గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

11, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

బృహతీ,కలివర,దోషహారి,వెలచెడు,మనుగడ,వెన్నంటు,వరదూర,వికారిత,సంతాపినీ,ములుకుల గర్భ"-నిరర్ధక"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నదసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
బృహతీ,కలివర,దోషహారి,వెలచెడు,మనుగడ,వెన్నంటు,వరదూర,వికారిత,సంతాపినీ,ములుకుల గర్భ"-నిరర్ధక"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నదసింహమూర్తి. జుత్తాడ.
                 
"-నిరర్ధక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.స.స.త.భ.జ.య.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముగలదు.
పలుకే!ములుకై దనరన్!బ్రతుకే!శూన్యంబు గాదె?పరపీడిత వికారంబున్!
వలనౌనె?మనుంగడకున్!ప్రతిమానూనుండు నైన!వరదంబుల్సుదూరంబౌ!
కలనైజమునౌ!బ్రతుకున్!గతి దూరుండౌ!నిజంబు!కర మార్భటియె!నెంచంగన్.                                                  
వెలతగ్గు సుభూషితముల్!వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల!వెరవన్సుఖమె?జీవార్తిన్!

1.గర్భగత"-బృహతీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.స.స.గణములు.వృ.సం.220.ప్రాసగలదు.
పలుకే!ములుకై దనరన్?
వలనౌనె?మనుంగడకున్!
కలనైజమునౌ!బ్రతుకున్!
వెల తగ్గు సుభూషితముల్!

2.గర్భగత"-కలివర వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.త.గల.గణములు.వృ.సం.164.ప్రాసగలదు.
బ్రతుకే!శూన్యంబు గాదె?
ప్రతిమానూనుండు నైన!
గతిదూరుండౌ?నిజంబు!
వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?

3.గర్భగత"-దోషహారి"-వృత్త్తము.
బృహతీఛందము.స.న.మ.గణములు.వృ.సం.60,ప్రాసగలదు.
పరపీడిత వికారంబున్?
వరదంబులు సుదూరంబౌ!
కర మార్భటియె?నెంచంగన్!
వెరవన్సుఖమె?జీవార్తిన్!

4.గర్భగత"-వెలచెడు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.స.స.స.త.గల.గణములు.యతి.10,వ యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
పలుకే!ములుకై దనరన్?బ్రతుకే?శూన్యంబు గాదె!
వలనౌనె?మనుంగడకున్!ప్రతిమా నూనుండు నైన!
కల నైజమునౌ?బ్రతుకున్!గతి దూరుండౌ! నిజంబు!
వెల తగ్గు సుభూషితముల్! వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?

5.గర్భగత"-మనుగడ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.భ.జ.య.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
బ్రతుకే!శూన్యంబు గాదె?పరపీడిత వికారంబున్?
ప్రతిమా నూనుండు నైన!వరదంబుల్సుదూరంబౌ?
గతిదూరుండౌ?నిజంబు!కర మార్భటియె?నెంచంగన్!
వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?వెరవన్సుఖమె? జీవార్తిన్!

6.గర్భగత"-వెన్నంటు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.భ.జ.య.త.జ.జ.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముగలదు.
బ్రతుకే!శూన్యంబుగాదె?పరపీడిత వికారంబున్?పలుకే!ములుకై దనరన్?
ప్రతిమా నూనుండు నైన!వరదంబుల్సుదూరంబౌ?వలనౌనె?మనుంగడకున్!
గతి దూరుండౌ?నిజంబు!కరమార్భటియె?నెంచంగన్!కలనైజమునౌ?నెంచంగన్!                                                
వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?వెరవన్సుఖమె?జీవార్తిన్!వెల తగ్గు సుభూషితముల్!

7.గర్భగత"వరదదూర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.స.మ.స.స.స.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
పర పీడిత వికారుబున్?పలుకే!ములుకై దనరన్?
వరదంబుల్సుదూరంబౌ?వలనౌనె?మనుంగడకున్!
కర మార్భటియె?నెంచంగన్!కల నైజము నౌ?బ్రతుకున్!
వెరవన్సుఖమె? జీవార్తిన్!వెల తగ్గు సు భూషితంబుల్!

8.గర్భగత"-వికారిత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.మ.స.స.స.స.త.గల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముగలదు.
పర పీడిత వికారంబున్?పలుకే!ములుకై దనరన్?బ్రతుకే!శూన్యంబు గాదె?
వరదంబుల్సుదూరంబౌ?వలనౌనె?మనుంగడకున్!ప్రతిమా నూనుండు నైన?
కర మార్భటియె?నెంచంగన్!కల నైజమునౌ?బ్రతుకున్!గతిదూరుండౌ?నిజంబు!                                                   వెరవన్సుఖమె?జీవార్తిన్!వెల తగ్గును భూషితంబుల్!వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?

9.గర్భగత"-సంతాపినీ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.భ.జ.జ.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
బ్రతుకే!శూన్యంబుగాదె?పలుకే!ములుకై దనరన్?
ప్రతిమా నూనుండునైన?వలనౌనె?మనుగడకున్!
గతి దూరుండౌ?నిజంబు!కలనైజమునౌ?బ్రతుకున్!
వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?వెల తగ్గును భూషితంబుల్!

10,గర్భగత"-ములుకుల "-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.భ.జ.జ.జ.జ.స.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమముగలదు.
బ్రతుకే!శూన్యంబు గాదె?పలుకే!ములుకై దనరన్?పర పీడిత వికారంబున్?
ప్రతిమా నూనుండు నైన?వలనౌనె?మనుగడకున్!వరదంబుల్సుదూరంబౌ?
గతిదూరుండౌ?నిజంబు!కల నైజమునౌ?బ్రతుకున్!కర మార్భటియె?నెంచంగన్!
వెతలే!వెన్నంటు నెల్ల?వెల తగ్గును భూషితంబుల్!వెరవన్సుఖమె?జీవార్తిన్!

స్వస్తి
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
నిరర్ధక వృత్తము నుండి వెలువడిన వృత్తము లన్నియు అలరించు చున్నవి . పాండితీ స్రష్టకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.