమా
కంటిరెప్ప కాచు దైవమై!కావగల్గు శ్రీధరుండులే!కాదంటే!దోషమే యగున్!
మింటి నంటు శంఖరావతన్!మీవశుండు మావశుండునై!మేథంనెంచున్ సుభూతినిన్!
జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్!సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్!

2.వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?వేదింపౌ!తీరు మానుమా!
కావగల్గు శ్రీధరుండులే!కంటి రెప్ప కాచు దైవమై!కాదంటే!దోషమే!యగున్?
మీవశుండు మావశుండునై!మింటినంటు శంఖ రావతన్!మేథన్నెంచున్సు భూతినిన్!
సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్!సాధింన్గల్గు మోక్షమున్!
1.గర్భగత"-మత్తరజినీ ద్వయ"-వృత్తము
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171,
ప్రాసనియమముకలదు.
1.వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?              
కంటి రెప్ప కాచు దైవమై!                
మింటినంటు శంఖరావతన్!          
జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్!      
2. వే వరీయ జ్ఞాపి కెంచుమా!
కావగల్గు శ్రీ ధరుండు లే!
మీ వశుండు మావశుండునై!
సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!
2.గర్భగత"-చెడుతీర్పు"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.మ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.81,
ప్రాసనియమముకలదు.
వేదింపౌ!తీరు మానుమా!
కాదంటే!దోషమే యగున్!
మేథన్నెంచున్సు భూతినిన్!
సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్?
3.గర్భగత"-రజినీకర ప్రియ ద్వయ-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.ర.జ.ర.గణములు.యతి10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
1.వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!
కంటిరెప్ప కాచు దైవమై!కావగల్గు శ్రీధరుండులే!
మింటినంటు శంఖ రావతన్!మీ వశుండు మా వశుండు నై!
జంట గూర్చు భుక్తి నీయుచున్!సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!

2.వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?
కావగల్గు శ్రీధరుండులే!కంటి రెప్ప కాచు దైవమై!
మీ వశుండు మా వశుండునై!మింటినంటు శంఖరావతన్!
సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!జంట గూర్చు భుక్తి నీయుచున్!
4."-రాజిర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.మ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!వేదింపౌ తీరు మానుమా!
కావగల్గు శ్రీధరుండులే!కాదంటే!దోషమే యగున్?
మీవశుండు మావశుండునై!మేథంనెంచున్సు భూతినిన్!
సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్!
5."-వేదింపుల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.మ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!వేధింపౌ!తీరుమానుమా!వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?
కావగల్గు శ్రీధరుండులే!కాదంటే!దోషమేయగున్!కంటి రెప్ప కాచు దైవమై!
మీవశుండు మావశుండునై!మేథన్నెంచున్సుభూతినిన్!మింటినంటు శంఖ రావతన్!
సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్!జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్!
6."-వేవరించు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము,మ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.సంవ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం
వేదింపౌ!తీరు మానుమా!వెంటరాని శ్రీ లవేలనో?
కాదంటే!దోషమే యగున్!కంటిరెప్ప కాచు దైవమై!
మేథన్నెంచున్సుభూతినిన్!మింటినంటు శంఖ రావతన్!
సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్!జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్?
7."-వెనురాని"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.ర.య.జ.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
వేదింపౌ!తీరుమానుమా!వెంటరాని శ్రీలవేలనో?వే వరీయ జ్ఞాపికెంచుమా!
కాదంటే!దోషమేయగున్!కంటిరెప్ప కాచు దైవమై!కావగల్గు శ్రీధరుండులే?
మేథన్నెంచున్సుభూతినిన్ మింటినంటు శంఖరావతన్!మీవశుండు మా వశుండునై!
సాధింపన్గల్గు మోక్షమున్!జంటగూర్చు భుక్తి నీయుచున్!సావధాన పూర్ణ మేర్చుగా!
స్వస్తి.
ఇట్లు,
మూర్తి,జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.