గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

3, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

మదనాగరు,శ్రీశుభా,సుధారస,. గర్భ "-ఆహ్లాదినీ"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
మదనాగరు,శ్రీశుభా,సుధారస,. గర్భ "-ఆహ్లాదినీ"-వృత్తము.
  రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
    జుత్తాడ.
ఆహ్లాదినీ వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.య.స.స.భ.స.స.గగ.గణములు.యతులు.10,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదిమెదలు సుధ వీవే! మదనాగరు కస్తూరి తిలక!మాధవకృష్ణా!శ్రీ
ముదమున ననుగనున్లే!మధుసూదన!గోపాల!మధురమాధురి!తానౌచున్!
సదమల!నయన!శ్రీశా!సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సాదరమేర్పంగా!
పదిపదుల!వరదాలన్!పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!బాధలనాపున్లే!

1.గర్భగత"-భుజగ శిశురుత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.య.గణములు.వృ.సం.128.ప్రాసగలదు.
మదిమెదలు!సుధవీవే!
ముదమున!నను!కనున్లే!
సదమలనయన!శ్రీశా!
పదిపదుల!వరదాలన్!

2.గర్భగత"-శోభా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.భ.మ.గణములు.వృ.సం.07.ప్రాసగలదు.
మాధవ!కృష్ణా ! శ్రీ!.
మాధురి! తానౌచున్!
సాదర! మేర్పంగా!
బాధలు!మాపున్లే!

3.గర్భగత"-కలిగుణ"- వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.స.గల.గణములు.వృ.సం.156.ప్రాసగలదు.
మదనాగరు!కస్తూరి!
మధుసూదన!గోపాల!
సదయానిధి!వైకుంఠ!
పధగాముడు!గీతార్ధు!


4.గర్భగత"-కస్తూరి "-వృత్తము. 
అత్యష్ష్టీ ఛందము.స.స.భ.స.స.గగ.గణములు!
యతి12.యక్షరము.
మదనాగరు!కస్తూరితిలక! మాధవకృష్ణా! శ్రీ !
మధుసూదన!గోపాల!మధుర మాధురి!తానౌచున్!
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సాదరమేర్పంగా!
పధగాముడు!గీతార్ధు!విభుడు!బాధలు మాపున్లే!

5.గర్భగత"-కస్తూరి తిలక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.భ.స.స.త.న.స.గగ.గణములు.యతులు.12,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదనాగరు కస్తూరి తిలక!మాధవ!కృష్ణా! శ్రీమదిమెదలు సుధ!వీవే!మదుసూదన!గోపాల!మధుర!మాధురితానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సాదర మేర్పంగా!సదమలనయన!శ్రీశా!
పధగాముడు!గీతార్ధు!విభుడు!బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్!

6.గర్భగత"-మాధవా"-వృత్తము.
అతిజగతీఛందము.న.న.య.భ.మ.గణములు.యతి.10.ప్రాసగలదు.
మదిమెదలు!సుధ వీవే!మాధవకృష్ణా!శ్రీ
ముదమున!ననుగనున్లే!మాధురి!తానౌచున్!
సదమల నయన!శ్రీశా!సాదరమేర్పంగా!
పదిపదుల!వరదాలన్! బాధలు మాపున్లే!

7.గర్భగత"-సుధీ"-వృత్తము.
అతిజగతీఛందము.భ.మ.న.న.య.గణములు.యతి.07.ప్రాసగలదు.
మాధవకృష్ణాశ్రీ! మదిమెదలు!సుధ వీవే!
మాధురి!తానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!
సాదరమేర్పంగా! సదమల!నయన శ్రీశా!
బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్!

8.గర్భగత"-మదనాగరు"-వృత్తము.
ఉత్కృతీఛందము.భ.మ.న.న.య.భ.స.భ.లల.గణములు.యతులు.07,16.ప్రాసనీమముగలదు.
మాధవకృష్ణా!శ్రీ!మదిమెదలు!సుధవీవే!మదనాగరు!కస్తూరి తిలక!
మాధురి!తానౌచున్!ముదమున!ననుగనున్లే!మదుసూధనగోపాలమధుర!
సాదర మేర్పంగా!సదమల!నయన!శ్రీశా!సదయానిధి!వైకుంఠ!నిలయు!
బాధలు!మాపున్లే!పదిపదుల!వరదాలన్! పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!

9.గర్భగత"-శ్రీశుభా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.మ.స.స.భ.లల.గణములు.యతి07.ప్రాసగలదు.
మాధవకృష్ణా!శ్రీశా! మదనాగరు!కస్తూరితిలక!
మాధురి తానౌచున్!మధుసూదన!గోపాల!మధుర!
సాదరమేర్పంగా!సదయానిధి! వైకుంఠన!నిలయు!
బాధలు!మాపున్లే!పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!

10.గర్భగత"-సుధారస"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.భ.న.న.న.మ.స.గగ.యతులు.12.21.
ప్రాసనీమముగలదు.
మదనాగరు కస్తూరి!తిలక!మదిమెదలు సుధి!వీవే!మాధవకృషష్ణా!శ్రీ
మదుసూదన!గోపాల మధుర!ముదమున!ననుగనున్లే!మాధురితానౌచున్
సదయానిధి!వైకుంఠనిలయు!సదమలనయన శ్రీశా!సాదరమేర్పంగా!
పధగాముడు!గీతార్ధవిభుడు!పదిపదుల!వరదాలన్!బాధలు!మాపున్లే!

స్వస్తి.
వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
శ్రీ వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి కవికి నా అభినందన పూర్వక ధన్యవాదములు.
జైహింద్..
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీ వల్లభవఝుల వారికిప్రణామములు . శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.